گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل استمراری Present Perfect Continuous

گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل استمراری : به عملی که از گذشته شروع شده الان وجود دارد و در آینده نیز ادامه پیدا می کند زمان حال کامل استمراری می گویند  Present Perfect Continuous

سایت لرن انگلیسی مرجع اصلی آموزش گرامر انگلیسی است در دروس قبلی آموزش گرامر انگلیسی ابتدا درس را با مثال فارسی شروع می کنیم در درس گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل استمراری نیز با مثال فارسی مطلب را آغاز می کنیم چرا که درک روشن تری از ساختار این گرامر به ما می دهد .

به مثال زیر توجه کنید :

من ده سال است که اینجا زندگی کرده ام

در این جمله مشخص می شود که من ده سال است که در اینجا زندگی کردم و در حال حاضر نیز اینجا دارم زندگی می کنم

برای روشن تر شدن موضوع به جملات زیر دقت کنید :

 • من 6 سال است که انگلیسی درس می دهم
 • از یک سال است که به دنبال کار می گردد
 • علی سه ترم است که مشروط می شود
 • آن ها دو هفته است که این کتاب را می خوانند
 • شما سه روز است که ورزش می کنید
 • من یک هفته است که این کار را شروع کرده ام
 • او سه سال است که آشپزی می کند
 • زهرا از آبان تا به حال بدنبال خانه برای اجاره می گردد

تمامی جملات بالا که مشاهده می کنید زمان حال کامل استمراری را نشان می دهند یعنی کاری در گذشته شروع شده و همچنان ادامه دارد .

قبل از یادگیری زمان حال کامل استمراری بهتر است زمان حال کامل و زمان حال استمراری را بخوانید

گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل استمراری
گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل استمراری

ساختار گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل استمراری

ساختار گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل استمراری به شکل زیر است یعنی ابتدا فاعل سپس have یا has بعد از آن been سپس فعل  ing دار

 

ادامه جمله  + فعلhave-has + been  + ing +  فاعل

به مثال های زیر توجه کنید :

 

 

ادامه جمله فعل ing دار been have-has فاعل
the book for days reading been have I
the book for days reading been have you
the book for days reading been has he
the book for days reading been has she
the book for days reading been have we
the book for days reading been have they
the book for days reading been has Ali
the book for days reading been have Ali and Mehran

 

معنی سطر آخر : من کتاب را برای روز ها خوانده ام

مثال :

 • have been living Shiraz since 1389

  یعنی زندگی کردن من در شیراز از سال 1389 شروع شده و تا زمان حال ادامه داشنه و هنوز هم ادامه دارد
 • We have been teaching English on 2018
  ما آموزش انگلیسی را از سال 2018 شروع کرده ایم
 • Ali and Reza have been exercising for two days
  علی و رضا دو روز است که ورزش می کنند

 

گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل استمراری جملات سوالی

برای سوالی کردن جملات کافیست  have یا has  را به اول جمله انتقال دهیم به ساختار زیر توجه کنید :

 ادامه جمله + فعل  +been+فاعل+ have-has

 

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]

نکته : فعل باید به صورت ing  استفاده شود

[/box]

به مثال های زیر توجه کنید :

 

 

ادامه جمله سوالی فعل ing دار been فاعل have-has
the book for days reading been I have
the book for days reading been ali and reza have
the book for days reading been she has
the book for days reading been he has
the book for days reading been you have
the book for days reading been we have
the book for days reading been Ali has
the book for days reading been they have

 

به مثال های زیر توجه کنید :

 • ?Have we been teaching English on 2018
  آیا ما آموزش انگلیسی را از سال 2018 شروع کرده ایم؟
 • ?have ali and Reza  been exercising for two days
  آیا علی و رضا دو روز است که ورزش می کنند؟
 • ?Have you been living here for years
  سال ها ست که اینجا زندگی کرده ای؟

گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل استمراری جملات منفی

 

برای منفی کردن جملات حال کامل استمراری یا present perfect continuous کافیست have یا has را به صورت منفی بیان کنیم همانطور که می دانید منفی have  و has به صورت زیر است :

 • have not or haven’t
 • has not or hasn’t

ساختار جملات منفی در گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل استمراری به شکل زیر است

ادامه جمله  + فعلhaven’t-hasn’t + been  + ing +  فاعل

به مثال های زیر توجه کنید :

 

ادامه جمله فعل ing دار been n,thaven’t-has فاعل
the book for days reading been haven’t I
the book for days reading been haven’t you
the book for days reading been hasn’t he
the book for days reading been hasn’t she
the book for days reading been haven’t we
the book for days reading been haven’t they
the book for days reading been hasn’t Ali
the book for days reading been haven’t Ali and Mehran

معنی سطر آخر : من کتاب را برای روز ها نخوانده ام

تمرین جملات زیر را به صورت سوالی و منفی بنویسید :

 •  You have been waiting here for two hours
 • They have been talking for the last hour.
 • She has been working at that company for three years.
 • What have you been doing for the last 30 minutes?
 • James has been teaching at the university since June.
 • We have been waiting here for over two hours!
 • Why has Nancy not been taking her medicine for the last three days?
 •  I have owned my Mazda since 2008
 • My friend has been standing here for half an hour

ما به شما خواندن مطالب زیر نیز توصیه می کنیم :

گرامر زبان انگلیسی حال ساده

گرامر زبان انگلیسی حال استمراری

آموزش گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل

دیدگاهتان را بنویسید