مالکیت در انگلیسی

قوانین گرامری در مورد آپاستروف اس ( s’ ) و مالکیت در انگلیسی (Apostrophes)

نشان دادن مالکیت در انگلیسی با آپاستروف اس ( s’ )

اپاستروف اس ( s’ ) در زبان انگلیسی برای نشان دادن مالکیت به کار میرود. وقتی میخواهیم نشان دهیم یک اسم مفرد مالک چیزی است از آپاستروف اس  استفاده میکنیم. مثال :

a woman’s hat

کلاه یک زن

A boss’s wife

همسر رئیس

Mrs.shang’s house

خانه ی خانم شانگ

برخی اسم ها در زبان انگلیسی وجود دارند که به s  ختم میشوند. (lens/ cactus/bus) و یا حتی اسم های خاص مانند (mr jones/ texus) . برای نشان دادن مالکیت در انگلیسی برای این اسم ها روش های زیادی وجود دارد .

مالکیت در انگلیسی

استثناهایی در مورد آپاستروف s و مالکیت در انگلیسی

برخی نویسنده ها به اسم هایی که آخر آن ها S وجود دارد تنها یک آپاستروف تنها و برخی آپاستروف + s اضافه میکنند.

It Hastings’s

مال اقای هستینگ

Mr jones’ golf club

باشگاه گلف آقای جونز

Texas’ weather

آب و هوای تکزاس

نکته : حتما اپاستروف را بعد از کلمه قرار دهید .

در برخی مواقع همانطور که صحبت میکنیم مینویسیم. مثلا در عبارت mr .Hasingts’ pen  حرف S تلفظ نمیشود پس به s اضافه نیاز نداریم .اما در عبارت Mr jones’s حرف S تلفظ میشود و به اپاستروف اس ( s’ ) نیاز داریم .

اسم های با قاعده اسم هایی هستند که با اضافه کردن s و es  میتوان آن ها را جمع بست. مثال :

Actress : actresses

Letter : letters

Guy : Guys

برای نشان دادن مالکیت در انگلیسی برای این اسم ها بعد از s  و یا es یک آپاستروف میگذاریم . مثال :

Guys’ night out

شب نشینی پسر ها

Two actresses’ roles

نقش های 2 بازیگر

آپاستروف s برای اسمهای جمع

برای ساختن اسم های با قاعده ی جمع از آپاستروف اس ( s’ )  استفاده نمیکنیم. مثال :

نادرست : apastrophe’s are confusing

درست :we’ve had many happy Christmases

ما کریستمس های خوبی داشته ایم .

در مواردی، وقتی شکل جمع کلمه یک اسم عادی و متعارف نباشد میتوانیم از اپاستروف اس ( s’ ) استفاده کنیم. مثال :

Here are some do’s and don’t’s

در اینجا چندین باید و نباید وجود دارد

در زبان انگلیسی اسم های بی قاعده ی زیادی وجود دارد که با گرفتن S جمع بسته نمیشود . مثال

Child : children

Tooth : teeth

برای نشان دادن مالکیت انها از  آپاستروف اس ( s’ ) استفاده میکنیم. مثال :

Two children’s hats

کلاه های دو بچه

نادرست: two children’ hats

هرگز  برای ساختن یک اسم جمع از آپاستروف اس ( s’ ) استفاده نکنید. مثال :

نادرست: the wilson’s are here

درست : the wilsons are here

خانواده ی ویلسون اینجا هستند

نادرست:we visited the sanchez’s family

درست:we visited the sanchezes.

ما خانواده ی سانچز را ملاقات کردیم

مالکیت در انگلیسی برای اسم های ترکیبی

برای مالکیت در انگلیسی برای اسم های ترکیبی مفرد مثلا mother-in-law از آپاستروف اس ( s’ ) استفاده میکنیم. مثال :

My mother–in-law’s hat

کلاه مادرخوانده من

جمع : my two btothers–in–law’s hats

کلاه های دو برادر خوانده ام

زمانی که 2 نفر مالک یک چیز هستند اپاستروف +s را بعد از اسم دوم میگذاریم. مثال :

Cesar and maribel’s home is constructed of redwood.

خانه ی سزار و ماریبل از درخت ماموت ساخته شده است

اگر یکی از مالک ها ضمیر باشد به شکل زیر نوشته میشود .

Maribel’s and my home

خانه ی من و ماریبل

نادرست  :mine and maribel’s home

نادرست :Maribel’s and my home

نکته :زمانی که مثالی مانند بالا داریم یعنی یکی از مالک ها ضمیر باشد از صفت ملکی (my/ her) استفاده میکنیم و ضمیر ملکی (mine / hers) را به کار نمیبریم .

وقتی بخواهیم مالکیت دو چیز یا دو نفر را به صورت جداگانه نشان دهیم، برای هرکدام آپاستروف اس ( s’ ) جدا به کار میبریم. مثال :

Cesar’s and maribel’s homes are both lovely

 خانه ی سزار و خانه ی ماریبل هر دو دوست داشتنی هستند

استفاده از آپاستروف s برای ادغام کلمات

از آپاستروف برای ادغام کلمات نیز استفاده میشود. مثال :

It is : it’s

Can not : can’t

Should have : should’ve

Rock ‘n’ roll

آپاستروف s برای کلمات اختصاری

برای جمع بستن کلمات اختصاری و شماره ها از از آپاستروف اس ( s’ ) استفاده میکنیم. اما اگر کلمات اختصاری بیشتر از یک حرف باشند به آپاستروف نیازی نیست و فقط s را به کار میبریم . مثال :

I made straight A’s

There are two MPs on the mase

He learned his ABSs

استفاده از آپاستروف s برای شماره و سال

آپستروف برای نشان دادن شماره ها و دهه و سالهای مختلف به کار میرود.

مثال :

2’s : دومین

The 1990s : سال 1990

The 1990’s

استفاده از آپاستروف s برای نشان دادن مقدار پول

برای نشان دادن مقدار مشخصی پول یا مدت زمان مشخص از آپاستروف استفاده میکنیم مثال :

درست : three days’ leave

نادرست : three days leave

درست  : my two cents’ worth

نادرست  : my two cents worth

ضمایر شخصی مانند :hers / its / yours/ و ضمیر  oneself هیچوقت آپاستروف نمیگیرد . مثال :

Talking to oneself in public is odd

حرف زدن با خود در جمع عجیب است

Feed a horse a grain . it’s better for its health

به اسب دانه گندم بدهید .برای سلامتیش بهتر است

چند نکته مهم در مورد آپاستروف s

نکته : دقت کنید که وقتی آپاستروف قبل از یک کلمه یا شماره می آید خود آپاستروف باشد و علامت نقل قول نباشد.

درست : I voted in ’08

نادرست : I votes in “08

به اسم هایی که به عنوان صفت در جمله کاربرد دارند آپاستروف اضافه نکنید. مثال :

He is a united states citizen

او یک شهروند امریکایی است

نادرست : he is a united states’ citizen

برای مالکیت در انگلیسی برای اسم های مفردی  که در آخر آنها  Y وجود دارد از اپاستروف اس ( s’ ) استفاده میکنیم. یعنی y را حذف نمیکنیم. مثال :

The company’s policy

سیاست های شرکت

نادرست : the companies policy

اما برای نشان دادن مالکیت اسم جمع آنها y را حذف کرده و es و سپس آپاستروف میگذاریم. مثال :

Three companies’ policies

سیاست های سه شرکت

نام ها و اسم های خاص که در آخر آنها Y وجود دارد برای جمع شدن تنها به یک s نیاز دارند و برای مالکیت به آپاستروف تنها نیاز دارند. مثال :

The Flannerys coming over

خانواده ی فلنری دارند می آیند منزل ما

 مالکیت در انگلیسی : the Flannerys’ house was robbed

خانه ی خانواده ی فلنری دزد رفت

مطالب مرتبط

ضمایر موصولی

ضمیر اشاره در انگلیسی

افعال modal

ترتیب صفات در انگلیسی

2 دیدگاه دربارهٔ «مالکیت در انگلیسی;

 1. سلام وقت بخیر
  چرا استفاده از این ساختار با S درست است People’s Champion اما وقتی در این مورد از S استفاده نمیشه world champion دلیل این موضوع چی هستش در این جور مواقع کی باید از این s استفاده کرد و کی استفاده نکرد.
  یا برای مثال بیشتر می گویند Olympic record اما از Olympia’s record استفاده نمیشه.
  اگر توضیح بدین کی از S در چنین مواقعی استفاده کنیم و کی استفاده نکنیم ممنون میشم.
  با تشکر

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید