فرق few و a few

few و a few کلماتی هستند که هر دو برای توضیح کم بودن اشیا به کار می روند؛ a few برای اشیا قابل شمارش کاربرد دارد و few بیشتر تاکیدی بر کم بودن و ناچیز بودن یک چیز است.

فرق few و a few:

در زبان انگلیسی، “few” و “a few” دو عبارت مرتبط اما با معانی متفاوت هستند. هر دو به تعداد کم اشاره دارند، اما نوع تأکید و احساس متفاوت است:

:few

معنی: واژه “few” به تنهایی معمولاً به معنای “تعداد کمی” یا “تعداد ناچیزی” استفاده می‌شود و گاهی اوقات نوعی منفی یا محدود بودن را نشان می‌دهد.
کاربرد: زمانی که می‌خواهید تأکید کنید که چیزی کم یا ناکافی است.

مثال: “He has few friends.”
(او دوست‌های کمی دارد، یعنی تقریباً هیچ دوستی ندارد)

a few:

معنی: عبارت “a few” به معنای “تعدادی” یا “چند تایی” استفاده می‌شود و گاهی اوقات نوعی مثبت یا امیدواری را نشان می‌دهد.
کاربرد: زمانی که می‌خواهید نشان دهید چیزی، حتی اگر کم باشد، وجود دارد و این موضوع بد نیست.

مثال: “He has a few friends.”
(او چند دوست دارد، یعنی دوست‌هایی وجود دارد اما تعدادشان زیاد نیست)

به طور خلاصه، “few” ممکن است یک احساس منفی یا محدودیت ایجاد کند، در حالی که “a few” نشان‌دهنده وجود چیزی است، حتی اگر آن کم باشد.

 

فرق few و a few در چیست؟

فرق “few” و “a few” در نوع تأکید و احساسی که ایجاد می‌کنند واقع شده است. هر دو به تعداد کمی اشاره دارند، اما به شیوه‌های مختلف:

:few

معنی: “few” به معنای “تعداد ناچیزی” یا “کمتر از آنچه انتظار داشتیم” استفاده می‌شود.
احساس: این واژه گاهی اوقات نوعی منفی یا محدود بودن را نشان می‌دهد.

مثال: “He has few friends.”
(یعنی او تقریباً هیچ دوستی ندارد یا دوست‌های بسیار کمی دارد که این موضوع نگران‌کننده است)

گرامر: وقتی از “few” استفاده می‌کنید، بلافاصله بعد از آن یک اسم بی‌شمار قرار می‌دهید.

 

:a few

معنی: “a few” به معنای “چند تایی” یا “تعدادی، حتی اگر کم باشد” استفاده می‌شود.
احساس: این عبارت نشان‌دهنده این است که چیزی وجود دارد، حتی اگر کم باشد، و این وضعیت بد نیست.

مثال: “He has a few friends.”
(یعنی او چند دوست دارد. تعداد دوست‌ها ممکن است کم باشد، اما وضعیت نگران‌کننده نیست)

گرامر: همانند “few”، بعد از “a few” نیز یک اسم بی‌شمار قرار می‌گیرد.

 

عبارت استفاده با معني مثال
few اسم‌هاي شمارا تأکيد بر کمبود يا نداشتن به مقدار کافي He has few friends. (او تقريباً هيچ دوستي ندارد يا دوست‌هاي بسيار کمي دارد که اين موضوع نگران‌کننده است.)
a few اسم‌هاي شمارا اشاره به تعدادي، حتي اگر کم باشند، اما به صورت مثبت He has a few friends. (او چند دوست دارد و اين خوب است، حتي اگر تعدادشان زياد نباشد.)

استثناهایی برای استفاده از few و a few:

“few” و “a few” در اکثر مواقع به شیوه‌هایی که توضیح داده شده استفاده می‌شوند. ولی هنگام استفاده از این دو ترکیب، نکات و استثناهایی وجود دارد که باید به آن‌ها توجه کرد:

 • با اسم‌های بی‌شمار استفاده می‌شود:
  هم “few” و هم “a few” با اسم‌های بی‌شمار (uncountable nouns) نمی‌آید. به عبارت دیگر، نمی‌توانید بگویید “few water” یا “a few information”. به جای آن، باید از “little” یا “a little” استفاده کنید.

 

 • در مقایسه:
  وقتی از “fewer” (مقایسه‌ی مثبت “few”) استفاده می‌کنید، نیازی به استفاده از “a” قبل از “fewer” نیست.

مثلاً: “He has fewer books than she does.”

 • استثنا در معنی:
  در برخی موارد، “a few” و “few” می‌توانند به یک معنا باشند و تفاوت معنایی خاصی نداشته باشند. مثلاً: “I have a few.” یا “I have few.” در این مثال، هر دو جمله به معنای داشتن چیزی به تعداد کم است، اما در اکثر موارد، “a few” مثبت‌تر و “few” منفی‌تر است.

 

 • فعل منفی:
  وقتی از “few” با یک فعل منفی استفاده می‌شود، ممکن است معنای جمله تغییر کند.

مثلاً: “He doesn’t have few books.” “او کتاب‌های زیادی دارد”

 

 • با تأکید:
  برخی اوقات برای تأکید بیشتر می‌توانید از عباراتی مانند “quite a few” استفاده کنید، که به معنای “تعداد زیادی” یا “بیشتر از آنچه فکر می‌کنید” است.
  وقتی از “few” یا “a few” استفاده می‌کنید، باید به نوع اسم (شمارا یا بی‌شمار) و نوع تأکید یا احساسی که می‌خواهید ایجاد کنید توجه کنید.

فرق few و a few با little و a little چیست؟

“few” و “a few” در مقابل “little” و “a little” قرار دارند ولی هر دو زوج برای انواع مختلف اسم‌ها استفاده می‌شوند و همچنین تأکیدات و احساسات مختلفی ایجاد می‌کنند.

 

:few و a few

استفاده با اسم‌های شمارا (countable nouns).
few: تأکید بر کمبود یا نداشتن به مقدار کافی.

مثال: “He has few friends.”
(او دوست‌های کمی دارد و این نگران‌کننده است)

a few: اشاره به تعدادی، حتی اگر کم باشند، اما به صورت مثبت.

مثال: “He has a few friends.”
(او چند دوست دارد و این خوب است، حتی اگر تعدادشان زیاد نباشد)

:little و a little

استفاده با اسم‌های بی‌شمار (uncountable nouns).
little: تأکید بر کمبود یا نداشتن به مقدار کافی.

مثال: “He has little money.”
(او پول کمی دارد و این نگران‌کننده است)

a little: اشاره به مقداری، حتی اگر کم باشد، اما به صورت مثبت.

مثال: “He has a little money.”
(او کمی پول دارد، اما بهتر از هیچی است.)

در نتیجه، فرق بین این دو زوج در دو جهت است:
نوع اسمی که با آن‌ها استفاده می‌شود: “few” و “a few” با اسم‌های شمارا و “little” و “a little” با اسم‌های بی‌شمار استفاده می‌شوند.
نوع تأکید و احساس: هر دو زوج به تعداد یا مقدار کم اشاره دارند، اما با “a” احساس مثبت‌تری ایجاد می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید