گرامر had better

عبارت had better در زبان انگلیسی برای ابراز توصیه یا اخطار به کار می‌رود و معمولاً نشان‌دهندهٔ پیشنهاد یا توصیه‌ای است که بهتر است انجام شود. گرامر had better بیشتر در مورد آینده استفاده می‌شود، اما فرم زمان گذشته‌ی “had” نشان‌دهنده گذشته نیست. این یک عبارت ثابت است.

گرامر had better:

عبارت “had better” در زبان انگلیسی برای ابراز توصیه یا اخطار به کار می‌رود و معمولاً نشان‌دهندهٔ پیشنهاد یا توصیه‌ای است که بهتر است انجام شود، در غیر این صورت عواقب نامطلوبی ممکن است پیش آید.

معنای آن معمولاً “بهتر است” یا “باید” است، اما با تأکید بیشتر بر توصیه یا اخطار.

نحوه‌ی استفاده‌ی “had better”:

موضوع + had better + فعل بدون “to”

مثال‌ها:

You had better leave now if you want to catch the bus.
(بهتر است الان بروی اگر می‌خواهی اتوبوس را بگیری)

She had better finish her project before the deadline.
(بهتر است قبل از آخرین مهلت پروژه‌اش را تمام کند)

در موارد زیر می‌توانید مثال‌هایی از استفاده‌های مختلف “had better” ببینید:

It looks like rain. We had better take an umbrella.
You had better not eat too much junk food.
They had better be here on time, or they’ll miss the opening.

در نگارش گفتاری، ممکن است “had better” به صورت “’d better” کوتاه شود:

I’d better get going.
(بهتر است که بروم)

همچنین توجه داشته باشید که اگر کسی از “had better” استفاده نکند، ممکن است عواقب نامطلوبی پیش بیاید. بنابراین، در مواقعی استفاده می‌شود که نوعی احساس فوریت وجود دارد.

گرامر had better:

عبارت “had better” در زبان انگلیسی برای ابراز توصیه‌ها یا اخطارها به کار می‌رود. این عبارت اغلب به صورت نکته یا نصیحتی استفاده می‌شود که بهتر است انجام شود تا از عواقب نامطلوب جلوگیری شود.

ساختار گرامری “had better”:

موضوع (Subject) + had better + فعل بدون “to”

مثال‌ها:

He had better study if he wants to pass the exam.
(او بهتر است مطالعه کند اگر می‌خواهد امتحان را پاس کند)

They had better hurry up.
(بهتر است آن‌ها عجله کنند)

نکات مرتبط با استفاده از “had better”:

نوع فعل: پس از “had better” از فعل اصلی بدون “to” استفاده می‌شود.

منفی: برای ساخت منفی، “not” را پس از “better” قرار دهید: had better not

You had better not tell him.
(بهتر است به او نگویید)

 

سوالی: “had better” معمولاً در ساختار سوالی استفاده نمی‌شود. به جای آن، معمولاً از سوالات با “should” استفاده می‌شود:

نادرست: Had I better go now?
درست: Should I go now?

زمان: “had better” بیشتر در مورد آینده استفاده می‌شود، اما فرم زمان گذشته‌ی “had” نشان‌دهنده گذشته نیست. این یک عبارت ثابت است.

زبان محاوره‌ای: “had better” اغلب در زبان محاوره‌ای استفاده می‌شود. در مواقع رسمی‌تر، ممکن است از ساختارهای دیگری مانند “should” یا “ought to” استفاده شود.

ساختار مثال
موضوع + had better + فعل بدون “to” You had better leave early.
موضوع + had better not + فعل بدون “to” You had better not wait.

تفاوت had better و ‘d better:

عبارت “had better” و “‘d better” در واقع همان چیزی هستند، اما تفاوت آن‌ها در نوع نوشتار یا گفتار است.

had better: این فرم کامل و رسمی‌تری از عبارت است و معمولاً در موارد نوشتاری رسمی‌تر استفاده می‌شود.

مثال: You had better consult a doctor if the symptoms persist.

‘d better: این فرم کوتاه شده و غیررسمی‌تری از همان عبارت است. در زبان محاوره‌ای و گفتار روزمره، برای جلوگیری از استفاده‌ی تکراری و برای سهولت در تلفظ، ما از این فرم کوتاه استفاده می‌کنیم.

مثال: I ‘d better get going, or I’ll be late.

هر دو عبارت همان معنی را دارند و فقط در میزان رسمیت و استفاده در مکالمه یا نوشتار تفاوت دارند.

نکات مهم و استثناها در استفاده از had better:

“had better” یکی از عبارات زبان انگلیسی است که برای ابراز توصیه‌ها و اخطارها به کار می‌رود. ولی همچون بسیاری از ساختارها، چند نکته و استثناء مهم در استفاده از آن وجود دارد:

فرم فعل: پس از “had better” فقط از فعل به صورت بدون “to” استفاده می‌شود:

Correct: You had better leave now.
Incorrect: You had better to leave now.

زمان گذشته: علیرغم وجود “had” در “had better”، این عبارت اصلا به زمان گذشته اشاره نمی‌کند. آن را بیشتر برای ابراز توصیه‌ها در مورد آینده یا حال استفاده می‌کنیم.

ساختار منفی: برای ساختن فرم منفی، “not” را پس از “better” اضافه می‌کنیم:

You had better not wait.

ساختار سوالی: “had better” به ندرت و در واقع تقریباً هرگز به صورت سوالی به کار نمی‌رود. به جای آن، می‌توانید از “should” استفاده کنید:

Correct: Should I go now?
Incorrect: Had I better go now?

اخطار: “had better” گاهی یک احساس فوریت یا حتی تهدید به همراه دارد. اگر چنین توصیه‌ای انجام نشود، ممکن است عواقب نامطلوبی رخ دهد.

زبان محاوره‌ای: “had better” معمولاً در زبان محاوره‌ای یا گفتاری به کار می‌رود و در متون رسمی‌تر، ممکن است از عبارات دیگری مانند “should” استفاده شود.

‘d better: در گفتار، ممکن است “had” به صورت کوتاه شده و به شکل “‘d” به کار رود. ولی توجه داشته باشید که “‘d” می‌تواند هم به معنی “had” و هم به معنی “would” باشد. در موارد استفاده از “better”، “‘d” به معنی “had” است.

دیدگاهتان را بنویسید