گرامر زبان انگلیسی تافل – نکات مهم گرامر تافل زبان انگلیسی خلاصه

آموزش مهم ترین نکات گرامر زبان انگلیسی تافل به صورت خلاصه ( English grammar for TOEFL )

گرامر زبان انگلیسی تافل

در این قسمت می خواهیم گرامر هایی را که در آزمون تافل از همه مهم ترند نام ببریم و به صورت مختصر برخی از آن ها را که اکثرا در آن اشکال دارند برای یادآوری توضیح دهیم .

از جمله گرامر هایی که در ازمون تافل مهم هستند شامل موارد زیر است

 1. جملات شرطی
 2. زمان ها که شامل زمان های حال ساده گذشته ساده حال استمراری ماضی بعید ماضی نقلی و … هستند
 3. جملات مجهول طریقه ساختن جملات مجهول
 4. نحوه استفاده از کلمات ربط در زبان انگلیسی

آموزش گرامر زبان انگلیسی تافل

در ابتدا برخی از زمان ها را که به عنوان پایه برای زبان انگلیسی محسوب می شوند با هم بررسی می کنیم

گرامر زمان حال ساده در گرامر زبان انگلیسی تافل

به عملی گفته می شود که به صورت تکرار یا عادت صورت میگیرد

مثلا

من هرروز به مدرسه می روم

I go to school every day

برای ساختن حال ساده در انگلیسی کافی است که فاعل یا ضمیر فاعلی را قبل از فعل قرار دهیم .

اگر نیاز دارید بیشتر در مورد گرامر زمان حال ساده بدانید بر روی لینک زیر کلیک کنید .

گرامر زبان انگلیسی حال ساده

 

اموزش گرامر زمان گذشته ساده در گرامر زبان انگلیسی تافل

عملی را می گویند که در گذشته صورت گرفته است و در همان زمان هم به پایان رسیده برای مثال

ان ها دیروز فوتبال بازی کردند

They played football yesterday

برای سوالی کردن این زمان هم کافی است که کلمه did را اول جمله می آوریم و فعل باید حتما ساده باشد .

حهت یادگیری بیشتر گرامر زمان گذشته ساده بر روی لینک زیر کلیک کنید .

گرامر زبان انگلیسی زمان گذشته ساده

اموزش گرامر زمان حال استمراری در گرامر زبان انگلیسی تافل

عملی را گویند که در هنگام صحبت کردن در حال انجام شدن است طرز ساخت این زمان مطابق فرمول زیر است

فاعل + am is are + فعل + ing

در اخر جمله هم کلمه now را اضافه می کنیم .

اطلاعات بیشتر در مورد گرامر زمان حال استمراری :

گرامر زبان انگلیسی حال استمراری

اموزش ساخت گذشته استمراری در گرامر زبان انگلیسی تافل

عملی را گویند که در زمان گذشته به صورت استمرار انجام شده است یعنی عملی که در زمان گذشته در هنگام گفتن در حال انجام شدن هم بوده است

طرز ساختن جمله

فاعل + was / were + فعل + ing

به مثال زیر دقت کنید :

I was going to school

من در حال مدرسه رفتن بودم

گرامر زبان انگلیسی گذشته استمراری

آموزش زمان حال کامل یا ماضی نقلی در گرامر زبان انگلیسی تافل

بیان کننده عملی است که در زمان گذشته انجام شده و اثر آن تا به حال باقی مانده است .

فرمول

فاعل + p.p + have / has

P.p حالت سوم فعل است که در زبان فارسی ان را اسم مفعول گویند

آموزش گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل

اموزش زمان ماضی بعید یا گذشته کامل در گرامر زبان انگلیسی تافل

ماضی بعید بیان کننده عملی است که در زمان گذشته قبل از یک عمل دیگر انجام شده است .

فرمول

فاعلی had قسمت سوم فعل p.p

گرامر زبان انگلیسی گذشته کامل

اموزش جمله سازی معلوم و مجهول در گرامر زبان انگلیسی تافل

فعل معلوم : فعلی است که به فاعل نسبت داده می شود .

فعل مجهول : فعلی است که به صورت انجام شده در جمله دیده می شود .

توجه داشته باشید جمله ای قابل مجهول شدن است که مفعول داشته باشد .

در آزمون تافل باید طریقه مجهول کردن هر زمانی را بلد باشید که در اینجا به دو مورد آن می پردازیم .

طریقه مجهول کردن حال ساده در گرامر زبان انگلیسی تافل

فرمول

مفعول جمله معلوم + am is are + قسمت سوم فعل + by + فاعل جمله معلوم

مثال

I bought a book

A book is bought by me

طریقه مجهول کردن حال استمراری در گرامر زبان انگلیسی تافل

مفعول جمله معلوم + am / is / are + being قسمت سوم فعل + by + فاعل جمله معلوم

مثال

I am buying a book

A book is being bought by me

موارد استعمال of در گرامر زبان انگلیسی تافل

 1. برای اشیا
 2. برای اوزان و مقیاس ها
 3. بعد از اعداد وصفی ماه ها و اسامی جغرافیایی

 موارد استعمال s’در گرامر زبان انگلیسی تافل

 1.  وقتی که اسم مفرد است به آخر آن اضافه می شود
 2. وقتی که اسم جمع است و به s ختم می شود فقط به اخر اسم ‘ اضافه می کنیم
 3. در اغلب اسامی خاصی که به s ختم میشوند استفاده می شود
 4. بعد از اسامی اشخاص که معنای منزل را مغازه را می دهند اضافه می شوند
 5. در مورد بعضی از حیوانات خصوصا حیوانات اهلی و خانگی به جای s’ از کلمه of استفاده می کنند

کاربرد ضمیر ربط whose در گرامر زبان انگلیسی تافل

این کلمه در وسط جمله به عنوان کلمه ربط به کار برده می شود

معانی زیر را می دهد

 1. مالکیت را می رساند
 2. برای حیوانات اشیا و انسان ها به کار برده می شود
 3. همیشه بعد از اسم به کار می رود

کاربرد ضمیر that در گرامر زبان انگلیسی تافل

این کلمه ربط می باشد هنگامی که در وسز جمله به کار می رود و معال which می باشد و می توان به جای who و whom ان را به کار برد

اموزش جملات شرطی در گرامر زبان انگلیسی تافل

جمله شرطی جمله ای است که در زبان فارسی معمولا با لفظ اگر و در انگلیسی با لفظ if وبا الفاظی که به این معنی هستند اغاز می شود هر جمله شرطی مرکب از دو قسمت است سوال شرط و جواب شرط

کلا جملات شرطی به دو قسمت جمله شرطی ممکن و غیر ممکن تقسیم می شوند که جمله شرطی غیر ممکن باز خود به سه قسمت غیر ممکن با امکان وقوع ضعیف غیر ممکن با امکان وقوع خیلی ضعیف و غیر ممکن با امکان وقوع قوی تقسیم می شوند که از هرکدام یک مقال می اوریم

جمله شرطی ممکن با امکان وقوع قوی

If i ask him ,he will fo it for me

جمله شرطی ممکن با امکان وقوع ضعیف

If he should accept my proposal, he may succeed in his life .

جمله شرطی ممکن با امکان وقوع خیلی ضعیف

If he took his exams tomorrow, he might pass them

آموزش بیشتر گرامر انگلیسی جملات شرطی :

گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی


در تمامی موارد بالا که گفته شد سعی کردیم به طور خلاصه و برای یادآوری گرامر های مهم آزمون تافل زبان انگلیسی را بررسی کنیم امیدواریم استفاده کرده باشید .

 

دیدگاهتان را بنویسید