گرامر be allowed to

be allowed to در انگلیسی عبارتیست که به در شرایط ” اجازه داشتن” به کار می رود. در ادامه به توضیح دقیق و کامل گرامر be allowed to پرداخته شده است.

be allowed to گرامر:

عبارت “be allowed to” در زبان انگلیسی بیان‌کننده اجازه یا مجوز است. وقتی از این ساختار استفاده می‌کنیم، معمولاً می‌خواهیم بگوییم که فردی اجازه یا مجوزی برای انجام یک کار خاص دارد یا ندارد.

به مثال‌های زیر توجه کنید:

Positive Form:

You are allowed to use the computer until 9 pm.
(تو اجازه داری تا ساعت ۹ شب از کامپیوتر استفاده کنی)

Negative Form:

Children aren’t allowed to watch this movie.
(کودکان اجازه تماشای این فیلم را ندارند)

Question Form:

Are we allowed to enter the room?
(آیا ما اجازه ورود به اتاق را داریم؟)

در این ساختار، “be” به صورت فعل کمکی و بسته به فاعل (مانند am, is, are, was, were) تغییر می‌کند.

 

be allowed to گرامر برای ساخت جملات:

عبارت “be allowed to” یک ساختار است که برای بیان اجازه یا مجوز استفاده می‌شود. در زیر به توضیح گرامری و نحوه استفاده از این ساختار می‌پردازیم:

ساختار کلی:

 

Type Structure Example
Positive Subject + be (am/is/are) + allowed to + verb (base form) I am allowed to go out.
Negative Subject + be (am/is/are) + not + allowed to + verb (base form) She isn’t allowed to eat candy.
Question Be (am/is/are) + subject + allowed to + verb (base form)? Are we allowed to leave early?
Past Subject + was/were + allowed to + verb (base form) He was allowed to come in.

 

جملات مثبت:

I am allowed to go to the party.
She is allowed to drive the car.
They are allowed to visit the museum.

جملات منفی:
برای ساخت جملات منفی، نفی “not” را بلافاصله بعد از فعل “be” قرار دهید.

I am not allowed to go to the party.
She isn’t allowed to drive the car.
They aren’t allowed to visit the museum.

سوالی:
برای ساخت جملات سوالی، فعل “be” را قبل از فاعل قرار دهید.

Am I allowed to go to the party?
Is she allowed to drive the car?
Are they allowed to visit the museum?

زمان‌های دیگر:

“Be allowed to” می‌تواند در زمان‌های مختلفی استفاده شود. به مثال‌ها توجه کنید:

Past: He was allowed to watch the movie last night.
Future: They will be allowed to join the club next year.
Present Continuous: I am being allowed to choose my own meal.

ملاحظات:
وقتی از “be allowed to” استفاده می‌کنیم، فعل اصلی به شکل ساده (base form) آمده و به هیچ عنوان “to” را حذف نکنید.
این ساختار معمولاً برای بیان اجازه‌هایی استفاده می‌شود که از طرف دیگران یا قوانین و مقررات داده شده است، نه اجازه‌هایی که به خودمان می‌دهیم.
بر اساس این گرامر، می‌توان جملات مختلفی با موضوعات و زمان‌های متنوع ساخت.

 

استثناهای be allowed to گرامر:

“Be allowed to” یک ساختار استاندارد است که برای بیان مجوز یا اجازه استفاده می‌شود. ولی به مانند بسیاری از قوانین گرامری، استثنائاتی وجود دارد که ممکن است در استفاده از آن به وجود آید. اینجا چند مورد از موارد ممکن را بررسی می‌کنیم:

زمان‌های مختلف:

در حالی که “be allowed to” معمولاً در حال ساده استفاده می‌شود، این ساختار می‌تواند با فعل‌های مختلف “be” (مانند was, were, will be, have been) ترکیب شود تا زمان‌های مختلفی بسازد.

استفاده در Passive Voice:

“Allow” به تنهایی می‌تواند به معنای “اجازه دادن” استفاده شود، اما وقتی بخواهیم بیان کنیم که اجازه به یک فرد داده شده است، از “be allowed to” استفاده می‌کنیم.
به عنوان مثال، “He allows me to go” (او به من اجازه می‌دهد بروم) در مقابل “I am allowed to go” (به من اجازه داده شده است بروم).

ترکیب با ساختارهای دیگر:

“Be allowed to” می‌تواند با ساختارهای دیگر ترکیب شود. به عنوان مثال، برای بیان احساس یا توانایی:

“I would like to be allowed to join”
یا “I can’t believe I’m not allowed to go”.

ساختار بدون “to”:

گاهی اوقات، بخش “to” حذف می‌شود وقتی فعل بلافاصله بعد از “allowed” آمده نباشد. به عنوان مثال،:

“Pets are not allowed in the hotel.”

معانی دیگر “allow”:

وقتی “allow” به تنهایی استفاده می‌شود (بدون “be” یا “to”), معنا می‌تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال:

“This space allows for easy movement.”

چند مثال با be allowed to:

You’re allowed to take a break.
به شما اجازه داده شده است که استراحت کنید

 

I’m not allowed to talk during the test.
من اجازه صحبت کردن در طول آزمون را ندارم

 

Are kids allowed to enter the museum for free?
آیا به کودکان اجازه داده شده است که به رایگان وارد موزه شوند؟

 

She will be allowed to join the club next year.
او اجازه پیوستن به باشگاه را سال آینده خواهد داشت

 

We weren’t allowed to use calculators in the past.
در گذشته به ما اجازه استفاده از ماشین حساب داده نشده بود

 

دیدگاهتان را بنویسید