فرق how long و how often

برای پرسش در مورد بازه های زمانی، می توان از how long و how often استفاده نمود. این دو اصطلاح، هر دو برای پرسش در مورد بازه های زمانی به کار می روند؛ اما how longدر ارتباط با مدت زمان و طول یک واقعه است. در حالی که how often پرسشی در مورد تکرار یک اتفاق یا چیزی ست. در ادامه به فرق how long و how often پرداخته شده است.

 

فرق how long و how often:

“how long” و “how often” اصطلاحات انگلیسی هستند که به ترتیب معنی “چقدر زمان” و “به چه تداومی” می‌دهند. معنی و کاربرد هر یک به شرح زیر است:

how long

معنی: این عبارت برای پرسیدن در مورد مدت زمان استفاده می‌شود.
کاربرد:

How long does the movie last?
(فیلم چقدر زمان می‌برد؟)

How long have you been waiting here?
(چقدر وقت است که اینجا منتظر هستی؟)

How long will it take to finish the project?
(تکمیل پروژه چقدر زمان می‌برد؟)

how often

معنی: این عبارت برای پرسیدن در مورد فرکانس یا تداوم چیزی استفاده می‌شود.
کاربرد:

How often do you go to the gym?
(چقدر اغلب به باشگاه می‌روید؟)

How often is the bus service?
(با چه تداومی اتوبوس وارد می‌شود؟)

How often should I water the plants?
(باید چقدر اغلب گیاهان را آب دهم؟)

گرامر ساخت جمله با how long و how often:

با کمک “how long” و “how often” می‌توان در مورد مدت زمان و فرکانس سوال کرد. اینجا گرامر و مثال‌هایی است که با این دو عبارت مرتبط است:

how long

گرامر: How long + فعل + فاعل + …؟

مثال: How long have you lived in Paris?
معنی: چقدر وقت است که در پاریس زندگی می‌کنی؟

گرامر: How long + will/does/did + فاعل + فعل + …؟

مثال: How long does it take to drive to the airport?
معنی: برای رانندگی تا فرودگاه چقدر زمان لازم است؟

how often

گرامر: How often + do/does/did + فاعل + فعل + …؟

مثال: How often do you visit your grandparents?
معنی: چقدر اغلب به دیدار پدر و مادر بزرگ‌هایت می‌روی؟

گرامر: How often + فعل مدال (like should, could, would) + فاعل + فعل + …؟

مثال: How often should I take this medicine?
معنی: چقدر اغلب باید این دارو را بخورم؟

عبارت گرامر مثال معني
How long How long + فعل + فاعل + …؟ How long have you lived in Paris? چقدر وقت است که در پاريس زندگي مي‌کني؟
How long How long + will/does/did + فاعل + فعل + …؟ How long does it take to drive to the airport? براي رانندگي تا فرودگاه چقدر زمان لازم است؟
How often How often + do/does/did + فاعل + فعل + …؟ How often do you visit your grandparents? چقدر اغلب به ديدار پدر و مادر بزرگ‌هايت مي‌روي؟
How often How often + فعل مدال + فاعل + فعل + …؟ How often should I take this medicine? چقدر اغلب بايد اين دارو را بخورم؟

در چه شرایطی می توان هم از how often و هم از how long استفاده کرد؟

“how long” و “how often” گاهی اوقات در برخی موارد ممکن است هر دو قابل استفاده باشند، اما جوابی که به هر یک از آن‌ها می‌دهید متفاوت خواهد بود. در این موارد، “how long” به مدت زمان اشاره دارد، در حالی که “how often” به فرکانس یا تداوم اشاره دارد. در اینجا برخی از مواردی که هر دو عبارت می‌تواند استفاده شود، آورده شده است:

ورزش کردن

How long do you exercise each day?
معنی: هر روز چقدر وقت ورزش می‌کنی؟

How often do you exercise?
معنی: چقدر اغلب ورزش می‌کنی؟

خواندن کتاب

How long do you read every day?
معنی: هر روز چقدر وقت برای خواندن کتاب می‌گذاری؟

How often do you read books?
معنی: چقدر اغلب کتاب می‌خوانی؟

سفر کردن به مکانی خاص

How long do you stay in your hometown when you visit?
معنی: وقتی به شهرت می‌روی، چقدر می‌مانی؟

How often do you visit your hometown?
معنی: چقدر اغلب به شهرت می‌روی؟

هر دو عبارت در موارد فوق قابل استفاده هستند، اما هر یک از آن‌ها نوع متفاوتی از اطلاعات را درخواست می‌کند. “how long” به مدت زمان اشاره دارد، در حالی که “how often” به فرکانس یا چقدر اغلب اشاره دارد.

 

استثناهای استفاده از how long و how often:

“how long” و “how often” در بسیاری از موارد وضوح دارند، اما در برخی موارد ممکن است تفسیر یا استفاده از آن‌ها اندکی پیچیده‌تر باشد. در اینجا برخی از استثناها یا موارد خاص استفاده از این دو عبارت آورده شده‌اند:

 • وقتی که فرکانس خاصی مشخص شده باشد:
  اگر کسی بپرسد “How long do you work every day?”, جواب معمولاً به مدت زمان اشاره دارد (مثلاً 8 ساعت).
  اما اگر همان سوال به صورت “How often do you work 8 hours a day?” باشد، جواب به تعداد روزهایی که شما 8 ساعت کار می‌کنید اشاره دارد (مثلاً 5 روز در هفته).

 

 • وقتی فعلی به وضوح به فرکانس یا مدت زمان اشاره داشته باشد:
  برخی از افعال به وضوح به فرکانس یا مدت زمان اشاره دارند. به عنوان مثال، اگر کسی از شما بپرسد “How long do you celebrate your birthday?”, استفاده از “how often” در اینجا معنی نمی‌دهد چون تولد فقط یک بار در سال است.

 

 • وقتی مفهوم مدت زمان و فرکانس تلاقی کند:
  در برخی موارد، “how long” و “how often” ممکن است هم‌زمان استفاده شوند. به عنوان مثال: “How often do you take breaks and how long are they?” در اینجا، اولین قسمت به تعداد دفعاتی که شما استراحت می‌کنید اشاره دارد و قسمت دوم به مدت زمان هر استراحت.

 

 • زمانی که “how long” در مورد مسافت استفاده شود:
  گاهی اوقات، “how long” ممکن است به معنی “چه طولی” یا “چقدر طولانی” در مورد مسافت استفاده شود و نه مدت زمان. به عنوان مثال: “How long is the bridge?” در اینجا، جواب معمولاً به متر یا فوت است و به مدت زمان اشاره ندارد.

 

در نهایت، همانطور که می‌بینید، در برخی موارد استفاده از “how long” و “how often” ممکن است نیاز به دقت و تفکر داشته باشد تا به درستی از آن‌ها استفاده شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید