فرق me و i

در انگلیسی ضمایر متعددی وجود دارد. استفاده صحیح از ضمیر ها کمک می کند تا جمله، مفهوم دقیقی پیدا کند. I و me هر دو در دسته ضمیر ها قرار دارند که دلالت بر اول شخص مفرد یعنی “من” دارند. در حالی که I ضمیر فاعلی و me ضمیر مفعولی است. در ادامه به فرق me و i پرداخته شده است.

فرق me و i:

“Me” و “I” در زبان انگلیسی دو ضمیر شخصی از شخص اول مفرد هستند ولی در موقعیت‌ها و نقش‌های مختلف در جمله استفاده می‌شوند.

I

نقش در جمله: ضمیر فاعلی
معنا: به معنی “من” وقتی که به عنوان فاعل جمله استفاده می‌شود.

مثال:

I am a teacher.
I love chocolate.

Me

نقش در جمله: ضمیر مفعولی
معنا: به معنی “من” ولی وقتی به عنوان مفعول یا هدف جمله استفاده می‌شود.
مثال:

She gave the book to me.
Can you help me?

“I” همیشه به عنوان فاعل استفاده می‌شود. وقتی در مورد کسی یا چیزی حرف می‌زنید یا یک عمل انجام می‌دهید، “I” را به کار می‌برید.
“Me” زمانی استفاده می‌شود که شما به عنوان مفعول یا هدف عمل قرار گیرید.
اشتباه رایج: بعضی افراد گاهی اوقات به جای استفاده از “I” از “me” استفاده می‌کنند یا برعکس، به ویژه در جملات مرکب. مانند: “Me and John are friends.” این جمله اشتباه است و باید بگوییم: “John and I are friends.”

 

ضمير نقش در جمله معنا مثال
I ضمير فاعلي من (وقتي به عنوان فاعل استفاده شود) I am a teacher.
Me ضمير مفعولي من (وقتي به عنوان مفعول يا هدف استفاده شود) She gave the book to me.

اصطلاحات کاربردی با i و me:

“‌I” و “Me” در بسیاری از اصطلاحات و عبارات زبان انگلیسی استفاده می‌شوند. در زیر برخی از اصطلاحات رایج و پرکاربرد با “I” و “Me” آورده شده‌اند:

با “I”:

I bet: من شرط می‌بندم

I bet you can’t eat all that cake by yourself!

I see: من متوجه شدم

Ah, I see what you mean now.

I suppose: فکر می‌کنم / حدس می‌زنم

I suppose we could go out for dinner tonight

I wonder: می‌پرسم / کنجکاوم

I wonder if she’ll come to the party.

I guess: حدس می‌زنم

I guess he’s not coming.

I feel like: حس می‌کنم که

I feel like having some ice cream.

با “Me”:

Lucky me: خوشبختم

I found a $20 bill on the street. Lucky me!

Count me in: منو هم حساب کن / من هم درگیرم

If you’re going to the beach tomorrow, count me in!

That’s new to me: برای من جدیده

You’re moving to Australia? That’s new to me!

It’s up to me: تصمیم با منه

If it’s up to me, we’ll stay home tonight.

Between you and me: میان تو و من (به معنی “به طور محرمانه”)

Between you and me, I don’t think he’s qualified for the job.

You and me both: من هم همین طور

“I’m tired.” “You and me both!”

استثناها و نکات مهم در استفاده از I و me:

در زبان انگلیسی، “I” و “Me” بیشتر در نقش‌های خاصی به کار می‌روند، اما مواردی هستند که ممکن است به‌خصوص برای زبان‌آموزان گمراه‌کننده باشند. در زیر برخی از این موارد استثنائی و توضیحاتی در مورد چگونگی استفاده از این ضمایر آورده شده‌است:

جملات مرکب با استفاده از “and” یا “or”:

درست: John and I went to the store.

غلط: John and me went to the store.

راهنما: زمانی که شما مطمئن نیستید کدام ضمیر را استفاده کنید، جمله را بدون قسمت دیگر (مثلاً “John”) بیان کنید. مثلاً: I went to the store.

پس از فعل “to be” (am, is, are, was, were) به کار برده شود:

درست: It is I who called.

اغلب مردم در گفتگوی روزمره می‌گویند: It’s me.

راهنما: در انگلیسی رسمی، بعد از فعل “to be” استفاده از “I” صحیح‌تر است، اما در گفتگوهای غیررسمی، بسیاری از بومی‌زبانان از “me” استفاده می‌کنند.

در مواردی که دو ضمیر به یکدیگر پیوسته شده باشند:

درست: She likes him more than I.
(یعنی: She likes him more than she likes me.)

درست، اما با معنای متفاوت: She likes him more than me.
(یعنی: She likes him more than she likes me.)

راهنما: به معنای جمله دقت کنید تا بفهمید کدام ضمیر صحیح است.
بسیاری از این استثناها به وضوح مبتنی بر تفاوت‌های میان انگلیسی رسمی و غیررسمی هستند. در گفتگوی روزمره، ممکن است بسیاری از بومی‌زبانان از قوانین گرامری خاصی پیروی نکنند، ولی برای نوشتارهای رسمی یا موقعیت‌های رسمی، بهتر است از قوانین گرامری صحیح استفاده شود.

دیدگاهتان را بنویسید