قید های حال استمراری در انگلیسی

حال استمراری در انگلیسی، مربوط به فعل هایی ست که در بازه زمانی فعلی در حال رخ دادن است. قید، تکمیل کننده مفهوم یک جمله است. در این شرایط می توان گفت که قید های حال استمراری در انگلیسی، قید هایی هستند که فعل حال استمراری را به طور کامل تری توضیح می دهند.

قید های حال استمراری در انگلیسی:

قید ها تکمیل کننده مفهوم جمله هستند. با استفاده از قید می توان فعل را به نحو دقیق تری توضیح داد.
فعل حال استمراری در زبان انگلیسی با استفاده از فعل کمکی “be” (am/is/are) به همراه فعل اصلی + ing ساخته می‌شود. مثال‌های زیر را ببینید:

I am studying English.
(من در حال مطالعه زبان انگلیسی هستم)

She is reading a book.
(او در حال خواندن یک کتاب است)

They are playing football.
(آنها در حال بازی فوتبال هستند)

حال استمراری برای بیان کارهایی استفاده می‌شود که در حال اتفاق افتادن هستند و یا کارهای موقتی است. قید‌هایی که معمولاً با حال استمراری استفاده می‌شوند عبارت‌اند از:

Now (حالا)
At the moment (در این لحظه)
Currently (فعلاً، در حال حاضر)
These days (این روزها)
Today (امروز، وقتی به معنی “در طول امروز” استفاده می‌شود)
Right now (همین حالا)

معرفی و بررسی قیدهای حال استمراری در انگلیسی:

Now

مثال: I am working now.
ترجمه: من حالا کار می‌کنم

At the moment

مثال: She is studying at the moment.
ترجمه: او در این لحظه مطالعه می‌کند

Currently

مثال: They are currently living in Paris.
ترجمه: آنها فعلاً در پاریس زندگی می‌کنند

These days

مثال: He is attending a course these days.
ترجمه: او این روزها در یک دوره شرکت می‌کند

Today (وقتی به معنی “در طول امروز” استفاده می‌شود)

مثال: I am quite busy today.
ترجمه: من امروز خیلی مشغول هستم

Right now

مثال: They are having dinner right now.
ترجمه: آنها همین حالا در حال شام خوردن هستند

قید‌هایی که با حال استمراری مرتبط هستند، معمولاً قید‌های زمانی هستند. قرارگیری قید در جملات انگلیسی می‌تواند تغییر کند و بستگی به نوع قید و تأکید جمله دارد. ولی به طور کلی، قوانین زیر برای قرارگیری قید‌ها در جملات با حال استمراری وجود دارد:

قید‌های کوتاه مانند “now”: معمولاً در انتهای جمله قرار می‌گیرند.

مثال: I am studying now.

قید‌های طولانی تر مانند “at the moment” یا “right now”: معمولاً در انتهای جمله قرار می‌گیرند.

مثال: She is reading a book at the moment.

مثال: They are playing football right now.

بعضی قید‌ها می‌توانند در ابتدای یا انتهای جمله قرار گیرند، بسته به تأکید یا سبک نوشتاری:

مثال (در ابتدای جمله): These days, he is working on a new project.

مثال (در انتهای جمله): He is working on a new project these days.

“Currently”: معمولاً قبل از فعل یا بعد از فعل کمکی قرار می‌گیرد. ولی گاهی اوقات می‌تواند در ابتدای یا انتهای جمله هم قرار گیرد.

مثال: They are currently living in Paris.

مثال: Currently, they are living in Paris.

مثال: They are living in Paris currently.

به نظر می‌رسد که قید‌های زمانی با حال استمراری بیشتر در انتهای جمله یا بعد از فعل کمکی قرار می‌گیرند. اما همیشه بهتر است با مطالعه و تمرین، با ساختارهای مختلف آشنا شوید تا بتوانید به طور طبیعی از آنها در جملات خود استفاده کنید.

 

قيد مثال به انگليسي ترجمه
Now I am working now. من حالا کار مي‌کنم.
At the moment She is studying at the moment. او در اين لحظه مطالعه مي‌کند.
Currently They are currently living in Paris. آنها فعلاً در پاريس زندگي مي‌کنند.
These days He is attending a course these days. او اين روزها در يک دوره شرکت مي‌کند.
Today I am quite busy today. من امروز خيلي مشغول هستم.
Right now They are having dinner right now. آنها همين حالا در حال شام خوردن هستند.

 

قيد‌هاي حال استمراري در انگليسي در کجاي جمله قرار مي گيرند؟ نحوه قرار گيري ان ها در جملات از چه قاعده اي پيروي مي کند؟
قيد‌هايي که با حال استمراري مرتبط هستند، معمولاً قيد‌هاي زماني هستند. قرارگيري قيد در جملات انگليسي مي‌تواند تغيير کند و بستگي به نوع قيد و تأکيد جمله دارد. ولي به طور کلي، قوانين زير براي قرارگيري قيد‌ها

مهم ترین استثناها در ارتباط با استفاده از قید های حال استمراری در انگلیسی:

با وجود قوانینی که برای استفاده از قید‌ها در حال استمراری وجود دارد، همچنین برخی استثناها و نکات خاص هم وجود دارد. در اینجا برخی از مهم‌ترین استثناها و نکاتی که ممکن است با آنها مواجه شوید، آورده شده‌اند:

ترتیب قید‌ها: اگرچه قید‌های زمانی معمولاً در انتهای جمله قرار می‌گیرند، اما وقتی دو یا چند قید در یک جمله وجود دارد، ترتیب آنها ممکن است تغییر کند. به طور معمول، قید مکان قبل از قید زمان قرار می‌گیرد.

مثال: She is studying in the library now
(و نه “now in the library”).

“Always”: این قید معمولاً با حال ساده استفاده می‌شود، اما گاهی اوقات با حال استمراری هم می‌آید تا روی الگویی که غیرمعمول یا اغراق‌آمیز است، تاکید کند.

مثال: He is always losing his keys.
(یعنی او به طور مکرر و به طور غیرمعمولی کلیدهایش را گم می‌کند)

تاکید با قید: برخی قید‌ها می‌توانند برای ایجاد تاکید به میان جمله منتقل شوند. به ویژه وقتی که می‌خواهیم روی فعل تاکید کنیم.

مثال: She always is complaining.

(اگرچه معمول‌ترین ساختار “She is always complaining” است، اما با تغییر مکان قید می‌توان روی فعل بیشتر تاکید کرد.)

“Still”: این قید با حال استمراری استفاده می‌شود تا نشان دهد که یک فعالیت یا وضعیت از گذشته تا حال ادامه دارد و برخلاف انتظار هنوز تمام نشده است.

مثال: It’s 11 o’clock and he is still sleeping.

دیدگاهتان را بنویسید