قید در زبان انگلیسی

آموزش گرامر قید در زبان انگلیسی

قید (adverb) چیست؟

قید ها بخشی از جمله هستند که به توصیف بیشتر درمورد فعل، صفت، قید های دیگر و عبارت در جمله میپردازند.

قید در زبان انگلیسی

نحوه شناختن قید در جمله انگلیسی ؟

یکی از راه های شناختن قید وجود پسوند ly در آخر کلمه است .البته همیشه کلمه هایی که این پسوند را دارند الزاما قید نیستند .

به لحاظ کاربردی قید ها یا قبل از فعل و یا بعد فعل ها می آیند .قید ها برای تاکید در جمله به کار میروند و میتوانند عبارت های قیدی (adverb phrase) نیز بسازند. به این معنا که ممکن است 2 یا چند کلمه در جمله نقش قیدی داشته باشند. در سطر های زیر به طور دقیق تر به این موضوع میپردازیم.

تعریف قید در زبان انگلیسی

قید چیست؟

اول از همه باید نقش و کاربرد کلمه هایی که همراه با قید می آیند نظیر فعل ،صفت و سایر قید ها را بدانیم.

فعل (verb )کلمه ایی است که عمل یا حالتی که در جمله اتفاق می افتد را توضیح میدهد .مثال:

Jump = پریدن , run = دویدن , swim = شنا کردن , ski = اسکی کردن , fish = ماهی گیری , talk = صحبت کردن

صفت (adjective) کلمه ای است که اسم را توصیف میکند .مثال:

Pretty = زیبا , happy = خوشحال , Silly = احمق , sunny = آفتابی .

اسم (noun)میتواند اسم شخص، مکان یا چیزهای دیگر باشد. مثال:

Girl = دختر , dog = سگ , mom = مادر.

کاربرد قید در زبان انگلیسی

با دیدن چندین مثال متوجه کاربرد قید در جمله خواهید شد :

به این مثال ها توجه کنید .در این مثال ها قید ،در مورد فعل جمله توضیح میدهد :

He runs very quickly
او خیلی سریع میدود

She walks slowly
او آرام راه میرود 

He is happily chattering over there in the corner
او در گوشه ای با خوشحالی در حال صحبت کردن است

قید ها همچنین صفت ها و قید های دیگر را نیز توصیف میکنند و اطلاعات بیشتری از آنها در اختیار ما قرار میدهند. مثال:

He runs very quickly
او خیلی سریع میدود

در این مثال کلمه ی very قید است و در مورد قید quickly بیشتر توضیح میدهد. و very quickly را میتوان عبارت قیدی (adverb phrase) نامید .

An incredibly pretty girl sat down next to me
یک دختر خیلی زیبا کنار من نشست

در جمله ی بالا نیز قید incredibly قید دیگر یعنی pretty را توضیح میدهد.

قید در زبان انگلیسی

شناسایی قید در جمله :

پس میتوانیم آیا با توجه به کاربرد یک کلمه در جمله مشخص کنیم که آیا آن کلمه قید است یا خیر؟

اگر آن کلمه فعل، صفت و سایر قید ها را توصیف کرد میتوانیم بگوییم آن کلمه قید است. اکنون در مورد کلمه هایی که در آخر آنها پسوند ly وجود دارد صحبت میکنیم .ما در اینجا یک لیست 100 تایی از قید هایی که در آخر آنها ly وجود دارند تهیه کرده ایم .

درست است که پسوند ly یکی از نشانه های قید است ،اما به یاد داشته باشید که همیشه اینگونه نیست .به طور مثال قید هایی مانند :

Always = همیشه , often = اغلب , sometimes = بعضی اوقات , seldom = به ندرت , never = هرگز

قید هایی به نام قید های ربطی ( conjunctive adverb) نیز وجود دارند مانند :

Also = همچنین , beside = علاوه بر این , meanwhile = در همین حال , likewise = به همین ترتیب.

به چند مثال درمورد قید با پسوند ly توجه کنید:

The dog messily ate his dinner
آن سگ شامش را به طرز ناجوری خورد

I happily handed in my test.
من با خوشحالی در امتحان شرکت کردم

She quickly washed the dishes.
او سریع ظرف ها را شست

بسیاری از کلمه های پرکاربرد مانند very ،much ،more،many ( زیاد ) میتوانند به عنوان قید به کار روند .

اشتباهات متداول درمورد قید و صفت :

از آنجا که قید و صفت هر دو کلمه های دیگر در جمله را توصیف میکنند، ممکن است نتوانیم آنها را از یکدیگر تشخیص دهیم. برای مثال جمله ی زیر جمله ی اشتباهی است :

He behaved very bad on the field trip.

در اینجا کلمه ی bad صفت جمله است که کلمه ی behaved که فعل جمله است را توصیف میکند. پس باید جمله را اینگونه بنویسیم :

He behaved very badly on the field trip.
او در سفر علمی خیلی بدرفتاری کرد

این مثال را با یک روش دیگر هم میتوانیم بنویسیم :

His behavior was bad on the field trip.
رفتار او در سفر علمی بد بود

کلمه های well و good :

Good و well دو نمونه از معمول ترین کلمه هایی هستند که نمیتوانیم قید و صفت بودن آنها را به درستی تشخیص دهیم. توجه داشته باشید که :

Good یک صفت است و اسم را توصیف میکند .مثال :

That good boy just gave his little sister a hug
آن پسر خوب خواهرش را در آغوش کشید

Well یک قید است که فعل و حتی صفت جمله را توصیف میکند. مثال :

He listen well
او به خوبی گوش میدهد

That well educate woman went on to marry a celebrity.
آن زن تحصیل کرده میخواست با یک آدم مشهور ازدواج کند

قید در انگلیسی

تمرین قید در زبان انگلیسی :

به جملات زیر نگاه کنید و قید را از بین کلمات تشخیص دهید :

Jim will miss the many wonderful people at work.
جیم دلش برای همکاران فوق العاده اش تنگ خواهد شد

Joe walked slowly and steadily up the hill.
جو به آرامی و با ثبات از تپه بالا رفت

Becky ate quickly and then felt sick.
بکی خیلی تند غذا خورد و الان احساس میکند مریض است

Jill is very late.
جیل خیلی دیر میکند

Clark wanted to see the great, big house.
کلارک میخواست خانه ی خیلی بزرگ را ببیند

جواب های تمرین قید در زبان انگلیسی

  1. Many در اینجا قید است و صفت یعنی wonderfull را توصیف میکند .و صفت در مورد اسم یعنی people توضیح میدهد .
  2. slowly و steadily هر دو قید هستند .
  3. quickly قید جمله است که فعل ate را توصیف میکند .
  4. very قید جمله است که late یعنی صفت جمله را توصیف میکند .و صفت مربوط به اسم جمله یعنی joe است.
  5. great در اینجا قید است و صفت یعنی big را توصیف میکند و صفت در مورد ویژگی خانه توضیح میدهد.

مطالب مرتبط

گرامر زبان انگلیسی قید

افعال to be

منبع :

https://grammar.yourdictionary.com/parts-of-speech/adverbs/what-is-an-adverb.html

 

دیدگاهتان را بنویسید