چه موقع از at استفاده می کنیم

At یکی از حروف اضافه در انگلیسی است که عمدتا به منظور نشان دادن مکان و زمان مورد استفاده قرار می گیرد. چه موقع از at استفاده می کنیم؟ زمان هایی که هدف ما نشان دادن یک نقطه یا مکان خاص، نشان دادن یک زمان خاص، با نشان دادن فعالیتی در یک مکان خاص باشد.

چه موقع از at استفاده می کنیم:

کلمه “at” در زبان انگلیسی یک حرف اضافه است و بسته به موقعیت و جمله می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد. در اینجا، معانی مختلف “at” را بررسی می‌کنیم:

مکان ثابت: برای نشان دادن یک نقطه یا مکان خاص.

I am at the airport.
She is waiting at the bus stop.

زمان مشخص: برای نشان دادن یک زمان خاص.

The meeting is at 3pm.
I will arrive at midnight.

فعالیت یا وضعیت: برای نشان دادن فعالیتی در یک مکان خاص.

He is good at chess.
She is working at the new project.

در موارد خاص:

Look at that bird.
Laugh at a joke.
Throw something at someone.

در اصطلاحات:

At first (در ابتدا)
At last (در نهایت)
At least (حداقل)
At the age of (در سن)

سایر موارد:

The price stands at $50.
(قیمت 50 دلار است)

She is studying at the university.
(او در دانشگاه می‌خواند)

بسته به جمله و موقعیت، “at” می‌تواند معانی دیگری هم داشته باشد. در کل، استفاده از این حرف اضافه به معنای نشان دادن یک مکان، زمان یا فعالیت خاص است.

چه موقع از at استفاده می کنیم:

حرف اضافه “at” در زبان انگلیسی برای موارد مختلفی استفاده می‌شود. در اینجا، مواردی که ممکن است نیاز به استفاده از “at” داشته باشید، را بررسی می‌کنیم:

مکان‌های مشخص: زمانی که شما می‌خواهید به یک مکان یا نقطه خاص اشاره کنید.

at the end of the street
at the front door
at the doctor’s office

زمان‌های مشخص: زمانی که به یک زمان معین و دقیق اشاره دارید.

at 8 o’clock
at lunchtime
at midnight

رویدادها و مکان‌های عمومی: برخی از مکان‌ها و رویدادها که معمولاً با “at” استفاده می‌شوند.

at a party
at a concert
at a meeting

وضعیت‌ها و فعالیت‌ها: زمانی که شما می‌خواهید نشان‌دهنده فعالیت یا وضعیت خاصی باشید.

good at playing guitar
angry at someone
amazed at something

در اصطلاحات و عبارات کلیدی:

at first (در ابتدا)
at last (در نهایت)
at least (حداقل)
at risk (در معرض خطر)

هنگام اشاره به ارتباطات و دستگاه‌ها:

at the phone
at the computer

به معنای “نرخ” یا “قیمت”:

Gas is priced at $3 per gallon.

همچنین باید توجه داشت که حرف‌های اضافه در انگلیسی بسیار حساس هستند و ممکن است معنی جمله با تغییر حرف اضافه تغییر کند.

 

کاربرد مثال
مکان‌هاي مشخص at the end of the street
زمان‌هاي مشخص at 8 o’clock
رويدادها و مکان‌هاي عمومي at a party
وضعيت‌ها و فعاليت‌ها good at playing guitar
اصطلاحات و عبارات کليدي at least
اشاره به ارتباطات و دستگاه‌ها at the phone
نرخ يا قيمت Gas is priced at $3 per gallon

تفاوت in، on و at در چیست:

حروف اضافه “in”، “on”، و “at” در زبان انگلیسی برای نشان‌دادن مکان و زمان استفاده می‌شوند، اما با توجه به موقعیت‌ها و ساختارهای مختلف، از هر کدام به طور مخصوص استفاده می‌کنیم. در زیر، تفاوت‌های اصلی بین این سه حرف اضافه را بررسی می‌کنیم:

in:

مکان:
مکان‌های بزرگتر: کشورها، شهرها، مناطق

I live in Paris.
She was born in Iran.

مکان‌های با محدودیت مشخص: اتاق‌ها، ساختمان‌ها، وسایل نقلیه (مثل خودرو یا قطار) که می‌توان داخل آن‌ها بود

She is in her room.
They are in the car.

زمان:
ماه‌ها، فصل‌ها، سال‌ها، قرون:

I was born in 1990.
It snows a lot in winter.

بخش‌هایی از روز:

I usually read a book in the evening.
She exercises in the morning.

on:

مکان:
سطوح:

The keys are on the table.
She is sitting on the floor.

زمان:
روزهای خاص و تاریخ‌ها:

My birthday is on 5th July.
They are meeting on Friday.

at:

مکان:
نقاط مشخص:

Meet me at the entrance.
He is waiting at the bus stop.

زمان:
زمان‌های مشخص:

The train arrives at 3:00 PM.
I wake up at dawn.

رویدادهای خاص:

Fireworks are beautiful at New Year.

دیدگاهتان را بنویسید