فرق they و those

They و those ضمایر اشاره در انگلیسی هستند که به تعدادی از چیزها اشاره دارند. فرق they و those در این است که “those” معمولاً به اشیاء یا افرادی اشاره دارد که قبلاً معرفی شده‌اند یا به طور واضح در موقعیت معلوم هستند، در حالی که “they” به طور کلی به اشیاء یا افرادی اشاره دارد که قبلاً نام برده شده‌اند.

فرق they و those:

“they” و “those” دو واژه در زبان انگلیسی هستند که گاهی اوقات ممکن است با یکدیگر اشتباه شوند، اما معانی و کاربردهای مختلفی دارند:

they:

ضمیر: معمولاً به عنوان ضمیر موضوعی مفرد یا جمع استفاده می‌شود و اشاره به افراد (یا چیزها) دارد که قبلاً نام برده شده‌اند.

I saw the kids. They are playing in the park.

ضمیر جنسیت نامعلوم: در انگلیسی مدرن، “they” می‌تواند به عنوان یک ضمیر مفرد برای اشاره به شخص با جنسیت نامعلوم یا نامشخص استفاده شود.

If someone calls, tell they to leave a message.

those:

ضمیر اشاره‌ای: به چیزها یا افرادی اشاره می‌کند که دورتر از گوینده یا شنونده هستند یا در زمان گذشته مطرح شده‌اند.

I don’t like those shoes.

در مواردی، “those” می‌تواند به معنی “آن افراد” یا “آن چیزها” استفاده شود.

Those who want to come with me should raise their hands.

توجه داشته باشید که “those” معمولاً به اشیاء یا افرادی اشاره دارد که قبلاً معرفی شده‌اند یا به طور واضح در موقعیت معلوم هستند، در حالی که “they” به طور کلی به اشیاء یا افرادی اشاره دارد که قبلاً نام برده شده‌اند.

گرامر استفاده از they در جمله سازی:

“they” یکی از ضمایر شخصی در زبان انگلیسی است و بصورت طبیعی برای اشاره به جمع استفاده می‌شود. ولی در زبان انگلیسی مدرن، “they” همچنین می‌تواند به عنوان یک ضمیر مفرد برای اشاره به شخص با جنسیت نامعلوم یا نامشخص استفاده شود.

they برای اشاره به جمع:

They are going to the cinema tonight.
(آن‌ها امشب به سینما می‌روند)

I met some tourists today. They were from France.
(امروز به چند گردشگر برخوردم. آن‌ها از فرانسه بودند)

they به عنوان یک ضمیر مفرد جنسیت نامعلوم:

If someone forgets their umbrella, tell they can collect it tomorrow.
(اگر کسی چتر خود را فراموش کرد، به او بگویید که فردا می‌تواند آن را بیاورد)

در استفاده از “they” در جمله‌سازی، باید دقت کنید که فعل متناسب با تعداد (مفرد یا جمع) منطبق باشد:

When they arrive, they are usually tired.
(وقتی آن‌ها می‌رسند، معمولاً خسته هستند)

برای ساخت سوالات با “they”:

Are they coming to the party?
(آیا آن‌ها به مهمانی می‌آیند?)

Where do they live?
(آن‌ها کجا زندگی می‌کنند?)

و در جملات منفی:

They don’t like spicy food.
(آن‌ها غذای تند دوست ندارند)

They aren’t here right now.
(آن‌ها الان اینجا نیستند)

در کل، استفاده از “they” در جمله‌سازی نسبتاً ساده است. اصلی‌ترین نکته، تطابق فعل با تعداد ضمیر است.

گرامر استفاده از those در جمله سازی:

“those” یک ضمیر اشاره‌ای در زبان انگلیسی است و برای اشاره به اشیاء یا افرادی استفاده می‌شود که دورتر از گوینده یا شنونده هستند یا در زمان گذشته مطرح شده‌اند. “those” نسخه‌ی جمع از “that” محسوب می‌شود.

استفاده از those برای اشاره به چیزها یا افراد دورتر:

Look at those birds in the sky.
(به آن پرندگان در آسمان نگاه کن)

I don’t want those cookies; I want these ones.
(من آن کلوچه‌ها را نمی‌خواهم؛ من این‌ها را می‌خواهم)

استفاده از those برای اشاره به موارد یا افرادی که قبلاً معرفی شده‌اند:

We saw several movies last month. Those that I liked best were the comedies.
(ما ماه گذشته چندین فیلم دیدیم. آن‌هایی که من بیشتر دوست داشتم کمدی بودند)

استفاده از those به عنوان ضمیر موضوعی:

Those are the shoes I want for my birthday.
(آنها کفش‌هایی هستند که برای تولدم می‌خواهم)

استفاده از those در مقایسه و تضاد:

These shoes are too small, but those (over there) are just right.
(این کفش‌ها خیلی کوچک هستند، اما آن‌ها (آن طرف) درست هستند)

استفاده از those با صفات:

Those interested should apply by next week.
(کسانی که علاقه‌مند هستند، باید تا هفته آینده اقدام کنند)

در کل، “those” به عنوان یک ابزار برای تاکید بر فاصله یا تمایز استفاده می‌شود، چه از نظر فیزیکی چه از نظر زمانی.

 

عنصر they those
نوع ضمير شخصي ضمير اشاره‌اي
کاربرد اشاره به افراد يا اشياءي که قبلاً نام برده شده‌اند اشاره به اشياء يا افرادي که دورتر از گوينده يا شنونده هستند يا در زمان گذشته مطرح شده‌اند
تعداد مي‌تواند مفرد (براي جنسيت نامعلوم) يا جمع باشد هميشه جمع است
فرم فعل بستگي به تعداد دارد (مفرد يا جمع) هميشه با فعل‌هاي جمع مطابقت دارد

دیدگاهتان را بنویسید