گرامر زبان انگلیسی برای آزمون استخدامی – خلاصه نکات مهم گرامر انگلیسی

خلاصه مهم ترین نکات گرامر زبان انگلیسی برای آزمون استخدامی .

گرامر زبان انگلیسی برای آزمون استخدامی

در آزمون های استخدامی و کلا هر نوع آزمونی اگر می خواهید که سوالات گرامر را جواب بدهید باید حداقل مفاهیم پایه ی گرامر انگلیسی را بلد باشید .

مفاهیم پایه گرامر زبان انگلیسی شامل زمان ها است . که زمان ها مثل زمان گذشته ساده ، زمان گذشته استمراری ، آینده ساده ، آینده استمراری ، حال ساده ، حال استمراری ، ماضی بعید ، ماضی نقلی و ….

مورد دیگری که در پایه گرامر زبان انگلیسی مهم است اسم ها هستند .

اسم ها و صفت های مالکیت !

چه چیز هایی را باید برای آن ها به کار ببریم اگر شی باشد چه چیزی را به کار می بریم و اگر انسان باشد چه می کنیم ؟!

از موارد مهم دیگر جملات مجهول و معلوم هستند و هم چنین جملات شرطی که خود به سه نوع تقسیم می شوند

 1. جملات شرطی نوع اول
 2. جملات شرطی نوع دوم
 3. جملات شرطی نوع سوم

کاربرد حرف ها و قید های ربط هم نقش به ویژه ای در اصول و پایه گرامر زبان انگلیسی دارند .

که در این متن ما به اختصار در باره چند اصول پایه گرامر صحبت می کنیم و چند نمونه سوال گرامر نیز در اخر می آوریم و به شما کمک می کنیم در آزمون استخدامی بتوانید به سوالات گرامر زبان انگلیسی پاسخ صحیح بدهید .

اموزش گرامر زبان انگلیسی برای آزمون استخدامی

در گرامر انگلیسی باید بدانیم که کلا افعال به دو دسته با قاعده و بی قاعده تقسیم می شوند :

 1. در افعال با قاعده هر سه قسمت فعل مشخص است یعنی نهایتا در قسمت دوم و سوم فعل ed می گیرد
 2. در افعال بی قاعده قسمت دوم و سوم فعل مشخص نیست چه تغییراتی می گیرد بنابراین باید آن ها را حفظ کنیم

آموزش ضمایر مفعولی در گرامر زبان انگلیسی برای آزمون استخدامی

ضمایر مفعولی بعد از فعل می ایند و عبارت اند از

Her / او را

Us / ما را

Him / او را

Me / من را

it / آن را

You / شما را

Them / آن ها را

نکته : Him به مذکر اشاره می کند و Her به مونث اشاره می کند .

ضمیر در کل کلمه ای است که به جای اسم می اید اگر اسم مفعول باشد می توانیم به جای ان اسم از ضمیر مفعولی استفاده کنیم .

مبحث ضمایر ملکی در گرامر زبان انگلیسی برای آزمون استخدامی

ضمیر ملکی به جای اسم و صفت ملکی می آید چون به جای اسم می اید به آن ضمیر می گویند و چون مالکیت را می رساند به آن ملکی می گویند .

His / مال او

Ours / مال ما

Her / مال او

Mine / مال من

Its / مال آن

Your / مال شما

Theirs / مال آن ها

نکته : His به مذکر اشاره می کند و Her به مونث اشاره می کند .

مبحث ضمایر انعکاسی در گرامر زبان انگلیسی برای آزمون استخدامی

اگر فاعل و مفعول جمله یکی باشد در این صورت به جای مفعول جمله از ضمیر انعکاسی استفاده می کنیم

ضمایر انعکاسی عبارت اند از :

Themselve / خودشان را

Ourselves / خودمان را

Himself / خودش را

Myself / خودم را

Herself / خودش را

Yourselves / خودتان را

Itself / خودت را

Yourself / خودت را

نکته : ضمایر Himself به مذکر ضمیر  Herself به مونث اشاره می کند .

ضمیر itself به غیر انسان اشاره می کند .

مبحث ضمایر تاکیدی در گرامر زبان انگلیسی برای آزمون استخدامی

ضمایر تاکیدی به دو دسته تاکید فاعل و تاکید مفعولی تقسیم می شوند و از نظر شکلی مانند ضمایر انعکاسی می باشند اما در جمله کاربرد آن ها فرق دارد برای مثال ضمیر تاکیدی فاعلی بعد از فاعل می آید مانند :

I my self saw him

من خودم ان ها را دیدم

برای آشنایی بیشتر با ضمایر در زبان انگلیسی و آموزش جامع ضمایر بر روی لینک زیر کلیک کنید .

گرامر زبان انگلیسی ضمایر

مبحث قید های تکرار در گرامر زبان انگلیسی برای آزمون استخدامی

بعضی از قید های تکرار عبارت اند از :

Never / هرگز

Always / همیشه

seldom / به ندرت

often / اغلب

Rarely / به ندرت

Usually / معمولا

Generally / معمولا

Sometimes / گاهی اوقات

برای آشنایی هر چه بیشتر با قید در زبان انگلیسی بر روی لینک زیر کلیک کنید .

گرامر زبان انگلیسی قید

مبحث مالکیت of و s در گرامر زبان انگلیسی برای آزمون استخدامی

برای بیان مالکیت برای غیر انسان از of استفاده می شود .

در انگلیسی  (در ) می شود the door و کلاس می شود the class اگر بخواهیم بگوییم در کلاس یعنی دری که متعلق به کلاس است باید به جای کسره مالکیت از of استفاده کنیم مانند :

در کلاس / The door of the class

برای مالکیت برای انسان از s’  استفاده می شود S’ همان کسره مالکیت برای انسان می باشد مثال :

Ali’s book

کتاب علی

طرز قرار گیری کلمات در جملات انگلیسی در حالت کلی

قید زمان + قید مکان + مفعول + فعل + فاعل 

مثال

I saw him in the park yesterday

طرز ساختن قید حالت در گرامر زبان انگلیسی برای آزمون استخدامی

اگر به برخی از صفت ها y اضافه کنیم آن را به قید حالت تبدیل کرده ایم برای مثال :

Bad ▪▪▪▪▪▪badly

Quick ▪▪▪▪▪▪▪quickly

Rapid▪▪▪▪▪▪rapidly

Careful▪▪▪▪▪▪carefuly

قید های بی حالت هم که باید حفظ شوند مثال

Hard▪▪▪▪▪▪▪hard

Fast ▪▪▪▪▪▪fast

Good ▪▪▪▪▪▪▪▪well

نمونه سوالات گرامر زبان انگلیسی برای آزمون استخدامی

برای اشنا شدن به نحوه سوالات به چند سوال زیر توجه کنید

1- The boy …..lost his book is waiting in the office ?

 1. What
 2. Which
 3. Who
 4. Whose

جواب صحیح گزینه ۳


2- The house …..he lives in needs repairing ?

 1. Where
 2. What
 3. Whose
 4. …..

جواب صحیح گزینه ۴


3- ……They never dare to walk in the forest by

 1. My self
 2. Yourselves
 3. Oneself
 4. Themselves

جواب صحیح گزینه ۴


4- …….The car parked in front of my house is

 1. Their’s
 2. Them
 3. Their
 4. Theirs

جواب صحیح گزینه ۴


5- Let you and practise ……our english

 1. I
 2. Me
 3. Mine
 4. My

جواب صحیح گزینه ۲


6- ……This signature is ?

 1. Our
 2. One’s
 3. Us
 4. Yours

جواب صحیح گزینه ۴


7- …..That copy book belongs ?

 1. Hers
 2. To her
 3. Her
 4. For her

جواب صحیح گزینه ۲


در این متن ما فقط قید ها و ضمایر انواع آن ها را بررسی کردیم و بعد از آن نمونه سوال گرامر زبان انگلیسی برای آزمون استخدامی را آوردیم تا با نحوه نمونه سوال ها آشنا شوید اما برای هر آزمونی پایه گرامر حرف اول را می زند و باید حتما از زمان ها متفاوت و انواع اسم ها و ضمایر و جملات مجهول و معلوم اطلاعات کاملی داشته باشید .

با کلیک بر روی لینک زیر می توانید گرامر زبان انگلیسی مربوط به زمان ها را کاملا یاد بگیرید .

گرامر زبان انگلیسی متوسط

 

GRAMMAR

دیدگاهتان را بنویسید