مقدار و تعداد در انگلیسی

مقدار و تعداد در انگلیسی مفاهیمی هستند که میزان چیزی را توضیح می دهند. تفات این دو در قابل شمارش بودن یا غیر قابل شمارش بودن انهاست. به این صورت که مقدار برای بررسی میزان چیزهای غیر قابل شمارش و تعداد برای موارد قابل شمارش به کار می رود.

مقدار و تعداد در انگلیسی:

در زبان انگلیسی، “مقدار” و “تعداد” دو مفهوم متفاوت هستند که به وسیله‌ی کلمات و عبارات خاصی مشخص می‌شوند:

تعداد (Countable):

این مفهوم به اشیاء یا مواردی اشاره دارد که می‌توان آن‌ها را به تفکیک شمرد. به آن‌ها “countable nouns” یا “اسم‌های قابل شمارش” هم گفته می‌شود.
مثال:

سه سگ (Three dogs)
دو کتاب (Two books)

برای سوال در مورد تعداد، معمولاً از “How many …?” استفاده می‌شود:

How many apples do you have?

مقدار (Uncountable):

این مفهوم به مواد یا اشیاء‌ای اشاره دارد که نمی‌توان آن‌ها را به تفکیک شمرد. به آن‌ها “uncountable nouns” یا “اسم‌های غیر قابل شمارش” هم گفته می‌شود.
مثال:

شیر (Milk)
اطلاعات (Information)

برای سوال در مورد مقدار، معمولاً از “How much …?” استفاده می‌شود:

How much sugar do you want?

همچنین، برای بیان مقدار دقیق از چیزی غیرقابل شمارش، معمولاً از واحدهای مختلف استفاده می‌شود:

یک فنجان چای (A cup of tea)
دو قاشق سوپ نمک (Two spoons of salt)

برای تشخیص اینکه در یک جمله با مقدار یا تعداد سروکار داریم، باید به اسم‌ها و واحدهای استفاده شده در جمله توجه کنیم. اگر با یک اسم قابل شمارش مواجه شویم (مثل “dog” یا “book”)، معمولاً با تعداد سروکار داریم. اگر با یک اسم غیر قابل شمارش مواجه شویم (مثل “water” یا “information”)، معمولاً با مقدار سروکار داریم.

 

واحد های مقداری غیر قابل شمارش:

ChatGPT
در زبان انگلیسی، بسیاری از اسم‌های غیرقابل شمارش (uncountable nouns) به وسیله‌ی واحدهای مختلف برای بیان مقدار دقیق تفکیک می‌شوند. در زیر برخی از این واحدها و اسم‌های مرتبط آورده شده‌اند:

A piece of… (یک قطعه از…)

Information (اطلاعات)
Advice (نصیحت)
News (خبر)
Cake (کیک)
A glass of… (یک لیوان از…)

Water (آب)
Juice (آبمیوه)
Wine (شراب)
A cup of… (یک فنجان از…)

Tea (چای)
Coffee (قهوه)
A bottle of… (یک بطری از…)

Water (آب)
Soda (نوشابه گازدار)
Oil (روغن)
A loaf of… (یک قرص از…)

Bread (نان)
A grain of… (یک دانه از…)

Rice (برنج)
Sand (شن)
A can of… (یک قوطی از…)

Soda (نوشابه)
Tuna (تن ماهی)
A bar of… (یک قالب از…)

Chocolate (شکلات)
Soap (صابون)
A pinch of… (یک مشتچک از…)

Salt (نمک)
Sugar (شکر)
A liter of… (یک لیتر از…)

Milk (شیر)
Petrol (بنزین)

و بسیاری واحدهای دیگر که برای بیان مقدار از مواد و اشیاء غیرقابل شمارش استفاده می‌شوند. برای انتخاب واحد مناسب، باید با توجه به جنس و خاصیت ماده یا شئ مورد نظر انتخاب کنید.

واحد های تعدادی قابل شمارش:

ChatGPT
واحد‌های تعدادی قابل شمارش در انگلیسی به این ترتیب به بیان می‌آید:

A pair of… (یک جفت از…)

Shoes (کفش)
Glasses (عینک)
Scissors (قیچی)
A dozen of… (یک دسته از…)

Eggs (تخم‌مرغ)
Roses (گل رز)
A group of… (یک گروه از…)

People (مردم)
Students (دانش‌آموزان)
A flock of… (یک دسته، گله از…)

Sheep (گوسفندان)
Birds (پرندگان)
A herd of… (یک گله از…)

Cattle (گاوها)
Elephants (فیل‌ها)
A bunch of… (یک دسته از…)

Grapes (انگور)
Flowers (گل‌ها)
Keys (کلیدها)
A set of… (یک مجموعه از…)

Tools (ابزار)
Cards (کارت‌ها)
Dishes (ظروف)
A pack of… (یک بسته از…)

Cards (کارت‌ها)
Cigarettes (سیگار)
Wolves (گرگ‌ها)
A box of… (یک جعبه از…)

Chocolates (شکلات‌ها)
Pencils (مدادها)
A bag of… (یک کیسه از…)

Apples (سیب‌ها)
Flour (آرد)

و بسیاری دیگر از واحدهای تعدادی که به منظور بیان تعداد از اشیاء و موارد قابل شمارش استفاده می‌شوند. با توجه به نوع شیء یا جنس موضوع مورد نظر، می‌توان واحد مناسب را انتخاب کرد.

 

نوع توضيح مثال
تعداد (Countable) اشياء يا مواردي که مي‌توان آن‌ها را به تفکيک شمرد. سه سگ، دو کتاب
مقدار (Uncountable) مواد يا اشياء‌اي که نمي‌توان آن‌ها را به تفکيک شمرد. آب، اطلاعات

استثناهای مقدار تعداد در انگلیسی:

در زبان انگلیسی، هرچند که ما معمولاً اسم‌ها را به دو دسته‌ی قابل شمارش و غیرقابل شمارش تقسیم می‌کنیم، بعضی از این اسم‌ها استثنا دارند یا در برخی موارد به دو صورت استفاده می‌شوند:

اسم‌هایی که هم به صورت قابل شمارش و هم به صورت غیرقابل شمارش می‌آیند:

Hair:

Uncountable: معنی مو در کل (مثلاً: She has beautiful hair.)

Countable: معنی یک تار مو (مثلاً: I found three hairs in my soup.)

Glass:

Uncountable: معنی شیشه به صورت ماده (مثلاً: The window is made of glass.)

Countable: معنی یک لیوان (مثلاً: I ordered a glass of water.)

Paper:

Uncountable: معنی کاغذ به صورت ماده (مثلاً: We need more paper for the printer.)

Countable: معنی یک ورق یا یک نوع نوشتار (مثلاً: He has written several papers on the topic.)

اسم‌هایی که در امریکایی و بریتانیایی متفاوت هستند:

Mathematics/Maths:
در امریکا به صورت غیر قابل شمارش استفاده می‌شود (math).
در بریتانیا به صورت غیر قابل شمارش استفاده می‌شود (maths).

Sports: در بریتانیا اغلب به صورت غیرقابل شمارش به کار می‌رود، در حالی که در امریکا ممکن است به صورت قابل شمارش استفاده شود.

اسم‌هایی که با افزودن مقدار یا واحد قابل شمارش می‌شوند:

Water:
به تنهایی غیرقابل شمارش است.
ولی وقتی می‌گوییم “two bottles of water”، اینجا “bottles” قابل شمارش است.

اسم‌هایی که به نظر غیر قابل شمارش هستند، ولی با اعداد استفاده می‌شوند:

News: اغلب به نظر می‌رسد که غیرقابل شمارش باشد، ولی می‌توانیم بگوییم “three pieces of news” یا “three news items.”

دیدگاهتان را بنویسید