فرق want و want to

want و want to فعل هایی در انگلیسی هستند که هر دو معنی خواستن را می دهند. Want معنی خواستن چیزی را می دهد؛ در حالی که Want to بیانگر این است که شخص می خواهد کاری را انجام دهد. در زیر به بررسی دقیق تر فرق want و want to پرداخته شده است.

فرق want و want to:

در زبان انگلیسی، “want” به معنی “خواستن” یا “تمایل داشتن به چیزی” است. اما نحوه‌ی استفاده و معنای “want” و “want to” ممکن است متفاوت باشد:

Want

با اسم: وقتی می‌خواهیم بیان کنیم که چیزی را می‌خواهیم یا به آن نیاز داریم.

مثال: I want an apple.
(من یک سیب می‌خواهم)

با ضمیر ملکی + اسم:

مثال: I want my book.
(من کتابم را می‌خواهم)

Want to

با فعل: زمانی که می‌خواهیم نشان دهیم که تمایل به انجام یک فعالیت یا کاری داریم.

مثال: I want to eat.
(من می‌خواهم بخورم)

با ضمیر یا فاعل:

مثال: I want to go there.
(من می‌خواهم به آنجا بروم)

همچنین می‌توانید با استفاده از “want to” بیان کنید که چه چیزی یا کدام فعل را نمی‌خواهید انجام دهید:
مثال: I don’t want to work today. (من نمی‌خواهم امروز کار کنم.)
در نتیجه، “want” به تنهایی معمولاً با اسم‌ها یا ضمایر ملکی استفاده می‌شود، در حالی که “want to” زمانی استفاده می‌شود که قصد داریم به فعلی اشاره کنیم که می‌خواهیم یا نمی‌خواهیم انجام دهیم.

 

گرامر ساخت جمله با want و want to :

حال به توضیح گرامری “want” و “want to” با مثال و معنی آن‌ها می‌پردازیم:

Want
ساختار: Subject + want + object

مثال: He wants a car.
معنی: او یک ماشین می‌خواهد

با استفاده از این ساختار، به کسی یا چیزی اشاره می‌کنیم که می‌خواهیم. در مثال فوق، فرد ماشین می‌خواهد.

 

Want to
ساختار: Subject + want to + base form of verb

مثال: She wants to dance.
معنی: او می‌خواهد برقصد

با استفاده از این ساختار، به فعالیتی اشاره می‌کنیم که قصد داریم انجام دهیم. در مثال فوق، فرد می‌خواهد برقصد.
هر دوی این ساختارها راه‌هایی برای بیان تمایلات و خواسته‌هایمان هستند، اما با تفاوت‌هایی در معنا و کاربرد.

 

ساختار توضيح مثال
Subject + want + object استفاده از “want” با يک اسم I want a cookie.
Subject + want to + base form of verb استفاده از “want to” با فعل I want to go to the park.

نحوه سوالی کردن و منفی کردن want و want to:

در این مرحله به توضیح گرامری نحوه سوالی و منفی کردن “want” و “want to” بپردازیم:

Want
ساختار منفی: Subject + don’t/doesn’t + want + object

مثال: She doesn’t want coffee.
معنی: او قهوه نمی‌خواهد

ساختار سوالی: Do/Does + subject + want + object

مثال: Do you want tea?
معنی: آیا تو چای می‌خواهی؟

Want to
ساختار منفی: Subject + don’t/doesn’t + want to + base form of verb

مثال: He doesn’t want to play.
معنی: او نمی‌خواهد بازی کند

ساختار سوالی: Do/Does + subject + want to + base form of verb

مثال: Does she want to sing?
معنی: آیا او می‌خواهد بخواند؟

توجه: در زمان حال ساده، برای سوم شخص مفرد (he, she, it) از “doesn’t” استفاده می‌شود، و برای بقیه از “don’t” استفاده می‌شود. همچنین برای سوم شخص مفرد در سوالات، از “does” و برای بقیه از “do” استفاده می‌شود.

Wanna و تفاوت آن با want to :

“Wanna” یک کلمه‌ی غیررسمی در زبان انگلیسی است که در مکالمات روزمره و گفتگوهای غیررسمی معمول استفاده می‌شود. این کلمه در واقع یک فرم کوتاه شده از “want to” است.

“Wanna” = “want to”

تفاوت با “want to”:

“Want to” در نوشتار رسمی و مکالمات رسمی استفاده می‌شود.
“Wanna” در مکالمات غیررسمی، مانند گفتگوهای روزمره یا در بعضی مواقع در آهنگ‌ها و فیلم‌ها استفاده می‌شود.

مثال:

رسمی: “Do you want to go to the cinema?”
غیررسمی: “Do you wanna go to the cinema?”

به هر حال، هر دوی این عبارات یک معنی را دارند، اما “wanna” فرم غیررسمی و محاوره‌ای است و نباید در نوشتارها و مکالمات رسمی استفاده شود.

استثناهای استفاده از want و want to:

“Want” و “want to” هر دو برای بیان تمایلات و خواسته‌ها استفاده می‌شوند، اما در برخی موارد استفاده از یکی به جای دیگری ممکن نیست. در اینجا برخی از استثناها و نکات مرتبط با استفاده از این دو عبارت را بررسی می‌کنیم:

وقتی به جای فعل یک اسم استفاده می‌شود:
در این حالت فقط “want” به کار می‌رود.

مثال: I want coffee.
(من قهوه می‌خواهم)

نمی‌توانیم بگوییم: “I want to coffee.” چرا که این جمله معنایی ندارد.

 

وقتی قصد داریم به یک فعل اشاره کنیم:
در این حالت باید از “want to” استفاده کنیم.

مثال: I want to dance.
(من می‌خواهم برقصم)

نمی‌توانیم بگوییم: “I want dance.” چرا که این جمله از نظر گرامری صحیح نیست.

 

استفاده از “want” با افعال حسی:

وقتی با افعال حسی مانند “see”, “hear”, “feel” و … مواجه شویم، می‌توانیم از “want” بدون “to” استفاده کنیم.

مثال: I want to see that movie.
یا I want see that movie.

اما جمله‌ی دوم در انگلیسی محاوره‌ای و در بعضی زبان‌ها متداول است، اما در نوشتار و مکالمات رسمی توصیه نمی‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید