فرق fewer و less

fewer و less دو کلمه پرکاربرد هستند که هردو معنای کم بودن چیزی را ارائه می دهند. فرق fewer و less در کلماتی ست که قصد شمارش ان ها را داریم. اشیایی که قابل شمارش هستند با fewer و موارد غیر قابل شمارش با less بیان می شوند.

فرق fewer و less:

fewer و less کلماتی هستند که هر دو معنی ” کمتر” را دارند. اما تفاوتی که در این بین وجود دارد، در کاربرد انان است. کلمات قابل شمارش و غیر قابل شمارش هرکدام نیاز به ” کمتر” متفاوتی دارند. در زیر به معرفی و بررسی دقیق این دو کلمه پرداخته شده است:

  • fewer: کمتر (برای اشیاء قابل شمارش)
  • less: کمتر (برای اشیاء غیرقابل شمارش یا مقدارها)

 

نحوه استفاده:

fewer

استفاده شده برای اشیاء یا افراد قابل شمارش.

مثال: There are fewer books on the shelf today.
ترجمه: امروز کتاب‌ها در قفسه کمتر شده‌اند

less

استفاده شده برای مواد یا چیزهایی که نمی‌توان آنها را شمارش کرد.
استفاده شده برای مقدارها.

مثال: I have less water in my glass than you.
ترجمه: من در لیوانم آب کمتری نسبت به تو دارم

ساختار گرامری و نحوه استفاده:

برای اشیاء قابل شمارش، از “fewer” قبل از اسم مفرد یا جمع استفاده می‌شود:

fewer students, fewer cars, fewer apples.

برای اشیاء غیرقابل شمارش یا مقدارها، از “less” قبل از اسم استفاده می‌شود:

less sugar, less information, less time.

یک نکته مهم در استفاده از “less” این است که برخی اوقات در زبان محاوره‌ای، افراد از “less” برای اشیاء قابل شمارش نیز استفاده می‌کنند. اما این یک اشتباه معمول در گرامر است. بهتر است در نوشتار رسمی از “fewer” برای اشیاء قابل شمارش استفاده شود.

 

نوع کلمه مثال
غيرقابل شمارش (less) water less water
money less money
time less time
love less love
information less information
قابل شمارش (fewer) apples fewer apples
cars fewer cars
people fewer people
books fewer books
days fewer days

در چه شرایطی هم less و هم fewer را می توان استفاده کرد؟

بله، در بعضی موارد و با توجه به معنی یا کاربرد کلمه، هم “less” و هم “fewer” می‌تواند استفاده شود، اما این دو واژه همیشه به یک معنی و در یک زمینه به کار نمی‌رود. در این موارد، انتخاب بین “less” و “fewer” به معنی و زمینه استفاده بستگی دارد.

به عنوان مثال:

1. Numbers (اعداد)
Less than 50 (کمتر از 50) – وقتی در مورد مقدار یا مجموع صحبت می‌کنیم.
Fewer than 50 items (کمتر از 50 مورد) – وقتی در مورد تعداد قابل شمارش صحبت می‌کنیم.

2. Time (زمان)
Less than 5 hours – وقتی در مورد مدت زمان یا یک مجموع صحبت می‌کنیم.
Fewer than 5 hours – در برخی موارد کمتر رایج است، اما در صورتی که به تعداد ساعت‌ها به صورت قابل شمارش اشاره کنیم، می‌توانیم از “fewer” استفاده کنیم.

3. Distance (فاصله)
Less than 5 kilometers – وقتی در مورد مسافت کل صحبت می‌کنیم.
Fewer than 5 kilometers – اگرچه این استفاده نادر است، اما در صورتی که به تعداد کیلومترها به صورت قابل شمارش اشاره کنیم، می‌توانیم از “fewer” استفاده کنیم.

همچنین باید توجه داشت که در انگلیسی محاوره‌ای، بعضاً از “less” به جای “fewer” استفاده می‌شود، حتی اگر این استفاده گرامریاً درست نباشد. مثلاً “Less people” به جای “Fewer people”، اما این استفاده در زبان رسمی توصیه نمی‌شود.

 

اصطلاحاتی با less و fewer :

“less” و “fewer” در انگلیسی در تعداد زیادی اصطلاح و عبارت استفاده می‌شوند. در زیر برخی از اصطلاحات رایج با این دو کلمه آورده شده‌اند:

Less

Less is more: به این معنی است که گاهی اوقات کمتر چیز بهتر است، یعنی سادگی می‌تواند موثرتر باشد.
Less than: به معنی “کمتر از” است.
No less than: به معنی “حداقل” یا “حتی بیشتر”.
Less and less: به معنی “رو به کاهش”.
Think less, do more: به این معنی که باید کمتر فکر کنیم و بیشتر عمل کنیم.

Fewer

Fewer and fewer: به معنی “هر چه روز برود کمتر و کمتر”.
The fewer, the better: کمتر، بهتر است.
No fewer than: به معنی “حداقل”، معمولاً برای تاکید بر تعداد زیاد استفاده می‌شود.
Fewer hands make light work: اگر چند نفر با هم کار کنند، کار سبک‌تر می‌شود (گاهی اوقات به معنی کمترین تعداد افراد ممکن برای انجام یک کار استفاده می‌شود).

به یاد داشته باشید که “less” و “fewer” می‌توانند در بسیاری از جملات و سیاق‌های مختلف استفاده شوند، و فهرست فوق تنها برخی از موارد رایج است.

استثناهای استفاده از less و fewer:

همان طور که در زبان‌ها معمولاً استثناء وجود دارد، در اینجا نیز چند استثناء برای این قوانین وجود دارد:
مواقعی که به مقادیر و واحدها اشاره می‌شود: در مواردی که به مقادیر معینی اشاره می‌شود، معمولاً از “less” استفاده می‌شود، حتی اگر قابل شمارش باشند.

مثال: less than 20 kilometers (نه fewer than 20 kilometers)

مثال: less than 2 hours (نه fewer than 2 hours)

پول، زمان و وزن: اگرچه پول، زمان و وزن می‌توانند قابل شمارش باشند، معمولاً با “less” همراه می‌شوند.

مثال: I have less than 10 dollars.

مثال: We have less time to complete the project.

برخی از اصطلاحات و جملات ثابت: در برخی از جملات یا عبارات ثابت، از “less” استفاده می‌شود حتی اگر به نظر بیاید که “fewer” مناسب‌تر باشد. به عنوان مثال، “Less is more” یک اصطلاح است و نباید به “Fewer is more” تغییر کند.

در زبان محاوره: در زبان محاوره‌ای، بعضاً از “less” به جای “fewer” استفاده می‌شود حتی اگر این استفاده گرامریاً درست نباشد. به عنوان مثال، “I want less books” به جای “I want fewer books”، اما در زبان رسمی، توصیه می‌شود از قاعده اصلی پیروی کرد.

در برخی موارد نوشتاری: گاهی اوقات، به ویژه در نوشتارهای تبلیغاتی یا انتشاراتی، به دلایل مختلفی از “less” به جای “fewer” استفاده می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید