فرق nice و good

nice و good دو کلمه توصیفی در انگلیسی هستند که هر دو برای توصیف عالی و خوب بودن چیزی به کار می روند.
فرق nice و good در شدت توصیف است. به نحوی که می توان گفت good به معنی “خوب” است؛ اما nice شدت بیشتری داشته و معنای “جذاب، دلپذیر و عالی” می دهد.

فرق nice و good:

در زبان انگلیسی، “nice” و “good” دو واژه هستند که هر دو معانی مثبتی دارند، اما استفاده و تأکیدات آن‌ها متفاوت است:

good (خوب)

این واژه یک صفت است که برای ارزیابی کیفیت، اخلاق یا ویژگی‌های مثبت چیزی یا کسی استفاده می‌شود.
مثال‌ها:

This is a good book.
(این یک کتاب خوب است)

She has a good heart.
(او دل خوبی دارد)

The food tastes good.
(غذا خوشمزه است)

nice (خوشایند، جذاب، دلپذیر)

این واژه نیز یک صفت است که به معنی‌های مختلفی می‌تواند استفاده شود. این می‌تواند برای ارزیابی ظاهر، رفتار یا احساسات استفاده شود.

مثال‌ها:

You have a nice smile.
(لبخند زیبایی دارید)

It’s a nice day outside.
(روز خوشایندی است)

She is always nice to me.
(او همیشه با من مهربان است)

اگرچه هر دو صفت می‌توانند در برخی موارد به طور قابل تبادل استفاده شوند (مثلاً “Have a good day” یا “Have a nice day”)، اما در برخی موارد، استفاده از یکی بهتر از دیگری است. به عنوان مثال، وقتی از کیفیت چیزی صحبت می‌کنیم، معمولاً “good” استفاده می‌شود، در حالی که وقتی از ظاهر یا رفتار خوشایند صحبت می‌کنیم، “nice” مناسب‌تر است.

فرق nice و good در چیست:

“nice” و “good” هر دو صفت‌هایی در زبان انگلیسی هستند که اغلب به معانی مثبت استفاده می‌شوند، اما آن‌ها تفاوت‌های معنایی دارند و در زمینه‌های مختلفی به کار می‌روند:

good (خوب):

“good” اغلب برای ارزیابی کیفیت یا خواص مثبت چیزی یا کسی استفاده می‌شود.
می‌تواند به معنی‌های “خوشمزه”، “مناسب”، “اخلاقی” یا “موفق” به کار برده شود.

مثال‌ها:

The food is good.
(غذا خوب است یا غذا خوشمزه است)

He is a good person.
(او یک شخص خوب است یعنی او یک فرد با اخلاق است)

nice (خوشایند، جذاب، دلپذیر):

“nice” بیشتر به معنی‌های مربوط به ظاهر، رفتار یا حس خوشایند استفاده می‌شود.
اغلب برای توصیف چیزها یا افرادی که احساس خوشایندی ایجاد می‌کنند یا ظاهر جذابی دارند به کار می‌رود.
مثال‌ها:

You look nice today.
(امروز خوش‌آرا به نظر می‌آیید)

It was nice of you to help.
(کمک کردن از طرف شما خوشایند بود)

تفاوت‌های کلی:

“good” بیشتر به کیفیت، سطح، یا ارزش مرتبط است.
“nice” بیشتر به حس، ظاهر، یا رفتار مرتبط است.
البته باید گفت که در بسیاری از مواقع، هر دو واژه به طور قابل تبادل می‌توانند استفاده شوند، ولی انتخاب بین آن‌ها می‌تواند نوع تأکید یا معنای جمله را تغییر دهد.

 

صفت توضيح مثال
good (خوب) بيشتر براي ارزيابي کيفيت، خواص مثبت، يا ارزش استفاده مي‌شود. The food is good.
nice (خوشايند) بيشتر براي توصيف چيزها يا افرادي که احساس خوشايندي ايجاد مي‌کنند يا ظاهر جذابي دارند به کار مي‌رود. You look nice today.

بررسی اصطلاحات رایج با good و nice:

البته! “good” و “nice” دو صفت هستند که در بسیاری از اصطلاحات و عبارات انگلیسی به کار می‌روند. در زیر برخی از اصطلاحات رایج با این دو واژه را معرفی می‌کنم:

با “good”:

Good to go:

معنی: آماده (برای شروع یا انجام چیزی)

مثال: Once you grab your coat, we’ll be good to go.

Good for you:

معنی: بهت تبریک می‌گم، خوب کرده‌ای

مثال: You got the job? Good for you!

Good as gold:

معنی: خیلی آروم یا خوش رفتار

مثال: The kids were as good as gold while their grandma was visiting.

Good call:

معنی: تصمیم یا انتخاب خوبی بوده

مثال: You brought an umbrella? Good call! It’s starting to rain.

با “nice”:

Nice and easy:

معنی: به آرامی، بدون عجله

مثال: Take the car out of the garage nice and easy.

Nice to meet you:

معنی: خوش آمدید یا خوشحال شدم که با شما آشنا شدم

مثال: Hello, I’m Sarah. – Nice to meet you, Sarah!

Nice work:

معنی: کار خوبی انجام داده‌ای

مثال: You finished the project ahead of schedule? Nice work!

Nice touch:

معنی: یک ویژگی یا جزء جذاب و مناسب

مثال: The fresh flowers on the table were a nice touch.

استثناهای استفاده از good و nice :

هرچند “good” و “nice” در بسیاری از موارد قابل تبادل هستند، برخی استثناها وقتی وجود دارد که استفاده از یکی به جای دیگری ممکن نیست یا معنی متفاوتی ایجاد می‌کند. در زیر برخی از این استثناها را بررسی می‌کنیم:

Good at / Nice at:

استفاده از “nice at” در انگلیسی رایج نیست. به جای آن می‌توانید “good at” را استفاده کنید تا مهارت یا توانایی کسی را توصیف کنید.

مثال: She’s good at playing the piano.
(نه “She’s nice at playing the piano.”)

Good for you vs. Nice for you:

اگر می‌خواهید به کسی تبریک بگویید، معمولاً از “Good for you” استفاده می‌شود.
“Nice for you” در موارد خاصی ممکن است معنای متفاوتی داشته باشد.
در برخی موارد، “nice” می‌تواند معنای “دقیق” یا “متانع” داشته باشد:

مثال: We arrived at a nice time, just before the dinner started.

Good morning/afternoon/evening vs. Nice morning/afternoon/evening:

“Good morning/afternoon/evening” یک سلام است. در حالی که “Nice morning” یک توصیف است.

مثال: “Good morning!” vs. “It’s a nice morning today.”

“Good” می‌تواند به عنوان یک قید هم استفاده شود، اما “nice” این ویژگی را ندارد:

مثال: The car runs good. (اگرچه در معیارهای گرامری فرمال، “well” به جای “good” صحیح‌تر است.)

دیدگاهتان را بنویسید