کاربرد so far

“so far” یک عبارت زمانی است که بیان‌گر یک بازه زمانی از گذشته تا حال است. این عبارت می تواند مفهوم “تا الان” و “تا این لحظه” را داشته باشد. کاربرد so far در بیان تا به حال یا تا این وقت، یا وضعیتی که تا الآن اتفاق نیافتاده، و غیره باشد. در کل، نشان‌دهنده یک مدت زمان یا فعالیتی استفاده می‌شود که تا این لحظه ادامه داشته و هنوز تمام نشده است.

کاربرد so far:

“so far” یک عبارت زمانی است که در انگلیسی به معانی مختلف استفاده می‌شود:

تا این لحظه / تاکنون:
“so far” معمولاً به معنای “تا الآن” یا “تا این لحظه” استفاده می‌شود و بیشتر با زمان حال کامل (Present Perfect) به کار می‌رود.

مثال:

I’ve read three books so far this month.
(تاکنون در این ماه سه کتاب خوانده‌ام)

تا این اندازه:
در برخی موارد، “so far” به معنای “تا این اندازه” یا “تا این حد” استفاده می‌شود.

مثال:

The river is so far from our house.
(رودخانه تا این اندازه از خانه‌مان دور است)

با بهترین کیفیت ممکن:
در مکالمات رسمی، “so far” می‌تواند به معنی “به بهترین شکل ممکن” یا “به بهترین کیفیت ممکن” استفاده شود.

مثال:

We need to ensure the task is done so far as possible.
(ما باید اطمینان حاصل کنیم که کار به بهترین شکل ممکن انجام شده است)

تا جایی که ممکن است:
“so far as” یا “as far as” به معنای “تا جایی که ممکن است” یا “تا حدی که” استفاده می‌شود.

مثال:

So far as I know, he is not attending the meeting.
(تا جایی که من می‌دانم، او در جلسه شرکت نمی‌کند)

نکته: “so far” بیشتر به کار می‌رود تا تأکید کند که چیزی تا این لحظه (و نه در آینده) اتفاق افتاده است یا انجام شده است. این عبارت معمولاً نشان‌دهنده یک فعالیت یا وضعیت در حال ادامه است که هنوز تمام نشده است.

کاربرد so far:

“so far” یک عبارت زمانی در انگلیسی است که به معانی و کاربردهای مختلفی دارد. در اینجا به برخی از کاربردهای اصلی آن اشاره می‌شود:

تاکنون یا تا این لحظه:

وقتی از “so far” استفاده می‌شود تا نشان‌دهنده یک مدت زمانی باشد که تا این لحظه ادامه داشته، معمولاً با زمان حال کامل (Present Perfect) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مثال:

“I have written three pages so far.”
(تاکنون سه صفحه نوشته‌ام)

تا به حال یا تا این وقت:
این عبارت می‌تواند برای نشان‌دهنده یک فعالیت یا وضعیتی که تا الآن اتفاق نیافتاده استفاده شود.

مثال:

“So far, no one has called me about the job.”
(تا الآن، کسی به من در مورد شغل زنگ نزده است)

در مقایسه با چیزی که ممکن است در آینده اتفاق بیافتد:
“so far” می‌تواند برای نشان‌دهنده یک فعالیت یا وضعیتی استفاده شود که تا الآن اتفاق افتاده، ولی ممکن است در آینده تغییر کند.

مثال:

“So far, the project is on track, but we might encounter challenges later.”
(تاکنون، پروژه در مسیر درست است، ولی ممکن است بعداً با چالش‌هایی مواجه شویم)

با توجه به موارد فوق، می‌توان گفت “so far” عبارتی است که برای نشان‌دهنده یک مدت زمان یا فعالیتی استفاده می‌شود که تا این لحظه ادامه داشته و هنوز تمام نشده است.

نحوه استفاده از so far در جملات و جایگاه قرارگیری آن در جمله:

“so far” یک عبارت زمانی است که بیان‌گر یک بازه زمانی از گذشته تا حال است. در اینجا به نحوه استفاده و جایگاه آن در جملات پرداخته می‌شود:

با زمان حال کامل (Present Perfect):

زمانی که “so far” با زمان حال کامل استفاده می‌شود، معمولاً در انتهای جمله قرار می‌گیرد.

مثال:

“I have read 50 pages so far.”
(تاکنون 50 صفحه خوانده‌ام)

با زمان گذشته کامل (Past Perfect):

در این موارد نیز “so far” معمولاً در انتهای جمله قرار می‌گیرد، اگرچه کاربرد آن با زمان گذشته کامل نسبتاً کمتر است.

مثال:

“By 2015, he had visited ten countries so far.”
(تا سال 2015، او تاکنون به ده کشور سفر کرده بود)

در جملات منفی:

“so far” می‌تواند در جملات منفی نیز استفاده شود و معمولاً در انتهای جمله قرار می‌گیرد.

مثال:

“She hasn’t returned my call so far.”
(او تاکنون به تماس من پاسخ نداده است)

در پاسخ به سوالات:

“so far” می‌تواند در پاسخ به سوالات استفاده شود، و در اینجا نیز معمولاً در انتهای جمله قرار می‌گیرد.

سوال:

“How many chapters have you studied?”

پاسخ:

“I’ve studied three chapters so far.”
(تاکنون سه فصل مطالعه کرده‌ام)

با توجه به موارد فوق، می‌توان فهمید که “so far” عمدتاً در انتهای جملات قرار می‌گیرد و معمولاً با زمان حال کامل (و گاهی زمان گذشته کامل) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

کاربرد زمان گرامري مثال
استفاده با زمان حال کامل Present Perfect I have read 50 pages so far.
استفاده با زمان گذشته کامل Past Perfect By 2015, he had visited ten countries so far.
در جملات منفي Present Perfect (Negative) She hasn’t returned my call so far.
در پاسخ به سوالات Present Perfect How many chapters have you studied?
I’ve studied three chapters so far.

 

دیدگاهتان را بنویسید