فرق in و on

در انگلیسی حروف اضافه متعددی وجود دارد. هر یک از این حروف می توانند به زمان، مکان، شخص، موقعیت جغرافیایی و … اشاره داشته باشند. برخی می توانند بیش از یک مفهوم داشته و به عنوان چند نوع حرف اضافه نیز معرفی شوند. in و on از این دسته حروف هستند. فرق in و on از لحاظ معنی است.

فرق in و on:

حروف اضافه در انگلیسی به کلماتی گفته می شود که بین اجزای جمله ارتباط برقرار می کنند. این کلمات با اتصال به اسم یا عبارت یا ضمیر، مفهومی کلی در جمله ایجاد می کنند. این حروف اضافه می توانند به مکان و زمان و صفت و … دلالت داشته باشند.
In و On از جمله پرکاربرد ترین انواع حروف اضافه هستند. این حروف در انگلیسی در زیادی موقعیت‌ها استفاده می‌شوند و معانی مختلفی را بسته به زمینه بیان می‌کنند. در زیر توضیحی مختصر در مورد فرق in و on و کاربردهای اصلی این دو حرف اضافه به همراه مثال‌هایی ارائه شده‌اند:

in

زمان: برای ماه‌ها، سال‌ها، قرون، وقت‌هایی از روز، فصل‌ها.

مثال: I was born in 1990.
(من در سال 1990 به دنیا آمده‌ام)

مکان: برای نشان‌دادن داخل چیزی یا مکانی.

مثال: She is in the kitchen.
(او در آشپزخانه است)

وضعیت‌های خاص:

مثال: I’m in a meeting.
(من در یک جلسه هستم)

On

زمان: برای روزها و تاریخ‌ها.

مثال: The meeting is on Monday.
(جلسه در دوشنبه است)

مکان: برای نشان‌دادن چیزی که روی سطح دیگری قرار دارد.

مثال: The book is on the table.
(کتاب روی میز است)

وضعیت‌های خاص:

مثال: The movie is on TV tonight.
(فیلم امشب در تلویزیون پخش می‌شود)

بسته به زمینه، این حروف اضافه می‌توانند معانی دیگری نیز داشته باشند، اما اینها برخی از کاربردهای رایج و متداول آنها در انگلیسی هستند.

گرامر استفاده از In و On در جمله سازی:

استفاده از “in” و “on” در گرامر انگلیسی بر پایه‌ی زمان و مکان معمولاً به شکل زیر است:

in

زمان: in + parts of the day, months, years, seasons, centuries

مکان: in + enclosed spaces or boundaries

on

زمان: on + specific days and dates

مکان: on + surfaces

in on
زمان parts of the day (e.g. in the morning), months (e.g. in January), years (e.g. in 2022), seasons (e.g. in summer), centuries (e.g. in the 20th century) specific days (e.g. on Monday), dates (e.g. on 1st January)
مکان enclosed spaces or boundaries (e.g. in the room, in the box) surfaces (e.g. on the table, on the floor)

در چه شرایطی امکان جابجایی In و On وجود دارد؟

گاهی اوقات، میان “in” و “on” یک مرز مشخص وجود ندارد، به خصوص در برخی زبان‌های دیگر که تفاوت مشخصی میان این دو حرف اضافه ندارند. اما در انگلیسی، در بسیاری از موارد استفاده از یکی به جای دیگری می‌تواند ناصحیح باشد. با این حال، برخی موارد وجود دارد که هر دو می‌توانند استفاده شوند، اما معنی متفاوتی به جمله می‌دهند:

وسایل حمل و نقل:
In: برای وسایل حمل و نقل مخصوص شخصی مانند اتومبیل یا تاکسی.

I am in the car.

On: برای وسایل حمل و نقل عمومی یا بزرگتر مانند اتوبوس، قطار، هواپیما، دوچرخه.

I am on the bus.

رادیو و تلویزیون:
In: معمولاً به معنی داخل برنامه یا شبکه است.

She’s the most popular actress in television right now.

On: به معنی پخش شدن یا نشان‌دهی به چیزی خاص است.

My favorite show is on TV tonight.

اینترنت و وبسایت‌ها:
In: برخی از مواقع برای اشاره به محتوای یک وب‌سایت.

There’s a great article in that online magazine about climate change.

On: بیشتر استفاده می‌شود و به معنی “روی” یک وب‌سایت یا پلتفرم آنلاین است.

I saw that news story on their website.

تفاوت In و On با At در چیست:

یکی از ضمایری که ممکن است با in و on جابجا گرفته شود، at است. این ضمیر به طور کلی به نحو زیر به کار برده می شود:

زمان: استفاده از “at” برای ساعات خاص یا لحظات معینی است.

مثال: I’ll meet you at 5 o’clock.
(من ساعت 5 با شما ملاقات خواهم کرد)

مکان: برای نشان‌دادن یک نقطه معین یا مکانی خاص.

مثال: I’m waiting at the bus stop.
(من در ایستگاه اتوبوس منتظر هستم)

استثناهایی برای استفاده از In و On:

در استفاده از حروف اضافه “in” و “on” در زبان انگلیسی، استثناهایی وجود دارد که ممکن است با قواعد کلی مغایرت داشته باشند. برخی از این استثناها عبارت‌اند از:

on

زمان: با اغلب وسایل حمل و نقل:

I’m on the train/bus/plane/bicycle.

رادیو و تلویزیون:

The movie is on.

برخی از عبارات زمانی:

on holiday, on fire, on time, on a break.

in

زمان: برای بیان مدت زمانی که چیزی طول می‌کشد:

I finished the work in two hours.

بیان وضعیت یا حالت:

The food is in the oven.
He’s in a bad mood.

بیان ملیت یا زبان:

She speaks in Italian.
The letter was written in English.

برخی از عبارات وضعیتی:

in stock, in danger, in love, in a hurry.

دیدگاهتان را بنویسید