گرامر زبان انگلیسی زمان گذشته ساده simple past

گرامر زبان انگلیسی زمان گذشته سادهسایت لرن انگلیسی مرجع اصلی آموزش گرامر انگلیسی است در این مطلب قصد داریم آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی زمان گذشته ساده در اختیارتان قرار دهیم.

همانند دروس قبل با مثال فارسی توضیح می دهیم که زمان گذشته ساده چیست به مثال زیر دقت کنید :

 • من این کتاب را خواندم
 • من انگلیسی یاد گرفتم
 • سال 96 به شیراز رفتم
 • او به سینما رفت
 • ما دیروز شنا کردیم
 • آنها از اینجا رفتند
 • شما غذا نخوردید
گرامر زبان انگلیسی زمان گذشته ساده
گرامر زبان انگلیسی زمان گذشته ساده

تمامی این جملات زمان گذشته ساده است برای یاد گیری گرامر زبان انگلیسی زمان گذشته ساده ابتدا زمان حال ساده را تعریف می کنیم :

تعریف گرامر زبان انگلیسی زمان گذشته ساده 

زمانی که تفاقی در گذشته یک یا چند بار افتاده است و قص داریم آن اتفاق را بیان کنیم از گذشته ساده استفاده می کنیم مانند مثال های بالا بهتر است

اما ساختار زمان گذشته ساده :

در گرامر زبان انگلیسی زمان گذشته ساده دو نوع فعل وجد دارند که عبارت اند از :

 1. افعال با قاعده
 2. افعال بی قاعده

گرامر زبان انگلیسی زمان گذشته ساده افعال با قاعده 

ساختار افعال با قاعده در گذشته ساده به شکل زیر است :

ed + فعل 

به فعل های زیر دقت کنید

 

 

فعل ساده فعل گذشته ساده
arrive arrived
decide decided
start started
work worked
play played

love

loved
 hate  hated
use used

stop

stopped

plan  planned
rob robbed
slow slowed

 

نکات مهم :

 • افعالی که به e ختم می شوند برای تبدیل فعل به گذشته فقط کافیست d به آخر آن اضاف کنیم مانند use: used
 • افعالی که یک بخش دارند و به ترتیب شامل یک حرف صدا دار و یک حرف بی صدا باشند مانند stop حرف بی صدای آخر یعنی p  تکرار می شود stopped
 • استثنا اگر حرف بی صدای آخر y یا w باشد رف آخر تکرار نمی شود مانند played

گرامر زبان انگلیسی زمان گذشته ساده 

ادامه جمله فعل گذشته ساده فاعل
football yesterday played I
football last nighte played you
football played we
football last week paleyd they
football played ali
football last friday played zahra

گرامر زبان انگلیسی زمان گذشته ساده افعال بی قاعده

برخی افعال بی قاعده هستند یعنی بجای اضافه کردن ed  به آخر فعل شکل فعل عوض می شود

 

شکل ساده فعل شکل گذشته فعل  
go went
give gave
make made
drink drank
speak spoke
have had
see saw
run ran
eat ate
know knew

گرامر زبان انگلیسی زمان گذشته ساده جملات منفی

برای منفی  کردن جمله در جملات گذشته ساده از did not , didn’t  استفاده می کنیم بعد از آن فعل به صورت حال بیان می شود ساختار این نوع جملات به شکل زیر است

ادامه جمله  + فعل  +  did not , didn’t + فاعل 

 

ادامه جمله    فعل  did not , didn’t فاعل
football play did not , didn’t I
football play did not , didn’t you
football play did not , didn’t he
football play did not , didn’t she
football play did not , didn’t we
football play did not , didn’t ali

 

معنی سطر آخر : علی فوتبال بازی نکرد

گرامر زبان انگلیسی زمان گذشته ساده جملات سوالی

برای سوالی کردن جملات گذشته ساده کافیست did را به اول جمله بیاوریم بعد فاعل و سپس فعل به صورت ساده ( نه گذشته ) بیان می شود

ادامه جمله  + فعل  +  فاعل +  did 

به جدول زیر دقت کنید

 

ادامه جمله    فعل  فاعل did
?football play I did
?football play you did
?football play he did
?football play she did
?football play we did
?football play ali did

در سوالی کردن این نوع جملات فعل را باید به صورت ساده بیان کنیم

تمرین :

جملات زیر را به صورت گذشته ساده مثبت ، گذشته ساده منفی و گذشته ساده سوالی در بیاورید :

 1. I am listening to the radio now.
 2. Ali is coming from shiraz.
 3. she is going to take her coat.
 4. we are explaining the lesson for him.

برای حل تست های بیشتر با جواب تشریحی از مبحث گرامر زبان انگلیسی زمان گذشته ساده بر روی لینک زیر کلیک کنید :

تست گرامر زبان انگلیسی زمان گذشته ساده

توصیه می کنیم مطالب زیر را نیز بخوانید :

گرامر زبان انگلیسی گذشته استمراری

گرامر زبان انگلیسی گذشته کامل

گرامر زبان انگلیسی گذشته کامل استمراری 

دیدگاهتان را بنویسید