مالکیت of

Of یکی از حروف اضافه ست که با قرار گرفتن در هر بخش از فعل، می تواند جایگاه و مفهوم متفاوتی داشته باشد. یکی از رایج ترین انواع معنی آن، استفاده به عنوان of مالکیت است.

 

مالکیت of:

در زبان انگلیسی، کلمه “of” یک حرف اضافه است و معانی مختلفی بسته به زمینه‌ی جمله می‌تواند داشته باشد. در اینجا برخی از معانی متداول آن آورده شده است:

  • مالکیت: برای نشان‌دهنده‌ی مالک یا انتساب.

The book of Mary (کتاب مریم)
The legs of the table (پاهای میز)

  • ترکیب یا جزء: وقتی چیزی جزءی از چیز دیگری است.

A slice of cake (یک قاچ کیک)
A drop of water (یک قطره آب)

  • سبب یا دلیل: برای نشان‌دهنده‌ی دلیل یا علت چیزی.

Die of hunger (مردن از گرسنگی)
Afraid of the dark (ترسیده از تاریکی)

  • زمان: برای نشان‌دهنده‌ی یک بازه‌ی زمانی.

The end of the day (انتهای روز)
The beginning of the year (ابتدای سال)

  • مبدأ یا منشأ: برای نشان‌دهنده‌ی محل شروع یا منبع چیزی.

A product of France (یک محصول از فرانسه)

  • مقیاس یا معیار: برای اشاره به یک مقیاس یا معیار مشخص.

A score of 100 (نمره‌ی 100) و بسیاری دیگر… .

بررسی دقیق تر of مالکیت:

در زیر به نحوه استفاده از “of” در زمینه‌ی مالکیت پرداخته شده است.

Of در مورد مالکیت:

حرف اضافه “of” می‌تواند مفهوم مالکیت یا وابستگی را نشان دهد. وقتی شیءی به شخص یا چیز دیگری تعلق دارد یا با آن وابسته است، می‌توان از “of” استفاده کرد.
مثال‌ها:

The tail of the cat → دم گربه (دمی که به گربه تعلق دارد)

The capital of France → پایتخت فرانسه (پایتختی که با فرانسه وابسته است)

The songs of Adele → آهنگ‌های آدل (آهنگ‌هایی که توسط آدل خوانده شده یا به او تعلق دارد)

گرامر استفاده از “of” برای نشان دادن مالکیت:

وقتی از “of” برای نشان‌دهنده‌ی مالکیت استفاده می‌کنیم، ساختار زیر را داریم:
جمعیت یا چیزیکه متعلق است + of + مالک

به عنوان مثال:

The voice/ of/ the singer
The walls /of /the building
The children /of/ my sister

جمعيت يا چيزي که متعلق است of مالک
The voice of the singer
The walls of the building
The children of my sister

بررسی s مالکیت و Of مالکیت:

“of” و “‘s” هر دو می‌توانند در زبان انگلیسی برای نشان‌دهنده مالکیت استفاده شوند، ولی در موارد و ساختارهای مختلفی به کار می‌روند.

تفاوت‌ها:

ساختار:
‘s: به انتهای فاعل اضافه می‌شود.
Mary’s book (کتاب مریم)
of: بین دو اسم قرار می‌گیرد.
The book of Mary (کتاب مریم)

 

انعطاف‌پذیری:
‘s: بیشتر با اشخاص و حیوانات استفاده می‌شود.

 

John’s car (ماشین جان)
The dog’s tail (دم سگ)

  of: در موارد عمومی تر و به ویژه با اشیاء و مفاهیم استفاده می‌شود.

The leg of the table (پای میز)
The capital of the country (پایتخت کشور)

تاکید:
استفاده از ‘s، تاکید روی مالک می‌کند.

Anna’s dress (لباس آنا)

استفاده از “of”، تاکید روی شئ مالکیت‌دار می‌کند.

The dress of Anna (لباسی که متعلق به آنا است)

شباهت‌ها:

مالکیت: هر دو برای نشان‌دهنده‌ی مالکیت استفاده می‌شوند.
استفاده در اصطلاحات: هر دو می‌توانند در برخی اصطلاحات به کار بروند.

Tomorrow’s news OR The news of tomorrow (اخبار فردا)

نکته: انتخاب بین ‘s و “of” بستگی به سبک نوشتار، موقعیت، و رسمیت جمله دارد. در بسیاری از موارد، هر دو فرم می‌تواند استفاده شود، اما ممکن است یکی طبیعی‌تر از دیگری به نظر برسد.

 

گرامر استفاده از S مالکیت و تفاوت آن با گرامر Of مالکیت:

‘s (S مالکیت)
ساختار: این علامت مالکیت (آپاستروف اس) معمولاً به انتهای اسم مالک اضافه می‌شود.
[اسم مالک] + ‘s + [چیز متعلق]

Mary’s book (کتاب مریم)
The dog’s toy (اسباب‌بازی سگ)

استثنا: در صورتی که اسم مالک با “s” پایان یابد (معمولاً در اسامی جمع)، فقط یک آپاستروف به کار می‌رود.

The girls’ bags (کیف دختران)
The bosses’ office (اداره‌ی مدیران)

کاربرد: اغلب با اشخاص، حیوانات، و زمان استفاده می‌شود.

Tomorrow’s news (اخبار فردا)
The lion’s mane (یافه‌ی شیر)

of (Of مالکیت)
ساختار: “of” بین دو اسم قرار می‌گیرد و اسم متعلق پیش از “of” و اسم مالک پس از آن آمده است.
[چیز متعلق] + of + [اسم مالک]

The leg of the table (پای میز)
The cover of the book (جلد کتاب)

کاربرد: “of” عمدتاً برای اشیاء، ایده‌ها، یا مواردی که به اشخاص مستقیماً مرتبط نیستند، به کار می‌رود.

The capital of the country (پایتخت کشور)
The color of the sky (رنگ آسمان)

نکته:
همانطور که قبلاً اشاره شد، گاهی اوقات می‌توان در موقعیت‌های خاص از هر دو ساختار استفاده کرد، اما معمولاً یکی طبیعی‌تر از دیگری به نظر می‌آید. به عنوان مثال، “Mary’s book” و “The book of Mary” هر دو صحیح‌اند، اما در بسیاری از موقعیت‌ها، “Mary’s book” مرسوم‌تر است.

 

دیدگاهتان را بنویسید