لیست صفت های انگلیسی با معنی

صفات در انگلیسی کلماتی هستند که به توضیح دقیق تر از چیزی می پردازند تا مفهوم مخاطب را دقیق تر عنوان کنند. صفات در انگلیسی در دسته بندی های متعددی قرار گرفته اند. در زیر، لیست صفت های انگلیسی با معنی در دسته بندی های مشخص، اورده شده است.

لیست صفت های انگلیسی با معنی:

صفت‌ها در زبان انگلیسی، کلماتی هستند که ویژگی یا خصوصیت یک اسم یا ضمیر را توصیف می‌کنند. آن‌ها اطلاعاتی مانند رنگ، شکل، اندازه، میزان و دیگر خصوصیات را در مورد اسم مشخص می‌کنند.

دسته‌بندی صفت‌ها:
صفت‌های کیفیتی (Qualitative Adjectives)

توصیف ویژگی‌ها یا خصوصیات ذاتی: blue, cold, loud, soft

صفت‌های مقداری (Quantitative Adjectives)

نشان‌دهنده مقدار یا تعداد: some, few, many, much

صفت‌های تعدادی (Numeral Adjectives)

نشان‌دهنده تعداد یا ترتیب: one, two, first, second

صفت‌های اشاره‌ای (Demonstrative Adjectives)

نشان‌دهنده یک اشیاء یا چیز معین: this, that, these, those

صفت‌های ملکی (Possessive Adjectives)

نشان‌دهنده مالکیت: my, your, his, her

صفت‌های تسئلی (Interrogative Adjectives)

استفاده در سوالات: which, what, whose

صفت‌های مکانی (Locative Adjectives)

مرتبط با مکان یا جهت: eastern, northern, outside, external

صفت‌های مقایسه‌ای (Comparative and Superlative Adjectives)

برای مقایسه‌ی دو یا چند چیز: bigger (مقایسه‌ای), biggest (برتری)

چگونگی استفاده از صفت‌ها:

معمولاً صفت‌ها قبل از اسم قرار می‌گیرند:

a red ball, a happy child

اگر چند صفت با هم استفاده شوند، ترتیب خاصی را دنبال می‌کنند، مانند:

a big old wooden door

صفت‌های مقایسه‌ای با “more” یا پسوند “-er” ساخته می‌شوند:

taller, more interesting

صفت‌های برتری با “most” یا پسوند “-est” ساخته می‌شوند:

tallest, most interesting

دسته صفت مثال معني
صفت‌هاي کيفيتي blue آبي
صفت‌هاي مقداري some بعضي
صفت‌هاي تعدادي first اول
صفت‌هاي اشاره‌اي this اين
صفت‌هاي ملکي my مال من
صفت‌هاي تسئلي which کدام
صفت‌هاي مکاني eastern شرقي
صفت‌هاي مقايسه‌اي bigger بزرگ‌تر

ترتیب قرارگیری چند صفت در یک جمله:

هنگامی که چندین صفت در یک جمله قرار می‌گیرند تا یک اسم را توصیف کنند، باید ترتیب خاصی را دنبال کرد. در زبان انگلیسی، این ترتیب به صورت زیر است:

رأی و قضاوت (opinion): lovely, beautiful, horrible, …
اندازه (size): big, small, tall, short, …
سن (age): old, young, new, ancient, …
شکل (shape): round, square, flat, …
رنگ (color): red, blue, green, …
ملیت یا مبدأ (origin): French, Asian, American, …
جنس (material): wooden, metallic, cotton, …
کاربرد (purpose): sleeping (as in “sleeping bag”), cooking (as in “cooking pot”), …

برخی از مثال‌های استفاده از این ترتیب:

A beautiful (opinion) big (size) old (age) wooden (material) house.
A charming (opinion) small (size) round (shape) green (color) hat.
A lovely (opinion) long (size) old (age) French (origin) song.

در مواقعی که به نظر می‌رسد چند صفت به یک دسته تعلق دارند، ممکن است بر اساس احساس یا سلیقه شخصی ترتیب آن‌ها تغییر کند. ولی در بیشتر مواقع، ترتیب فوق به عنوان یک راهنمای عمومی پیروی می‌شود.

 

استثناهای ترتیب قرارگیری صفات:

در اکثر موارد، ترتیب قرارگیری صفات در زبان انگلیسی بر پایه قوانینی خاص انجام می‌شود، اما مانند بسیاری از قوانین زبان‌شناختی، استثناهایی نیز وجود دارد. برخی از استثناها و نکات مهم در ترتیب قرارگیری صفات به شرح زیر است:

  • “Old” در معنی‌های خاص: وقتی صفت “old” به معنای “یک قدیمی دوست” یا “یک رفیق قدیمی” استفاده می‌شود، از قوانین معمول مستثنی است. مثلاً، “old family friend” به معنای “یک دوست قدیمی از خانواده” است.
  • تاکید ویژه: گاهی اوقات برای تاکید یا ایجاد تأثیر ویژه، ترتیب صفات ممکن است تغییر کند. مثلاً: “A red big balloon” به جای “A big red balloon” می‌تواند بیان‌کننده تاکید بیشتری بر رنگ باشد.
  • صفاتی که با هم ادغام می‌شوند: برخی صفات به صورت طبیعی و متداول با هم ترکیب می‌شوند و به همین دلیل از قوانین معمول مستثنی‌اند. مثلاً: “A cold hard stone” (سنگ سخت و سرد).
  • صفاتی که با همدیگر ترکیب می‌شوند: در برخی موارد، دو صفت یا بیشتر با یکدیگر ترکیب شده و یک واژه جدید تشکیل می‌دهند. در این صورت، این ترکیب‌ها به عنوان یک صفت واحد در نظر گرفته می‌شوند. مثلاً: “bitter-sweet memories” (خاطرات تلخ-شیرین).
  • استفاده از کاما: هنگامی که دو صفت یا بیشتر قبل از یک اسم قرار می‌گیرند و با “and” یا کاما از هم جدا نشوند، آن‌ها باید بر اساس ترتیب معمول صفات آورده شوند. اما اگر با “and” یا کاما از هم جدا شوند، ترتیب آن‌ها می‌تواند متفاوت باشد. مثلاً: “She’s a smart, talented woman” یا “She’s smart and talented.”

 

معرفی پر کاربرد ترین صفات همراه با معنی:

در زیر به معرفی پرکاربردترین صفات در زبان انگلیسی به همراه معنی آن‌ها پرداخته شده است:

beautiful – زیبا
ugly – زشت
big – بزرگ
small (or little) – کوچک
tall – بلند
short – کوتاه
old – قدیمی یا پیر
young – جوان
new – جدید
fast – تند یا سریع
slow – آهسته
happy – خوشحال
sad – غمگین
rich – ثروتمند
poor – فقیر
warm – گرم
cold – سرد
easy – آسان
difficult (or hard) – دشوار
heavy – سنگین
light – سبک
near – نزدیک
far – دور
clean – تمیز
dirty – کثیف

دیدگاهتان را بنویسید