چه زمانی از es استفاده می کنیم

در زبان انگلیسی، دو روش رایج برای جمع بستن اسامی وجود دارد. متداول ترین روش، افزودن s و esبه انتهای کلمات است. اما چه زمانی از es استفاده می کنیم و چه زمانی از s استفاده کنیم؟

چه زمانی از es استفاده می کنیم:

در زبان انگلیسی، “s” و “es” دو پسوند رایج برای تبدیل اسم‌های مفرد به جمع هستند. در زیر به توضیح ویژگی‌ها و قواعد استفاده از این دو پسوند پرداخته‌شده است:

افزودن “s” به انتهای اسم:
در بسیاری از موارد، تنها با افزودن “s” به انتهای اسم می‌توان آن را به جمع تبدیل کرد.

مثال:

cat → cats (گربه → گربه‌ها)
book → books (کتاب → کتاب‌ها)
chair → chairs (صندلی → صندلی‌ها)

افزودن “es” به انتهای اسم:
برخی اسم‌ها با افزودن “es” به جمع در می‌آیند:

اسم‌هایی که با ch, sh, s, ss, x پایان می‌پذیرند.

مثال:

bus → buses (اتوبوس → اتوبوس‌ها)
dish → dishes (ظرف → ظروف)
box → boxes (جعبه → جعبه‌ها)

بعضی از اسم‌هایی که با “o” پایان می‌یابند.

مثال:

tomato → tomatoes (گوجه فرنگی → گوجه فرنگی‌ها)

توجه: همچنین بسیاری از اسم‌هایی که با “o” پایان می‌یابند تنها “s” می‌گیرند، مانند

photo → photos یا piano → pianos.

اسم‌هایی که با y پایان می‌پذیرند: اگر قبل از “y” یک ساکن باشد، “y” به “ies” تغییر می‌کند. در غیر این صورت، تنها “s” اضافه می‌شود.

مثال:

city → cities (شهر → شهرها)
toy → toys (اسباب‌بازی → اسباب‌بازی‌ها)

بعضی از اسم‌ها دارای جمع‌های غیرقاعدی هستند و نمی‌توان با افزودن “s” یا “es” به جمع بست.

مثال:
man → men (مرد → مردان)
child → children (کودک → کودکان)

در ادامه مطلب، به بررسی دقیق تر تفاوت s و es جمع پرداخته شده است.

S جمع در انگلیسی:

در زبان انگلیسی، افزودن “s” به انتهای کلمات یکی از روش‌های متداول برای ساخت جمع اسم‌ها است. در اینجا به توضیح کامل و دقیق این موضوع پرداخته‌ام:

کاربرد “s” برای ساخت جمع
اسم‌های مفرد: بسیاری از اسم‌ها با افزودن “s” به جمع در می‌آیند.

مثال: dog → dogs (سگ → سگ‌ها)
مثال: car → cars (ماشین → ماشین‌ها)

اسم‌هایی که با s, ss, sh, ch, x پایان می‌پذیرند: برای ساخت جمع، “es” به انتهای آن‌ها اضافه می‌شود.

مثال: bus → buses (اتوبوس → اتوبوس‌ها)
مثال: dish → dishes (ظرف → ظروف)

اسم‌هایی که با y پایان می‌پذیرند: اگر اسم با یک مصوت + “y” پایان یابد، تنها “s” اضافه می‌شود. ولی اگر با یک ساکن + “y” پایان یابد، “y” به “ies” تغییر می‌کند.

مثال: toy → toys (اسباب بازی → اسباب بازی‌ها)
مثال: baby → babies (نوزاد → نوزادها)

اسم‌هایی که با o پایان می‌پذیرند: برخی از اسم‌ها با افزودن “s” به جمع در می‌آیند، در حالی که برخی دیگر “es” می‌گیرند. گاهی اوقات هر دو شکل قابل قبول است.

مثال: tomato → tomatoes (گوجه فرنگی → گوجه فرنگی‌ها)
مثال: piano → pianos (پیانو → پیانوها)

استثناها و نکات مهم:
بعضی اسم‌ها دارای جمع غیرقاعدی هستند و با افزودن “s” یا “es” جمع بسته نمی‌شوند. مثال‌هایی از این کلمات عبارتند از:

man (men), woman (women), child (children) و foot (feet).

بعضی اسم‌ها چه در حالت مفرد و چه در جمع یک شکل دارند. مثال:

sheep (گوسفند یا گوسفندان) و fish (ماهی یا ماهی‌ها).

برخی اسم‌ها که از دیگر زبان‌ها وارد زبان انگلیسی شده‌اند، دارای شکل‌های جمع خاص خود هستند.

مثال: datum (داده) به data (داده‌ها) و cactus (کاکتوس) به cacti (کاکتوس‌ها).

چه زمانی از es استفاده می کنیم:

از پسوند “es” برای تبدیل برخی اسم‌های مفرد به جمع استفاده می‌شود. در زیر موارد استفاده از “es” را بررسی کرده‌ایم:

اسم‌هایی که با ch, sh, s, ss, x پایان می‌پذیرند: برای این اسم‌ها برای تبدیل به جمع “es” اضافه می‌شود.

مثال:

bus → buses
dish → dishes
box → boxes
church → churches
glass → glasses

بعضی از اسم‌هایی که با “o” پایان می‌یابند: اگرچه قاعده‌ی دقیقی وجود ندارد، برخی اسم‌هایی که با “o” پایان می‌یابند با افزودن “es” به جمع در می‌آیند.

مثال:

hero → heroes
tomato → tomatoes
potato → potatoes

توجه داشته باشید که برخی دیگر از اسم‌های پایان یافته با “o” فقط “s” می‌گیرند، مانند: photo → photos.

اسم‌هایی که با “y” پایان می‌پذیرند و قبل از آن یک حرف ساکن باشد: در این موارد، “y” به “ies” تغییر می‌کند.

مثال:

city → cities
puppy → puppies

برخی از فعل‌ها در سوم شخص مفرد زمان حال ساده: وقتی فعل با یکی از حروف ch, sh, s, x یا o پایان یابد، در سوم شخص مفرد زمان حال ساده “es” اضافه می‌شود.

مثال:

teach → teaches
fix → fixes
go → goes

قاعده افزودن “s” افزودن “es”
اسم‌هاي عادي cat ? cats
book ? books
اسم‌هاي پايان يافته با ch, sh, s, ss, x bus ? buses
dish ? dishes
box ? boxes
بعضي اسم‌هاي پايان يافته با o piano ? pianos
photo ? photos
tomato ? tomatoes
hero ? heroes
اسم‌هاي پايان يافته با y پس از حرف ساکن boy ? boys city ? cities
puppy ? puppies

دیدگاهتان را بنویسید