گرامر do you ever

قید ها در زبان انگلیسی در طیف وسیع و گسترده ای قرار گرفته اند. هریک می توانند معنی و مفهوم ویژه ای ایجاد کنند که نیازمند گرامر خاص خود است. Ever یکی از این نوع قید هاست. قرار گرفتن ان به صورت Do you ever به نوعی بار منفی ایجاد می کند و معنی ” ایا تابحال…؟” را می دهد.

do you ever گرامر:

کلمه‌ی “do you ever” در انگلیسی از چندین کلمه تشکیل شده است: “do”، “you”، و “ever”.
do: این کلمه به معنای “انجام دادن” یا “کردن” به کار می‌رود و در سوالات و منفی‌ها برای تشکیل زمان حال ساده استفاده می‌شود.
you: به معنای “تو” یا “شما” است.
ever: به معنای “هرگز”، “تا کنون”، یا “در هر زمانی” است.

وقتی این سه کلمه با یکدیگر ترکیب می‌شوند، معمولاً به معنای آغاز یک سوال استفاده می‌شوند که از مخاطب پرسیده می‌شود آیا او تا به حال یا در هر زمانی خاصی یک فعالیت یا کار خاصی را انجام داده است یا نه.
مثال:

“Do you ever go hiking?”
“آیا تو هرگز به کوهنوردی می‌روی؟”

در این سوال، “do you ever” یک نوع کلیدواژه‌ی مقدماتی است که نشان‌دهنده‌ی پرسش در مورد یک فعالیتی است که ممکن است بطور گه‌وگاهی یا در طول زمان انجام شده باشد.

 

do you ever گرامر به چه صورت است؟

اصطلاح “do you ever” در زبان انگلیسی یک ساختار سوالی است. در این ساختار، “do” کمک‌کننده‌ی زمان حال ساده، “you” ضمیر فاعلی، و “ever” یک قید است که بیان‌کننده‌ی تاکید بر “هرگز” یا “در هر زمانی” است.

زمانی که از این ساختار استفاده می‌شود، غالباً بلافاصله بعد از “ever”، یک فعل ساده (base verb) می‌آید:

Do you ever [base verb] …?

بعضی مثال‌ها:

Do you ever think about moving to another country?

Do you ever feel like you’re being watched?

Do you ever visit your grandparents in the summer?

Do you ever play basketball on weekends?

در همه‌ی مثال‌های بالا، فعل‌های “think”, “feel”, “visit”, و “play” فعل‌های ساده‌اند و بلافاصله بعد از “ever” قرار گرفته‌اند.

همچنین، “do you ever” می‌تواند برای تعجب یا تعجب نسبی نیز استفاده شود:

Do you ever stop talking?

(یعنی “آیا تو هرگز سکوت می‌کنی؟” و معمولاً در مواردی که فرد بسیار زیاد حرف می‌زند، برای نشان دادن تعجب به کار می‌رود)

در جملات منفی، “do not” یا “don’t” می‌تواند با “ever” ترکیب شود تا نشان‌دهنده‌ی عدم انجام چیزی در هر زمانی باشد:

I don’t ever want to see him again.
(یعنی “من هرگز دوباره نمی‌خواهم او را ببینم”)

اما معمولاً برای این معنا، از “never” استفاده می‌شود:

I never want to see him again.

table {
width: 50%;
border-collapse: collapse;
margin: 50px 0;
font-size: 18px;
text-align: left;
}
th, td {
padding: 10px;
border-bottom: 1px solid #ddd;
}
th {
background-color: #f2f2f2;
}

 

ساختار مثال
Do you ever + [base verb] Do you ever think about the future?
Do you ever + [base verb] + [object] Do you ever play football?
Do you ever + [base verb] + [complement] Do you ever feel tired in the mornings?

مترادفات do you ever:

اصطلاح “Do you ever” معمولاً برای پرسیدن در مورد چیزی استفاده می‌شود که افراد ممکن است بطور گه‌وگاهی انجام دهند. این اصطلاح به ویژه وقتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که فرد سوال‌کننده می‌خواهد بداند آیا شخص دیگر حتی یک بار هم چنین کاری را انجام داده است یا نه.

مترادف‌های “Do you ever”:

Have you ever

مثال: Have you ever visited France?

Did you ever

مثال: Did you ever meet her when she was in town?

 

Can you recall a time when

مثال: Can you recall a time when you felt really happy?

 

بررسی استثناها و نکات خاص:

استثنا‌های استفاده از “Do you ever”:
زمان‌های گذشته: وقتی از کسی می‌پرسید که آیا وی تا به حال یک تجربه خاصی را داشته است یا نه، بهتر است از “Have you ever” استفاده کنید.

مثلاً: “Have you ever been to Japan?”

سوال‌هایی که به تجربیات گذشته ارجاع دارند: در این موارد از “Did you ever” استفاده می‌شود.

مثلاً: “Did you ever get a chance to talk to him before he left?”

موقعیت‌هایی که قید “ever” نیاز نیست: در بعضی مواقع، استفاده از “ever” ممکن است اضافی باشد و به جمله ارزش اضافی‌ای ندهد. به عنوان مثال، “Do you go to the gym?” به جای “Do you ever go to the gym?” می‌تواند همان معنا را بدهد، بسته به زمینه و موقعیت.

سوال‌هایی که به تجربه یا حس خاصی ارجاع دارند: در چنین مواقعی، استفاده از “Do you ever feel…” یا “Do you ever experience…” مناسب است.

مثلاً: “Do you ever feel lonely?”

برای استفاده مناسب از “Do you ever” یا مترادف‌های آن، می‌توانید بسته به موقعیت و مفهوم مورد نظر، از یکی از این عبارات استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید