فعل بعد از enjoy

Enjoy یکی از فعل های پرکاربرد در زبان انگلیسی ست که به معنای لذت بردن از چیزی است. این فعل می تواند به تنهایی یا به همراه دیگر فعل ها در جمله استفاده شود.

فعل بعد از enjoy:

فعل “enjoy” به معانی مختلفی استفاده می‌شود، اما معمولاً به معنای لذت بردن از چیزی یا کسی استفاده می‌شود. این فعل با اسم‌ها و ضمایر مفعولی همراه می‌شود.

معانی مختلف:

لذت بردن از چیزی:

“I enjoy reading books.”
(من از خواندن کتاب‌ها لذت می‌برم)

استفاده کردن و بهره‌برداری از موقعیت خاصی:

“She enjoys a good reputation in the community.”
(او از شهرت خوبی در جامعه بهره می‌برد)

زمان‌های مختلف فعل “enjoy”:

 

حال ساده:

Present Simple: “I/you/we/they enjoy”
(من/تو/ما/آنها لذت می‌بریم)

“he/she/it enjoys”
(او لذت می‌برد)

گذشته:

Past Simple: “enjoyed”

مانند: “I enjoyed the movie last night.”
(من از فیلم دیشب لذت بردم)

حال کامل:

Present Perfect: “have/has enjoyed”

مانند: “I have enjoyed my time here.”
(من از زمانی که اینجا بودم لذت برده‌ام)

آینده:

Will: “will enjoy”

مانند: “We will enjoy the concert tomorrow.”
(ما از کنسرت فردا لذت خواهیم برد)

حال استمراری:

Present Continuous: “am/is/are enjoying”

مانند: “She is enjoying her vacation.”
(او از تعطیلاتش لذت می‌برد)

گذشته استمراری:

Past Continuous: “was/were enjoying”

مانند: “They were enjoying the party when the lights went out.”
(آنها از مهمانی لذت می‌بردند وقتی نور قطع شد)

این فعل در زمان‌های دیگر نیز قابل استفاده است، مانند آینده استمراری، حال کامل استمراری، گذشته کامل و غیره، ولی فهرست فوق شامل زمان‌های رایجی است که معمولاً با “enjoy” استفاده می‌شوند.
جدول

افزودن فعل بعد از enjoy:

وقتی فعلی بلافاصله پس از “enjoy” می‌آید، آن فعل به صورت اسم مصدر (gerund)، یعنی با پسوند “ing”، قرار داده می‌شود.

مثال‌هایی از استفاده از “enjoy” به همراه اسم مصدر:

I enjoy reading books.
(من از خواندن کتاب‌ها لذت می‌برم)

She enjoys traveling around the world.
(او از سفر کردن به سراسر دنیا لذت می‌برد)

They enjoyed watching the movie.
(آنها از تماشای فیلم لذت بردند)

Do you enjoy listening to music?
(آیا تو از گوش دادن به موسیقی لذت می‌بری؟)

پس همیشه بعد از فعل “enjoy”، فعل دیگری که به عنوان مفعول می‌آید، با پسوند “ing” قرار داده می‌شود.

آیا می توان پس از Enjoy هیچ فعلی استفاده نکرد؟

در اکثر موارد، زمانی که فعلی پس از “enjoy” می‌آید، این فعل به صورت اسم مصدر (gerund، با پسوند “ing”) استفاده می‌شود. اما بله، استثناء‌ها وجود دارد. می‌توانید “enjoy” را بدون فعل استفاده کنید اگر مفعول قبلاً مشخص شده باشد و در موقعیت معلوم باشد. در این حالت، معنی “enjoy” بیشتر به معنای “لذت بردن” است.

A: “Did you like the music?”
(آیا موسیقی را دوست داشتید؟)

B: “Yes, I really enjoyed it.”
(بله، واقعاً از آن لذت بردم)

با ضمیر یا اسم: می‌توانید “enjoy” را با ضمیر یا اسم مستقیم استفاده کنید.

“I hope you enjoy your meal.”
(امیدوارم از غذایتان لذت ببرید)

“Did you enjoy the party?”
(آیا از مهمانی لذت بردید؟)

با وصل‌کننده‌ها: در بعضی موارد، “enjoy” می‌تواند با وصل‌کننده‌ها مانند “to” یا “than” استفاده شود، اما معنی جمله و ساختار آن کمی تغییر می‌کند و غالباً در مقایسه‌ها به کار می‌رود.

“I enjoy this book more than that one.”
(من از این کتاب بیشتر از آن یکی لذت می‌برم)

با این وجود، وقتی بعد از “enjoy” یک فعل مستقیم می‌آید، این فعل همیشه به صورت اسم مصدر با “ing” استفاده می‌شود.

حرف اضافه برای فعل enjoy:

فعل “enjoy” معمولاً با حرف اضافه خاصی همراه نمی‌شود زمانی که مستقیماً به معنای “لذت بردن” استفاده می‌شود. ولی در بعضی موارد و با توجه به معنای جمله و ساختار آن، ممکن است با حرف اضافه‌های مختلفی همراه شود. در اینجا چند نمونه از این حرف اضافه‌ها و استفاده‌های آنها را می‌بینید:

enjoy + [اسم/ضمیر]: در این ساختار، حرف اضافه‌ای وجود ندارد.

“I enjoy music.”
(من موسیقی را دوست دارم)

enjoy oneself: این یک عبارت ثابت است و به معنای “لذت بردن” یا “خوش گذراندن وقت” استفاده می‌شود.

“Did you enjoy yourself at the party?”
(آیا در مهمانی خوش گذشت؟)

enjoy + doing something: همانطور که قبلاً گفته شد، وقتی فعلی پس از “enjoy” می‌آید، آن فعل به صورت اسم مصدر با “ing” قرار می‌گیرد.

“She enjoys traveling to new countries.”
(او از سفر به کشورهای جدید لذت می‌برد)

enjoy + [اسم] + حرف اضافه: در برخی موارد، “enjoy” می‌تواند با یک اسم و سپس یک حرف اضافه همراه شود، اما در این حالت، حرف اضافه مرتبط با اسم است، نه خود “enjoy”.

“They enjoy the peace of the countryside.”
(آنها از آرامش دهات لذت می‌برند)

با این حال، معمولاً “enjoy” به تنهایی یا با فعل با پسوند “ing” استفاده می‌شود و نیازی به حرف اضافه خاصی ندارد.

 

زمان صرف مثال
حال ساده enjoy/enjoys I enjoy, He enjoys
گذشته ساده enjoyed I enjoyed
حال کامل have/has enjoyed I have enjoyed, He has enjoyed
گذشته کامل had enjoyed I had enjoyed
آينده will enjoy I will enjoy
حال استمراري am/is/are enjoying I am enjoying, He is enjoying
گذشته استمراري was/were enjoying I was enjoying, They were enjoying
آينده استمراري will be enjoying I will be enjoying

دیدگاهتان را بنویسید