مضاف و مضاف الیه در انگلیسی

مضاف و مضاف الیه در انگلیسی در واقع دو اسم در کنار یکدگیر هستند که با کمک حروف اضافه، به هم مرتبط می شوند. این نوع ترکیب، نیاز به رعایت ساختار گرامری ویژه دارد.

مضاف و مضاف الیه در انگلیسی:

مضاف و مضاف الیه یا Noun Modifier یکی از ساختارهای مهم در زبان انگلیسی است و برای بیان مفهوم مشابه در انگلیسی از ساختار “of” یا ساختار ملکیت استفاده می‌شود. در واقع “Noun Modifier” یا “اسمی که تغییر دهنده است” اشاره به کلمه، عبارت یا جمله‌ای دارد که بلافاصله قبل یا بعد از اسم قرار می‌گیرد و اطلاعات بیشتری در مورد آن اسم ارائه می‌دهد. استفاده از “Noun Modifiers” به ما کمک می‌کند تا جملات را دقیق‌تر و اطلاعاتی کامل‌تر بیان کنیم.

ترکیب اسم‌ها در انگلیسی:

با استفاده از “of”:

House of God

با استفاده از ساختار ملکیت (’s یا s’):

God’s house

انواع Noun Modifiers:

صفت‌ها (Adjectives): اینها کلماتی هستند که مستقیماً قبل از اسم‌ها می‌آیند و توصیفی در مورد آن اسم ارائه می‌دهند.

مثال: “red car”، “beautiful flower”

اسم‌های تغییردهنده دیگر (Nouns as Modifiers): گاهی اوقات، اسم یکی دیگر از اسم‌ها را تغییر می‌دهد. در این حالت، اسم تغییردهنده قبل از اسم اصلی می‌آید.

مثال: “chicken soup”، “school bus”

عبارات قیدی (Prepositional Phrases): این عبارات با حروف اضافه شروع می‌شوند و می‌توانند به عنوان تغییردهنده‌های اسمی عمل کنند.

مثال: “The man with the hat”، “A book on the table”

عبارات وصفی (Participle Phrases): این عبارات با افعال شرکتی (فعل‌هایی که به صفت تبدیل شده‌اند) شروع می‌شوند و می‌توانند اسم‌ها را تغییر دهند.

مثال: “The girl wearing a blue dress”، “A car driven by a young man”

جملات وابسته (Relative Clauses): این جملات با کلمات نسبی مانند “who”، “which”، “that”، “where”، “when” و غیره شروع می‌شوند و می‌توانند اسم‌ها را تغییر دهند.

مثال: “The woman who lives next door”، “The book that I read last night”

چگونه می‌توان اسم‌ها را در انگلیسی ترکیب کرد؟

 

اسم‌های انسانی: معمولاً با استفاده از ساختار ملکیت.

Mary’s book = کتاب مریم

اسم‌های غیرانسانی: معمولاً با استفاده از “of”.

The door of the car = درب ماشین

ولی این قوانین ثابت و بدون استثنا نیستند. مثلاً می‌توانیم بگوییم “The car’s door” که معنای همان “The door of the car” را می‌دهد.

استثناها و نکات مهم در استفاده از ساختار ملکیت در انگلیسی:

با اسم‌های جمع که به “s” ختم می‌شوند: فقط یک علامت تعجب بعد از “s” اضافه می‌شود.

The teachers’ room = اتاق معلمان

زمانی که دو نفر مالک یک چیز هستند: فقط به آخرین اسم ’s اضافه می‌شود.

John and Mary’s house = خانه جان و مریم

زمانی که دو نفر مالک دو چیز جداگانه هستند: به هر دو اسم ’s اضافه می‌شود.

John’s and Mary’s cars = ماشین‌های جان و مریم

به طور کلی، استفاده از ساختار مضاف و مضاف الیه مستلزم توجه به قوانین خاص آن زبان است که با استفاده از “of” یا ساختارهای ملکیت می‌توان این مفهوم را بیان کرد.

مهم ترین کاربرد های مظاف و مظاف الیه در زبان انگلیسی:

نشان دادن بخش و یا قسمتی از اسامی خاص:

این مورد عنوان می کند که اسم اسم دوم، متعلق به اسم اول است. در این شرایط می توان دو اسم را با هم اورده و یا بین ان ها Of قرار داد:

مثال:

Car doors و یا the doors of the car

نمایش دادن ماهیت و مفهوم:

وقتی هدف، توضیح دادن ماهیت و مفهوم چیزی است.

مثال:

Gold ring

ترکیب اسم های مرکب:

گاهی نیاز است تا بیش از دو کلمه را با یکدگیر ترکیب کنیم. وقتی می‌خواهیم در زبان انگلیسی سه اسم را با یکدیگر ترکیب کنیم، می‌توانیم از ساختارهای مختلفی استفاده کنیم. نحوه ترکیب بستگی به معنایی دارد که می‌خواهیم منتقل کنیم:

ساختار مظاف مظاف الیه: اگر بخواهیم سه اسم را به صورت مظاف و مظاف الیه ترکیب کنیم، اسم اول به عنوان modifier برای اسم دوم و اسم دوم به عنوان modifier برای اسم سوم عمل می‌کند.

مثال: University English department

“University” توصیف‌کننده “English department” است و “English” توصیف‌کننده “department” است.

استفاده از حروف اضافه: در برخی موارد ممکن است بخواهیم از حروف اضافه مانند “of” یا “for” برای اتصال اسم‌ها استفاده کنیم.

مثال: Secretary of State office

در اینجا “Secretary of State” توصیف‌کننده “office” است.

استفاده از خط تیره: در مواردی که می‌خواهیم تاکید کنیم که دو اسم به صورت یک واحد فکری عمل کنند، می‌توانیم از خط تیره استفاده کنیم.

مثال: English-language learning center

“English-language” توصیف‌کننده “learning center” است.

هنگام ترکیب کردن سه اسم با یکدیگر، مهم است که ترتیب اسم‌ها را با دقت انتخاب کنید تا معنای مورد نظر به درستی منتقل شود. از طرفی، بسته به زبان مقصد و فرهنگ مرتبط، ممکن است ترجمه‌ها و ترکیب‌ها متفاوت باشند. بنابراین، همیشه خوب است که با استانداردها و رایج‌ترین استفاده‌ها در زبان مورد نظر خود آشنا باشید.

 

تعداد اسم‌ها نمونه ترکيب توضيحات
دو اسم University English اسم اول (“University”) توصيف‌کننده اسم دوم (“English”) است.
سه اسم University English department “University” توصيف‌کننده “English department” است و “English” توصيف‌کننده “department” است.
دو اسم با حرف اضافه Secretary of State حرف اضافه “of” دو اسم را به يکديگر متصل مي‌کند.
سه اسم با حرف اضافه Secretary of State office “Secretary of State” توصيف‌کننده “office” است.

دیدگاهتان را بنویسید