مثال برای مالکیت اشیا به انگلیسی

در انگلیسی برای نشان دادن تعلق چیزی به کسی، روش های متفاوتی وجود دارد. یکی از نشانه های مالکیت در انگلیسی، استفاده از ‘s پس از اسم است. این کار کمک می کند تا مالکیت چیزها مشخص شود. در زیر، با ارائه مثال برای مالکیت اشیا به انگلیسی به بررسی دقیق تر این موضوع پرداخته شده است.

مثال برای مالکیت اشیا به انگلیسی:

مالکیت یا افعال متعلق بودن در زبان انگلیسی به وسیله‌ی “’s” (apostrophe-s) یا فقط “’” (apostrophe) نشان داده می‌شود. این نشانه‌ها معمولاً برای نشان‌دادن اینکه چیزی به یک شخص یا چیز دیگر تعلق دارد، استفاده می‌شوند. در ادامه به تعدادی مثال برای مالکیت اشیا به انگلیسی اشاره شده است:

1. ’s (apostrophe-s):

برای اکثر اسامی که با حروف جمع نمی‌آیند:

Mary’s book (کتاب مری)
The dog’s tail (دم سگ)
The man’s car (ماشین مرد)

2. ’ (apostrophe فقط) :

برای اسامی که با حروف جمع به پایان می‌رسند:

The girls’ dresses (لباس‌های دخترها)
The students’ classroom (کلاس دانش‌آموزان)

برای اسامی خاصی که با “s” ختم می‌شوند در برخی موارد نیز از فقط “’” استفاده می‌شود:

James’ book (کتاب جیمز)

برای اسامی مفرد با “s” در انتها، بسته به سبک نگارشی، هم می‌توان از “’s” و هم از “’” استفاده کرد

(مثل: “James’s car” یا “James’ car”)

زمانی که دو نفر به طور مشترک مالکیت چیزی را دارند، فقط قبل از اسم آخر “’s” قرار می‌دهیم:

John and Mary’s house (خانه جان و مری)

اما اگر هر دو نفر جداگانه مالکیتی داشته باشند، برای هر دو نفر “’s” استفاده می‌شود:

John’s and Mary’s cars
(ماشین‌های جان و ماشین‌های مری)

در مورد اشیاء غیر زنده، برای بیان مالکیت می‌توان از ساختار “of” استفاده کرد:

The leg of the table (پاهای میز) – به جای “the table’s leg”.

به یاد داشته باشید که استفاده از “’s” برای بیان مالکیت یکی از ویژگی‌های مهم و متداول زبان انگلیسی است و در نوشتارها و مکالمات روزمره به طور گسترده‌ای استفاده می‌شود.

 

انواع روش های نشان مالکیت در انگلیسی:

در زبان انگلیسی، نشان‌دادن مالکیت یا تعلق چیزی به کسی یا چیزی به چند روش انجام می‌شود. در اینجا به توضیح این روش‌ها می‌پردازیم:

Apostrophe + s (‘s):

این روش بیشتر برای اشخاص، حیوانات و زمان‌ها استفاده می‌شود.

Sarah’s book: کتاب سارا
The dog’s tail: دم سگ
A day’s work: کار یک روز

Apostrophe Alone (‘):

وقتی اسم در حالت جمع با حرف “s” ختم می‌شود، فقط از یک apostrophe استفاده می‌شود.

The dogs’ bowls: جام‌های سگ‌ها
The boys’ hats: کلاه‌های پسرها

Using “of”:

این روش معمولاً برای اشیاء غیر زنده به کار می‌رود.

The leg of the table: پای میز (به جای “the table’s leg”)
The pages of the book: صفحات کتاب

Double Possessive with “of” + Pronoun:

این ساختار زمانی استفاده می‌شود که نیاز به تاکید بر مالکیت یک شی به یک فرد خاص وجود داشته باشد.

A friend of mine: یکی از دوستان من
That hat of hers: آن کلاهی که متعلق به او (زن) است

Using Possessive Pronouns:

این ضمایر بدون نیاز به استفاده از apostrophe مالکیت را نشان می‌دهند.

This book is mine: این کتاب مال من است
That house is theirs: آن خانه مال آن‌ها است

Using “whose” in Questions:

برای پرسش در مورد مالکیت چیزی استفاده می‌شود.

Whose book is this?: این کتاب مال چه کسی است?

همچنین، لازم به ذکر است که در مواردی می‌توانید از ترکیباتی از روش‌های فوق استفاده کنید، به طور مثال:

A friend of my brother’s: یکی از دوستان برادرم

روش مثال توضيح
Apostrophe + s (‘s) Sarah’s book بيشتر براي اشخاص، حيوانات و زمان‌ها استفاده مي‌شود.
Apostrophe Alone (‘) The dogs’ bowls براي اسم‌هاي جمع با حرف “s” در انتها
Using “of” The leg of the table براي اشياء غير زنده
Double Possessive with “of” + Pronoun A friend of mine تاکيد بر مالکيت يک شي به يک فرد خاص
Using Possessive Pronouns This book is mine بدون نياز به استفاده از apostrophe
Using “whose” in Questions Whose book is this? براي پرسش در مورد مالکيت

استثناهای نشانه مالکیت در انگلیسی:

در استفاده از نشانه‌های مالکیت در زبان انگلیسی، برخی استثناها و نکات خاص وجود دارد. در زیر به برخی از این نکات پرداخته شده‌است:

اسم‌هایی که به “s” پایان می‌یابند:

برخی زبان‌آموزان برای اسم‌هایی که با حرف “s” ختم می‌شوند، فقط از یک علامت ویرگول (‘ ) استفاده می‌کنند، مثل: “Charles’ book”. اما برخی دیگر “’s” را افزوده و می‌گویند “Charles’s book”. هر دو شکل معتبر است، اما استفاده از هر کدام به سلیقه نویسنده یا قواعد خاص نوشتاری مربوط می‌شود.

اسم‌های مردم و مکان‌های قدیمی:

در برخی موارد، برای اسم‌های قدیمی یا مکان‌های تاریخی، از علامت ویرگول استفاده نمی‌شود.

مثل: “Jesus teachings” یا “Achilles heel”.

استفاده از ‘s با زمان‌ها:

برای نشان دادن چیزی که در یک بازه زمانی خاص اتفاق می‌افتد، از ‘s استفاده می‌شود:

“a day’s pay”، “two weeks’ vacation”.

استفاده از ‘s با اسم‌های مفرد که به صورت جمع به نظر می‌رسند:

برخی اسم‌ها، اگرچه مفرد هستند، به نظر جمع می‌آیند. با این اسم‌ها، باید از ‘s برای نشان‌دادن مالکیت استفاده کرد:

“mathematics’s rules”، “the United States’s policy”.

استفاده از of به جای ‘s:

در برخی موارد، بهتر است از “of” به جای ‘s استفاده کنیم، به ویژه زمانی که معنای جمله با ‘s مبهم می‌شود یا بی‌وقفه به نظر می‌رسد.

مثل: “the voice of the people” به جای “the people’s voice”.

دیدگاهتان را بنویسید