فعل بعد decide

Decide در انگلیسی فعلی به معنای تصمیم گرفتن است. این فعل معمولا به تنهایی مفهومی نداشته و نیاز به عباراتی دارد که معنی جمله را کامل کند. در این شرایط با کمک حروف اضافه و فعل بعد decide ، منظور گوینده مشخص می شود.

فعل بعد decide:

فعل “decide” در زبان انگلیسی به معنی “تصمیم گرفتن” است.

مثال:

I need to decide what to wear to the party.
(من باید تصمیم بگیرم چه چیزی برای مهمانی بپوشم)

She decided to go to university after high school.
(او تصمیم گرفت پس از دبیرستان به دانشگاه برود)

با استفاده از “decide”, می‌توانید تصمیمات، انتخاب‌ها یا قضاوت‌هایی را که در یک زمان خاص اتخاذ شده است، بیان کنید.

بررسی فعل decide در زمان های مختلف:
حال، فعل “decide” را در زمان‌های مختلف صرف کنیم:

حال ساده (Present Simple):

I decide
You decide
He/She/It decides
We decide
They decide

گذشته ساده (Past Simple):

I decided
You decided
He/She/It decided
We decided
They decided

آینده (Future Simple):

I will decide
You will decide
He/She/It will decide
We will decide
They will decide

حال کامل (Present Perfect):

I have decided
You have decided
He/She/It has decided
We have decided
They have decided

فعل بعد decide به چه صورت می آید؟

بعد از “decide”، اغلب “to” و سپس فعل به صورت base form یا به عبارتی فعل بدون هیچ تغییری می‌آید.

مثال:

She decided to go to the store.
(او تصمیم گرفت به فروشگاه برود)

I can’t decide to choose the blue shirt or the red one.
(نمی‌توانم تصمیم بگیرم پیراهن آبی یا قرمز را انتخاب کنم)

پس، به طور کلی، بعد از “decide”، ساختار “to + base form of verb” می‌آید.

 

بررسی مثال های کاربردی از ساختار فعل بعد از decide:

البته! فعل “decide” معمولاً با ساختار “to + base form of verb” همراه می‌شود، ولی در بعضی موارد، این فعل با سایر ساختارها هم می‌تواند به کار برود. در زیر مثال‌هایی را می‌بینید که نشان‌دهنده کاربرد‌های مختلف این فعل هستند:

decide + to + base form of verb

I decided to eat out tonight.
(تصمیم گرفتم امشب بیرون بروم برای غذا خوردن)

They decided to move to a bigger house.
(آنها تصمیم گرفتند به یک خانه بزرگتر منتقل شوند)

decide + noun/noun phrase

She decided the time was right to start her own business.
(او تصمیم گرفت که زمان مناسبی برای شروع کسب و کار خود است)

We haven’t decided a date for the wedding yet.
(ما هنوز تاریخ عروسی را تصمیم نگرفته‌ایم)

decide + that-clause

I decided that I would travel to Europe next summer.
(تصمیم گرفتم که تابستان آینده به اروپا سفر کنم)

He decided that he wouldn’t attend the meeting.
(او تصمیم گرفت که در جلسه شرکت نکند)

decide + wh-question clause

She decided where to hang the picture.
(او تصمیم گرفت کجا تابلو را بیاویزد)

I can’t decide which book to read first.
(نمی‌توانم تصمیم بگیرم کدام کتاب را ابتدا بخوانم)

انواع حروف اضافه برای فعل decide:

فعل “decide” عمدتاً با حرف‌های اضافه “on”, “against”, و “between” همراه می‌شود. در زیر توضیحاتی در مورد هر یک از این حروف اضافه و نحوه استفاده آنها با “decide” آمده است:

On:
این حرف اضافه زمانی استفاده می‌شود که شخص چیزی یا موضوعی را انتخاب می‌کند.

مثال:

I’ve decided on the blue dress for the party.
(تصمیم گرفته‌ام لباس آبی را برای مهمانی بپوشم)

We haven’t decided on a destination for our vacation yet.
(ما هنوز مقصدی برای تعطیلاتمان انتخاب نکرده‌ایم)

Against:

این حرف اضافه زمانی استفاده می‌شود که شخص تصمیم می‌گیرد چیزی را انجام ندهد.

مثال:

After some thought, he decided against buying the car.
(پس از یک مدت فکر کردن، او تصمیم به نخریدن ماشین گرفت)

She decided against going to the party.
(او تصمیم به نرفتن به مهمانی گرفت)

Between:
این حرف اضافه زمانی استفاده می‌شود که شخص بین دو یا چند گزینه تصمیم می‌گیرد.

مثال:

I can’t decide between the chocolate cake and the cheesecake.
(نمی‌توانم بین کیک شکلاتی و کیک پنیری تصمیم بگیرم)

She’s deciding between two job offers.
(او در حال تصمیم‌گیری بین دو پیشنهاد شغلی است)

این حروف اضافه اغلب با “decide” به کار می‌روند ولی بسته به موضوع و مفهوم جمله می‌توانند تغییر کنند.

 

استثناها و نکات مهم در استفاده از فعل decide:

فعل “decide” به طور کلی یک فعل ساده و مستقیم است که بیان‌کننده انتخاب یا تصمیم‌گیری است. اما برخی نکات و استثناها در استفاده از آن وجود دارد:

Infinitive Structure: بعد از “decide” معمولاً ساختار “to + base form of verb” می‌آید.

Correct: She decided to go to the concert.
Incorrect: She decided going to the concert.

Passive Voice: “Decide” می‌تواند در ساختار مجهول هم به کار رود، اما معمولاً از آن در این ساختار استفاده نمی‌شود چون بیشتر تصمیمات توسط فاعل اتخاذ می‌شوند.

It was decided that the meeting would be postponed.

Decide + Question Word: زمانی که می‌خواهیم یک سوال داخلی ایجاد کنیم، می‌توانیم از “decide” با یک کلمه سوالی استفاده کنیم.

I can’t decide where to go on vacation.

Decide on vs. Decide: هر دو از این ساختارها می‌توانند به معنی انتخاب چیزی باشند، اما “decide on” معمولاً زمانی استفاده می‌شود که انتخاب موضوع یا شیء خاصی انجام می‌شود.

I decided on the chicken for dinner.
(انتخاب موضوع خاص)

I decided to order the chicken for dinner.
(تصمیم به انجام کاری)

“Decide for oneself”: این عبارت به معنی تصمیم‌گیری بدون تأثیر یا فشار از دیگران است.

You have to decide for yourself whether you want to go or not.

“Decide between”: این ساختار زمانی استفاده می‌شود که بین دو یا چند گزینه باید تصمیم گرفته شود.

I’m trying to decide between the red dress and the blue one.

دیدگاهتان را بنویسید