فعل گذشته read

Read یکی از فعل های بی قاعده انگلیسی است. با صرف این فعل در زمان های مختلف، متوجه می شویم که از نظر نوشتار و ساختار تغییری نکرده؛ تنها تغییری که در برخی زمان ها برای این فعل ایجاد می کند، تفاوت در تلفظ کلمه است؛ نه نشوتار ان. فعل گذشته read یکی از این زمان هاست که فعل بدون تغییر ظاهری، در نحوه خواندن متفاوت می شود.

فعل گذشته read:

فعل “read” در انگلیسی به معنای “خواندن” است. بسته به زمان‌های مختلف، این فعل تغییراتی می‌پذیرد، اما نوع نوشتاری آن در حالت گذشته و حالت حاضر یکسان است و تفاوت آن فقط در تلفظ مشهود است. فعل “read” در دسته فعل‌های بی‌قاعده (irregular verbs) قرار دارد. چرا که فرم گذشته‌ی آن (past simple) و همچنین فرم ماضی البته (past participle) تغییراتی نمی‌پذیرد و همچنان “read” باقی می‌ماند.

صرف فعل read:

حال ساده

I read a book every week.
(من هر هفته یک کتاب می‌خوانم)

گذشته ساده

I read a book yesterday.
(من دیروز یک کتاب خواندم)

تلفظ “read” در گذشته مانند “red” است.

 

حال کامل

I have read that book.
(من این کتاب را خوانده‌ام)

حال پیوسته

I am reading a book right now.
(من الان یک کتاب می‌خوانم)

گذشته پیوسته

I was reading when he called.
(من داشتم می‌خواندم وقتی او زنگ زد)

آینده ساده

I will read a book tomorrow.
(من فردا یک کتاب خواهم خواند)

حال کامل پیوسته

I have been reading for two hours.
(من دو ساعت است که دارم می‌خوانم)

گذشته کامل

I had read the book before you mentioned it.
(من کتاب را قبل از اینکه تو آن را یادآوری کنی، خوانده بودم)

آینده کامل

I will have read the book by the time you arrive.
(وقتی تو می‌آیی، من کتاب را خوانده خواهم بود)

آینده پیوسته

I will be reading when you arrive.
(وقتی تو می‌آیی، من در حال خواندن خواهم بود)

فرم مجهول

The book is read by many people.
(کتاب توسط بسیاری از مردم خوانده می‌شود)

اظهار فعل “read” در حالت‌های مختلف به معنا و زمان جمله بستگی دارد.

 

زمان صرف فعل مثال
حال ساده read I read a book.
گذشته ساده read I read a book yesterday.
حال کامل have read I have read the book.
حال پيوسته am/is/are reading I am reading a book.
گذشته پيوسته was/were reading I was reading when she called.
آينده ساده will read I will read a book tomorrow.
حال کامل پيوسته have been reading I have been reading for an hour.
گذشته کامل had read I had read the book before she mentioned it.
آينده کامل will have read By next year, I will have read all his books.
آينده پيوسته will be reading I will be reading when you arrive.

فعل گذشته read به چه صورت تلفظ می شود؟

فعل گذشته “read” با تلفظ “red” خوانده می‌شود، که مانند رنگ قرمز به انگلیسی (red) است.
حال: read [reed]
گذشته: read [red]

تفاوت read و study در چیست:

“read” و “study” هر دو فعل‌هایی در زبان انگلیسی هستند، ولی معنا و استفاده‌های آن‌ها متفاوت است:
read [reed]
معنی: خواندن متن یا محتوای چاپی مانند کتاب، مجله، روزنامه و غیره.

مثال: I like to read before bedtime.
(من دوست دارم قبل از خواب کتاب بخوانم)

study [ˈstʌdi]
معنی: مطالعه کردن، یادگیری، یا تحقیق در مورد یک موضوع یا درس خاص، غالباً با هدف آموزشی یا فهم عمیق‌تر.

مثال: She studies biology at the university.
(او در دانشگاه زیست‌شناسی مطالعه می‌کند)

تفاوت‌ها:

هنگامی که شخصی “reads”، او معمولاً متنی را برای لذت، اطلاعات عمومی یا سرگرمی مطالعه می‌کند.
وقتی شخصی “studies”، او عمدتاً برای فهم عمیق‌تر، یادگیری یا تحقیق در مورد موضوع خاصی وقت می‌گذارد، و اغلب با هدف یادگیری یا تحصیل است.
“study” می‌تواند شامل “read” باشد، به این معنا که مطالعه ممکن است شامل خواندن متون باشد، ولی همچنین ممکن است شامل تمرین‌ها، آزمون‌ها، تحقیقات و سایر فعالیت‌ها باشد.
به طور خلاصه، “read” عمدتاً به فعالیت خواندن مرتبط است، در حالی که “study” به فعالیت یادگیری یا تحقیق مرتبط است که ممکن است شامل خواندن و سایر فعالیت‌ها باشد.

 

استثناهایی برای استفاده از read در جملات:

“read” یک فعل است که معمولاً به معنی “خواندن” استفاده می‌شود، اما در برخی موارد و با توجه به زمینه جمله ممکن است معانی دیگری داشته باشد یا در جملات خاص به کار برده شود. در زیر برخی از استثناها و استفاده‌های خاص “read” آورده شده‌اند:

  • تعیین حالت یا احساس چهره:

مثال: “You look sad. How do you read my expression?”

توضیح: در اینجا، “read” به معنی “تشخیص دادن” یا “فهمیدن” استفاده شده است.

 

  • اندازه‌گیری یا تفسیر داده‌ها:

مثال: “The thermometer reads 38°C.”

توضیح: اینجا “read” به معنی “نشان دادن” یا “اظهار کردن” یک مقدار خاص استفاده می‌شود.

 

  • تفسیر یا درک یک وضعیت:

مثال: “How do you read the current political situation?”

توضیح: در این مورد، “read” به معنی “تفسیر کردن” یا “درک کردن” به کار می‌رود.

 

  • خواندن در معنای “کسب تجربه یا دانش”:

مثال: “He has read extensively on the topic of ancient civilizations.”

توضیح: اینجا “read” به معنی مطالعه عمیق و گسترده استفاده شده است.

 

  • تحصیل در یک موضوع یا رشته خاص در دانشگاه:

مثال: “She’s reading chemistry at Oxford.”

توضیح: در این استفاده، “read” به معنی “تحصیل کردن” در یک رشته یا موضوع خاص استفاده می‌شود، به ویژه در برخی از جوامع انگلیسی‌زبان.
اینها فقط برخی از استثناها و استفاده‌های خاص فعل “read” هستند، و با توجه به زمینه و موقعیت جمله، معانی دیگری نیز ممکن است داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید