لیست اسامی جمع بی قاعده در زبان انگلیسی

اسامی جمع در انگلیسی معمولا به صورت افزوده کردن s در انتهای کلمه ساخته می شوند. اما این قاعده برای تمامی اسامی قابل اجرا نیست. برخی اسامی در لیست اسامی جمع بی قاعده در زبان انگلیسی بوده و نمی توان ان ها را با افزوده کردن s ساخت. بلکه نیاز به ساخت ان ها به صورت بی قاعده وجود دارد. در زیر به بررسی این نوع اسامی پرداخته شده است.

لیست اسامی جمع بی قاعده در زبان انگلیسی:

در زبان انگلیسی، بسیاری از اسامی به سادگی جمع می‌شوند با اضافه کردن “s” به انتهای آن‌ها، اما برخی دیگر نیاز به تغییرات خاص یا بی‌قاعده دارند. اینجا توضیح مختصری در مورد هر دو دسته ارائه می‌شود:

اسم‌های با قاعده (Regular Plurals):

این اسم‌ها با اضافه کردن “s” به انتهای آن‌ها جمع می‌شوند.

مثال: cat (گربه) -> cats (گربه‌ها), book (کتاب) -> books (کتاب‌ها)

برخی از اسم‌ها با اضافه کردن “es” جمع می‌شوند، مانند اسم‌هایی که در انتهای آن‌ها چ, sh, s, x, z وجود دارد.

مثال: box (جعبه) -> boxes (جعبه‌ها), church (کلیسا) -> churches (کلیساها)

اسم‌های بی‌قاعده (Irregular Plurals):

این اسم‌ها با الگوها و قوانین خاص خودشان جمع می‌شوند و با اسم‌های با قاعده متفاوت هستند.

مثال: man (مرد) -> men (مردان), child (کودک) -> children (کودکان)

بعضی از اسم‌های بی‌قاعده هیچ تغییری ندارند زمانی که جمع می‌شوند. مثال:

sheep (گوسفند) -> sheep (گوسفندان), deer (گوزن) -> deer (گوزن‌ها)

همچنین لازم به ذکر است که برخی اسم‌ها فقط در حالت جمع به کار می‌روند (مانند “glasses” یا “pants”) و برخی دیگر فقط در حالت مفرد استفاده می‌شوند (مانند “news”).

در کل، برای تشکیل جمع اسم‌ها در انگلیسی، بهتر است با استفاده از واژه‌نامه‌ها و منابع معتبر یاد بگیرید چرا که استثناها و قوانین مختلفی وجود دارد.

اسامی جمع بی قاعده:

اسامی جمع بی‌قاعده در انگلیسی اسامی‌اند که به شکل‌های خاص و بدون رعایت قاعده معمول جمع (یعنی اضافه کردن “s” یا “es”) جمع می‌شوند. در زیر چند مثال از این اسامی و نحوه جمع‌بندی آن‌ها را مشاهده می‌کنید:

man -> men: مرد -> مردان
woman -> women: زن -> زنان
child -> children: کودک -> کودکان
tooth -> teeth: دندان -> دندان‌ها
foot -> feet: پا -> پاها
mouse -> mice: موش -> موش‌ها
goose -> geese: غاز -> غازها
cactus -> cacti: کاکتوس -> کاکتوس‌ها (اگرچه “cactuses” هم مورد قبول است)
focus -> foci: فوکوس -> فوکوس‌ها (اگرچه “focuses” هم مورد قبول است)
datum -> data: داده (در معنی مفرد) -> داده‌ها
alumnus -> alumni: فارغ‌التحصیل (مذکر) -> فارغ‌التحصیلان
index -> indices: شاخص -> شاخص‌ها (اگرچه “indexes” هم مورد قبول است)
person -> people: شخص -> افراد (اگرچه “persons” هم در برخی موارد استفاده می‌شود)

لازم به ذکر است که برخی اسامی بی‌قاعده در جمع، همان شکل مفرد خود را حفظ می‌کنند:

sheep -> sheep: گوسفند -> گوسفندان
deer -> deer: گوزن -> گوزن‌ها
fish -> fish: ماهی -> ماهی‌ها
(اگرچه در برخی موارد “fishes” نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد)

برای یادگیری بهتر اسامی جمع بی‌قاعده، توصیه می‌شود که از ممارست و مطالعه منظم استفاده کنید.

 

مفرد جمع
man men
woman women
child children
tooth teeth
foot feet
mouse mice
goose geese
cactus cacti
nucleus nuclei
die dice

اسامی جمع با قاعده:

اسامی جمع با قاعده در زبان انگلیسی به وسیله چند قاعده ساده جمع می‌شوند. این قوانین به شرح زیر است:

افزودن “s” به انتهای بسیاری از اسامی:

dog -> dogs
car -> cars
book -> books

در اسامی پایان‌یافته به ch, sh, s, x, یا z، “es” اضافه می‌شود:

watch -> watches
bus -> buses
box -> boxes
wish -> wishes
quiz -> quizzes

اسامی پایان‌یافته به “y” که قبل از آن حرف صداداری نیست (y پس از یک حرف بی‌صدا)، “y” به “ies” تغییر می‌کند:

city -> cities
baby -> babies

ولی اگر “y” پس از یک حرف صدادار باشد، فقط “s” اضافه می‌شود:

boy -> boys
day -> days

بعضی اسامی پایان‌یافته به “o” با افزودن “es” جمع می‌شوند، اگرچه استثنائاتی نیز وجود دارد:

tomato -> tomatoes
hero -> heroes

ولی:

photo -> photos
piano -> pianos

اسامی پایان‌یافته به “f” یا “fe” ممکن است “f” یا “fe” را به “ves” تغییر دهند:

wolf -> wolves
knife -> knives

ولی استثنائاتی نیز وجود دارد:

roof -> roofs
chef -> chefs

همان‌طور که می‌بینید، گرچه بیشتر اسامی با قاعده جمع می‌شوند، استثنائاتی نیز وجود دارد.

استثناهای اسامی جمع بی قاعده در انگلیسی:

استثناء‌ها در اسامی جمع بی‌قاعده به اسامی‌ای اشاره دارد که در جمع‌بندی خود از الگوهایی خارج می‌شوند که معمولاً انتظار می‌رود از آن‌ها دنبال شود. این استثناء‌ها اغلب از تاریخچه زبان و تأثیرات دیگر زبان‌ها بر زبان انگلیسی ناشی می‌شوند.

اسامی با پایان “o”: بعضی از این اسامی فقط “s” در پایان می‌گیرند، در حالی که بعضی دیگر “es” می‌گیرند.

piano -> pianos (و نه pianoes)
volcano -> volcanoes یا volcanos
(هر دو درست است)

اسامی با پایان “f” یا “fe”: هرچند بسیاری از اسامی با “f” یا “fe” پایان می‌یابند و در جمع “ves” می‌گیرند، استثنائاتی وجود دارد.

roof -> roofs (و نه rooves)
belief -> beliefs (و نه believes)

اسامی که در مفرد و جمع یکسان هستند:

sheep -> sheep
aircraft -> aircraft

اسامی با پایان “y”: بسیاری از اسامی با “y” که قبل از آن حرف بی‌صدا باشد به “ies” تغییر می‌کنند، اما استثناء‌هایی وجود دارند.

monkey -> monkeys

(گرچه در برخی موارد “monkies” نیز مورد قبول است، اما کمتر رایج است)

 

اسامی پایان‌یافته به “ics”: برخلاف اغلب اسامی، آن‌هایی که به “ics” ختم می‌شوند، وقتی جمع می‌شوند هیچ تغییری نمی‌کنند.

mathematics -> mathematics

بعضی از اسامی چند قالب جمع دارند:

dwarf -> dwarfs یا dwarves (هر دو درست است)
index -> indexes یا indices (هر دو درست است)

همچنین لازم به ذکر است که تغییرات جمع در زبان‌های مختلف و در میان جوامع مختلف ممکن است متفاوت باشد.

دیدگاهتان را بنویسید