کاربرد a و an در انگلیسی

حرف تعریف نکره (indefinite article) – در این بخش میخواهیم در مورد کاربرد a و an در انگلیسی صحبت کنیم.

با سایت لرن انگلیسی همراه باشید.

در ویدیو زیر کاربرد a و an را یاد بگیرید

 

 

کاربرد a و an در انگلیسی

حروف تعریف a و an

در زبان انگلیسی دو حرف تعریف نکره وجود دارد که عبارتند از : a و an .این حرف تعریف ها همانند حرف تعریف های دیگر تغییر ناپذیر هستند. حروف نکره بر اساس حرف اول کلمات بعد از خود انتخاب میشوند.

زمانی از حرف نکره ی a استفاده میکنیم که کلمه ی بعد از آن با حروف بی صدا شروع شده باشد. البته به تلفظ کلمه نیز بستگی دارد یعنی ممکن است کلمه ای با حروف صدا دار شروع شود اما مانند یک حروف بی صدا خوانده شود. پس برای انتخاب a یا an بهتر است به آوای اول کلمات توجه کنیم.

کاربرد an در انگلیسی

زمانی از حرف an استفاده میکنیم که کلمه ی بعد از آن با حروف صدا دار نظیر (a / e / I / o) شروع شده باشد. در برخی موارد حرف h نیز مانند حروف صدادار خوانده میشود مانند an hour. مثال :

a boy
یک پسر

an apple
یک سیب

a car
یک ماشین

a helicopter
یک هلیکوپتر

an elephant
یک فیل

a big elephant
یک فیل بزرگ

an itchy sweater
یک ژاکت خارش آور

an ugly duck
یک اردک زشت

a European
یک اروپایی

a university
یک دانشگاه

a unit
یک واحد

an hour
یک ساعت

an honor
یک افتخار

بهتر است بدانید که در مورد بحث انتخاب a و an استثناهایی وجود دارد که به یکی از آن ها اشاره شد.

  • An hour

 علاوه بر این کلمات دیگری وجود دارند که با توجه به آوای اولیه خود بر خلاف قوانین بیان شده با a یا an می آیند.

  •   A university
  •  An MP3 player
  •  A one- track mind 

کاربرد a و an در انگلیسی برای اشاره گروه یا رخداد

حروف نکره زمانی استفاده میشوند که یک اتفاق برای اولین بار رخ داده است. یا زمانی که بخواهیم به اعضای خاصی از یک گروه یا کلاس اشاره کنیم. مثال :

Would you like a drink?
آیا مایلید یک نوشیدنی بنوشید؟

I’ve finally got a good job.
من بلاخره یک شغل خوب پیدا کردم

An elephant and a mouse fell in love.
یک فیل و یک موش عاشق هم شدند

کاربرد a و an در انگلیسی برای نام بردن یک شغل

حروف نکره برای نام بردن یک شغل استفاده میشوند مثال :

John is a doctor.
جان یک دکتر است

Mary is training to be an engineer
مری آموزش میبیند که یک مهندس شود

He wants to be a dancer
او میخواهد یک رقصنده باشد

کاربرد a و an در انگلیسی برای نشان دادن ملیت و مذهب

برای نشان دادن ملیت و مذهب در حالت مفرد به کار برده میشوند .مثال :

John is an Englishman.
جان یک مرد انگلیسی است

Kate is a Catholic.
کیت یک کاتولیک است

کاربرد a برای بیان روزهای هفته

حرف نکره ی a به همراه روز های هفته می آید. البته زمانی که به یک روز خاص اشاره نشده باشد. مثال :

I was born on a Thursday.
من در یک روز پنج شنبه به دنیا آمدم

Could I come over on a Saturday sometime?
میتونم بعضی شنبه ها به منزلتون بیام ؟

برای توضیح بیشتر یا نمونه قرار دادن چیزی از a نکره استفاده میکنیم .مثال :

The mouse had a tiny nose .
موش یک بینی کوچک دارد

The elephant had a long trunk .
فیل یک خرطوم بلند دارد

It was a very strange car .
آن یک ماشین عجیب بود

A نکره همراه با اسم های مفردی که بعد از what و such میایند نوشته میشود .مثال :

What a shame !
چه شرم آور

She’s such a beautiful girl .
او چه دختر زیبایی است

What a lovely day !
چه روز خوبی

حرف نکره ی a به معنای one (یک) برای اشاره به یک شی یا یک شخص یا یک اندازه به کار برده میشود. البته میتوانیم از one نیز به جای حرف نکره استفاده کنیم. در این صورت در مورد عدد 1 تاکید بیشتری کرده ایم. مثال :

I’d like an orange and two lemons please.
من یک پرتقال و 2 تا لیمو میخواهم

The burglar took a diamond necklace and some valuable paintings.
سارق یک گردنبند الماس و چنتا نقاشی با ارزش را برد

I can think of a hundred reasons not to come.
من میتوانم برای نیامدنم یک هزارتایی دلیل بیاورم

I need a kilogram of sugar.
من یک کیلو شکر میخواهم

You can’t run a mile in 5 minutes!
تو نمیتوانی در 5 دقیقه یک مایل بدوی

مطالب مرتبط

قید و صفت در زبان انگلیسی

ضمایر مفعولی

1 دیدگاه دربارهٔ «کاربرد a و an در انگلیسی;

دیدگاهتان را بنویسید