کاربرد to در زبان انگلیسی

یکی از پرکاربرد ترین حروف اضافه در انگلیسی،to است. کاربرد to در زبان انگلیسی بسیار گسترده بوده و با قواعد مختلف برای ساخت عبارات و جمله های متفاوت کاربرد دارد.

کاربرد to در زبان انگلیسی:

کلمه “to” در زبان انگلیسی یک حرف اضافه است و یکی از کلمات پایه و متداول زبان است. این کلمه در موقعیت‌های مختلف معانی متفاوتی دارد:

نشان‌دهنده جهت یا هدف:

مثال: I am going to the market.

استفاده در ساختار مجهول:

مثال: This book was given to me by my mother.

برای نشان‌دهنده مقصد یا هدف:

مثال: The letter was sent to John.

استفاده در ساختار infinitive (افعال به‌صورت نامصدر با “to”):

مثال: I want to eat.
مثال: She hopes to travel next year.

نشان‌دهنده بازه زمانی:

مثال: I work from 9 to 5.

نشان‌دهنده علت یا دلیل:

مثال: She cried to see her lost puppy.

در موارد مقایسه:

مثال: I prefer tea to coffee.

برای نشان‌دهنده نسبت یا وابستگی:

مثال: He is married to my cousin.

برای نشان‌دهنده مقدار یا فاصله:

مثال: It’s 10 minutes to 2 (یعنی 1:50 است).

در برخی اصطلاحات:

مثال: Listen to music.
مثال: Addicted to chocolate.

گرامر استفاده از to در ساخت جملات و عبارات:

حرف اضافه “to” در انگلیسی دارای نقش‌ها و استفاده‌های مختلفی است. در اینجا به برخی از گرامر‌های مرتبط با استفاده از “to” می‌پردازیم:

Infinitive (نامصدر با “to”):

به فعل‌هایی که پس از “to” آمده باشند و به شکل نامصدری باشند “infinitive” می‌گویند.

She wants to eat.
I hope to see you soon.

نشان‌دهنده جهت یا هدف:

I am walking to the store.
Give this letter to your brother.

نشان‌دهنده مقصد:

This train goes from New York to Boston.

در موارد مقایسه:

I prefer coffee to tea.

برای نشان‌دهنده مقدار یا فاصله:

It’s 10 minutes to 4 (یعنی 3:50 است).

در اصطلاحات مختلف:

Listen to the radio.
I am used to this noise.

برای نشان‌دهنده علت یا دلیل:

To my surprise, he didn’t attend the party.
They woke up early to catch the train.

در برخی ساختارهای پیچیده‌تر:

(Causative structures): I want the painter to paint my house.
(Purpose): I gave him money to buy a gift.

در ساختارهای Passive:

This book was given to me by my teacher.

همچنین باید توجه داشته باشید که در برخی موارد بعد از برخی فعل‌ها از نامصدر با “to” استفاده نمی‌شود. به این فعل‌ها “bare infinitive” یا “نامصدر بدون to” می‌گویند. مثال:

Let me help.
She made him do the assignment.

گرامر توضيح
Infinitive (نامصدر با “to”) فعل‌هايي که پس از “to” آمده باشند و به شکل نامصدري باشند
نشان‌دهنده جهت يا هدف بيانگر جهت يا هدف مکاني
نشان‌دهنده مقصد بيانگر مقصد يا نقطه پاياني يک مسير
در موارد مقايسه بيانگر ترجيح بين دو چيز
براي نشان‌دهنده مقدار يا فاصله بيانگر فاصله زماني
در اصطلاحات مختلف استفاده‌هاي خاص “to” در اصطلاحات مختلف
براي نشان‌دهنده علت يا دليل بيان دليل يا علت يک اتفاق يا واقعه
در ساختارهاي پيچيده‌تر استفاده‌هاي پيچيده‌تري که “to” در آن‌ها دارد
در ساختارهاي Passive استفاده از “to” در جملات مجهول

 

استثناها و نکات مهم در به کار بردن to:

استفاده از “to” در انگلیسی اغلب ساده است، اما چند نکته و استثناء وجود دارد که باید به آنها توجه داشته باشید:

فعل‌هایی با نامصدر بدون “to”: بعد از برخی فعل‌ها معمولاً از نامصدر بدون “to” استفاده می‌شود، مانند: let, make, see, hear, help.

I let him go. (نه: I let him to go)

پس از Modal Verbs: پس از فعل‌های کمکی مانند can, could, will, would, shall, should, might, may و must، از نامصدر بدون “to” استفاده می‌شود.

She can speak English. (نه: She can to speak English)

پس از “would rather”: پس از این عبارت از نامصدر بدون “to” استفاده می‌شود.

I would rather stay home. (نه: I would rather to stay home)

“To” به عنوان یک حرف اضافه: بعد از برخی فعل‌ها “to” به عنوان یک حرف اضافه می‌آید و نباید آن را با نامصدر اشتباه گرفت.

I look forward to seeing you.

(در اینجا “to” حرف اضافه است و بعد از آن فعل با ing می‌آید)

 

پس از برخی افعال: بعد از برخی افعال مانند “go” در برخی اصطلاحات خاص، از نامصدر بدون “to” استفاده می‌شود.

Let’s go see a movie. (نه: Let’s go to see a movie)

تفاوت “stop to do” و “stop doing”: این دو ساختار معنی متفاوتی دارند.

“Stop to do”: متوقف شدن برای انجام چیزی

مثال: I stopped to get some groceries.

“Stop doing”: متوقف کردن کاری که در حال انجام بوده است.

مثال: I stopped working at 5 PM.

“To” در ساختار‌های موازی: در جملاتی که دو فعل یا بیشتر داریم و همگی با “to” آغاز می‌شوند، اغلب می‌توان “to” را برای فعل‌های بعدی حذف کرد.

مثال: She likes to read and (to) write.

دیدگاهتان را بنویسید