نمونه سوال object pronouns

object pronouns” یا “ضمایر مفعولی” به عنوان مفعول در جملات استفاده می‌شوند. این ضمایر به ما کمک می‌کنند تا نیاز به تکرار اسم‌ها در جملات را نداشته باشیم. در زیر با بررسی چند نمونه سوال object pronouns به بررسی دقیق تر ان پرداخته شده است.

نمونه سوال object pronouns:

در زبان انگلیسی، “object pronouns” یا “ضمایر مفعولی” به عنوان مفعول در جملات استفاده می‌شوند. ضمایر مفعولی در انگلیسی به شرح زیر هستند:

Me – من (به عنوان مفعول مستقیم یا غیرمستقیم)

مثال: He gave me the book.
(او کتاب را به من داد)

You – تو/شما

مثال: I saw you at the party.
(من تو را در مهمانی دیدم)

Him – او (برای مذکر)

مثال: She told him the truth.
(او حقیقت را به او گفت)

Her – او (برای موانث)

مثال: I gave her my phone number.
(من شماره تلفنم را به او دادم)

It – آن (برای اشیاء یا حیوانات)

مثال: Can you see it?
(می‌توانی آن را ببینی؟)

Us – ما

مثال: They invited us to their wedding.
(آنها ما را به عروسی‌شان دعوت کردند)

You – شما (برای جمع)

مثال: The teacher will help you.
(معلم به شما کمک خواهد کرد)

Them – آنها

مثال: I gave the cookies to them.
(من کلوچه‌ها را به آنها دادم)

همانطور که می‌بینید، ضمایر مفعولی در جملات به عنوان مفعول استفاده می‌شوند. این ضمایر به ما کمک می‌کنند تا نیاز به تکرار اسم‌ها در جملات را نداشته باشیم.

گرامر استفاده از object pronouns:

ضمایر مفعولی یا “object pronouns” در زبان انگلیسی زمانی استفاده می‌شوند که به عنوان مفعول یا هدفی برای فعل یا حرف اضافه‌ای نیاز باشند. در زیر چگونگی استفاده از آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

به عنوان مفعول مستقیم فعل: زمانی که یک فعل مستقیماً بر روی چیز یا کسی اثر می‌گذارد، ضمیر مفعولی به عنوان مفعول مستقیم بکار می‌رود.
مثال:

I love her.
(من او را دوست دارم)

به عنوان مفعول غیرمستقیم فعل: زمانی که فعل بر روی چیز یا کسی اثر می‌گذارد از طریق یک میانجا (معمولاً با استفاده از یک حرف اضافه)، ضمیر مفعولی به عنوان مفعول غیرمستقیم بکار می‌رود.
مثال:

She gave him a gift.
(او یک هدیه به او داد)

پس از حروف اضافه: زمانی که حرف اضافه (مانند: to, with, for, at) در جمله وجود دارد، ضمیر مفعولی پس از حرف اضافه می‌آید.
مثال:

This is for you.
(این برای تو است)

I went with them.
(من با آنها رفتم)

در پاسخ‌های کوتاه: در جواب به سوالاتی که با فعل کمکی ایجاد شده‌اند، می‌توان با استفاده از ضمایر مفعولی پاسخ داد.
مثال:

Who wants the last piece of cake? – I do, give it to me.
(چه کسی قطعه آخر کیک را می‌خواهد؟ – من می‌خواهم، آن را به من بده)

با استفاده از ضمایر مفعولی می‌توانید جملات را کوتاه‌تر و روان‌تر کنید و از تکرار نام‌ها یا اسم‌ها جلوگیری کنید.

 

Subject Pronoun Object Pronoun معني
I Me من
You You تو / شما
He Him او (مذکر)
She Her او (موانث)
It It آن (براي اشياء و حيوانات)
We Us ما
You You شما (جمع)
They Them آنها

بررسی چند نمونه سوال object pronouns:

حتما! در زیر به بررسی چند نمونه سوال با استفاده از “object pronouns” (ضمایر مفعولی) و معنی آن‌ها می‌پردازم:

Question: Did you call her?
Translation: آیا تو به او زنگ زدی؟

Question: Can you give me the book?
Translation: می‌توانی کتاب را به من بدهی؟

Question: Have they met us before?
Translation: آیا آنها قبلاً ما را ملاقات کرده‌اند؟

Question: Why are you looking at him?
Translation: چرا به او نگاه می‌کنی؟

Question: Are you going with them to the movies?
Translation: آیا تو با آنها به سینما می‌روی؟

Question: Can you explain it to me?
Translation: می‌توانی آن را برای من توضیح بدهی؟

Question: Did she talk to you about the project?
Translation: آیا او در مورد پروژه با تو صحبت کرد؟

Question: Can you play soccer with us tomorrow?
Translation: می‌توانی فردا فوتبال با ما بازی کنی؟

Question: Did the dog chase you?
Translation: آیا سگ تو را تعقیب کرد؟

Question: Why did you buy gifts for them?
Translation: چرا تو هدیه برای آنها خریدی؟

استثناهای استفاده از object pronoun:

در زبان انگلیسی، “object pronouns” (ضمایر مفعولی) معمولاً در موقعیت‌های مفعولی به کار می‌روند. اما بعضی اوقات هم استثنائاتی وجود دارد که ضمایر موضوعی به جای مفعولی استفاده می‌شوند. در اینجا به برخی از این استثنائات اشاره می‌کنیم:

پس از فعل‌های “be”: در انگلیسی، زمانی که فعل “be” (مانند am, is, are, was, were) به کار می‌رود، معمولاً ضمیر موضوعی به جای مفعولی استفاده می‌شود.
مثال:

It is I who called you.
(همان من بودم که به تو زنگ زدم)

پس از “than” و “as”: در مقایسه‌ها، زمانی که از “than” یا “as” استفاده می‌شود، ممکن است ضمیر موضوعی به جای مفعولی استفاده شود (به خصوص در سبک نوشتاری رسمی).
مثال:

He is taller than she.
(او از او بلندتر است)

در بعضی مکالمات روزمره: گاهی اوقات در مکالمات غیررسمی و محاوره‌ای، افراد ممکن است از ضمیر موضوعی به جای مفعولی استفاده کنند.
مثال:

Who’s there? – It’s me.
(چه کسی است؟ – منم)

پس از حروف اضافه در بعضی از جملات غیررسمی: گاهی در مکالمات روزمره، برخی از افراد ممکن است پس از حروف اضافه از ضمیر موضوعی استفاده کنند، اگرچه این کار در زبان استاندارد درست نیست.
مثال:

Between you and I, he’s not a good manager.
(بین من و تو، او یک مدیر خوب نیست)

در اینجا، به جای “I” باید از “me” استفاده شود.

دیدگاهتان را بنویسید