کاربرد on in at

حروف اضافه انگلیسی در دسته بندی های متعددی قرار گرفته اند. از پرکاربرد ترین این حروف می توان به کاربرد on in at اشاره کرد. حروف اضافه “on”, “in”, و “at” در زبان انگلیسی برای بیان موقعیت‌ها و زمان‌ها استفاده می‌شوند. اما هریک کاربرد و جایگاه خاص خود را دارند. در زیر به بررسی دقیق تر این حروف اضافه پرداخته شده است.

کاربرد on in at:

در زبان انگلیسی، حروف اضافه “on”, “in”, و “at” از جمله مهم‌ترین و پرکاربردترین حروف اضافه هستند و در موقعیت‌ها و زمان‌های مختلف معانی گوناگونی دارند. در اینجا به برخی از کاربردهای اصلی این حروف اضافه اشاره می‌کنم:

at:

موقعیت نقطه‌ای: برای مکان‌های خاص و محدود.

مثال: at the bus stop, at the corner, at my friend’s house

زمان: برای زمان‌های خاص.

مثال: at 5 o’clock, at midnight, at lunchtime

رویدادها: برای تعدادی از رویدادها.

مثال: at a party, at a meeting

On:

سطوح: وقتی چیزی روی سطح دیگری قرار دارد.

مثال: on the table, on the wall, on the floor

زمان – تاریخ‌ها و روزها:

مثال: on Monday, on 4th July, on my birthday

وسائط حمل و نقل:

مثال: on a bus, on a train, on a plane (با استثنای “in a car” و “in a taxi”)

in:

فضاهای داخلی:

مثال: in a room, in a box, in a building

زمان – ماه‌ها، سال‌ها، فصل‌ها، و بازه‌های زمانی:

مثال: in January, in 2020, in the summer, in the 20th century

وضعیت‌ها و حالت‌ها:

مثال: in danger, in a hurry, in silence

کاربرد on in at در جملات چیست:

حروف اضافه “on”, “in”, و “at” در زبان انگلیسی برای بیان موقعیت‌ها و زمان‌ها استفاده می‌شوند. در اینجا، کاربرد این حروف اضافه در جملات را با مثال بررسی کنیم:

at:

برای مکان‌های خاص و نقطه‌ای:

I’ll meet you at the entrance of the museum.
(ملاقاتت می‌کنم در ورودی موزه)

برای زمان‌های خاص:

We usually eat dinner at 7 pm.
(معمولاً شام را ساعت 7 بعدازظهر می‌خوریم)

برای رویدادها:

I saw her at the concert last night.
(او را دیشب در کنسرت دیدم)

 

on:

برای سطوح:

The keys are on the table.
(کلید‌ها روی میز هستند)

 

برای تاریخ‌ها و روزها:

My birthday is on March 21st.
(تولد من در 21 مارس است)

We have a meeting on Monday.
(ما جلسه‌ای داریم در دوشنبه)

برای وسائط حمل و نقل:

She is on the bus.
(او در اتوبوس است)

in:

برای فضاهای داخلی:

He is waiting in the car.
(او در ماشین منتظر است)

برای ماه‌ها، سال‌ها، فصل‌ها و بازه‌های زمانی:

I was born in 1990.
(من در سال 1990 به دنیا آمدم)

Flowers bloom in spring.
(گل‌ها در بهار شکفته می‌شوند)

برای وضعیت‌ها و حالت‌ها:

She was in a hurry this morning.
(او امروز صبح عجله داشت)

با توجه به این که حروف اضافه در انگلیسی معمولاً نیاز به تمرین و تکرار دارند، توصیه می‌شود تا با مطالعه متون مختلف و گوش دادن به مکالمات، کاربرد این حروف اضافه را بهتر و عمیق‌تر یاد بگیرید.

جدول

بررسی تفاوت و شباهت on in at:

حروف اضافه “on”, “in”, و “at” در زبان انگلیسی در زمینه‌های موقعیت‌ها و زمان‌ها استفاده می‌شوند. با اینکه ظاهراً این حروف اضافه نزدیک به یکدیگر هستند، اما تفاوت‌ها و شباهت‌های معینی دارند. در زیر به بررسی تفاوت‌ها و شباهت‌ها پرداخته‌شده است:

تفاوت‌ها:
at:

معمولاً برای مکان‌های نقطه‌ای یا خاص (مثل: at the bus stop, at the corner)
برای زمان‌های خاص (مثل: at 5 o’clock, at noon)
در برخی موارد برای رویدادهای خاص (مثل: at a party)

on:

برای سطوح (مثل: on the table, on the floor)
برای تاریخ‌ها و روزها (مثل: on Friday, on my birthday)
برای وسائط حمل و نقل معین (مثل: on the bus, on a train)

in:

برای فضاهای داخلی یا با محدودهٔ وسیع‌تر (مثل: in the room, in a country)
برای بازه‌های زمانی بلندتر مانند ماه‌ها، فصل‌ها، سال‌ها (مثل: in January, in 2022, in the summer)
برای وضعیت‌ها و حالت‌ها (مثل: in danger, in love)

شباهت‌ها:
همگی برای نشان دادن موقعیت در فضا یا زمان استفاده می‌شوند.
همگی می‌توانند برای اشاره به موقعیت‌های مکانی استفاده شوند، اما با تفاوت‌هایی که بالاتر ذکر شد.
استفاده از هر کدام به معنی‌شناسی جمله و موقعیت مرتبط با آن بستگی دارد.
برای مسلط شدن به استفاده از این حروف اضافه، تمرین و مطالعهٔ دقیق و مکرر ضروری است. این تفاوت‌ها و شباهت‌ها باید در موقعیت‌های واقعی و در جملات متنوع مورد بررسی قرار گیرند تا به خوبی فهمیده شوند.

استثناهای استفاده از on in at:

حروف اضافه در زبان انگلیسی معمولاً با قوانین و استثناء‌های خاص خود همراه هستند. در مورد “on”, “in”, و “at” نیز استثناء‌هایی وجود دارد که در اینجا به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

at:

روزهای خاص: اگرچه “at” معمولاً برای زمان‌های خاص استفاده می‌شود، ولی در مورد برخی روزهای خاص مثل “Christmas” یا “night” استفاده می‌شود:

I’ll see you at Christmas.
He works at night.

با بعضی واژه‌های دیگر:

at the end (در انتها)
at the moment (در حال حاضر)

on:

برخی وسایل حمل و نقل: هرچند برای بسیاری از وسایل حمل و نقل از “on” استفاده می‌شود (مثل on the bus, on a plane)، ولی برای “car” از “in” استفاده می‌شود:

He is in the car.

برخی عبارات:

on time (در موقع مقرر)
on foot (پیاده)

in:

برخی زمان‌ها: در حالی که “in” برای بازه‌های زمانی بزرگ‌تر استفاده می‌شود، ولی برای برخی بازه‌های زمانی خاص، مانند “in the morning”، “in the afternoon”، و “in the evening” نیز استفاده می‌شود.

استثنا با “bed”: هنگامی که شخص در تخت خواب است، از “in” استفاده می‌شود، حتی اگر از نظر فیزیکی روی تخت باشد:

She is in bed.

برخی عبارات:

in general (به طور کلی)
in the end (در نهایت)

دیدگاهتان را بنویسید