گرامر what

What عبارتی پرسشی ست که به معنای “چه ” در جملات مورد استفاده می شود. در کل، “what” یک واژه چند منظوره و پرکاربرد در زبان انگلیسی است که بسته به موقعیت و مفهوم جمله، معانی متفاوتی دارد.

گرامر what:

واژه “what” در زبان انگلیسی یکی از پرکاربردترین کلمات است و به چندین شکل مختلف به کار می‌رود. در اینجا معانی و کاربردهای اصلی آن را بررسی می‌کنیم:

پرسشی:

“What” به عنوان یک ضمیر پرسشی برای پرسیدن در مورد هویت یا طبیعت چیزی یا کسی استفاده می‌شود:

What is your name?
(اسمت چیه؟)

What do you want?
(چه می‌خواهی؟)

ضمیر نسبی:

“What” می‌تواند به عنوان یک ضمیر نسبی استفاده شود که به معنای “آنچه که” یا “چیزی که” است:

I saw what you did.
(من دیدم آنچه که تو کردی)

Give me what you have.
(به من بده چیزی که داری)

تأکید:

“What” می‌تواند به عنوان یک کلمه تأکیدی در ابتدای جمله بیاید:

What a beautiful day!
(چه روز زیبایی)

What an incredible performance!
(چه اجرای باورنکردنی‌ای)

ضمیر موصولی:

در برخی موارد، “what” به عنوان یک ضمیر موصولی استفاده می‌شود:

I don’t know what he wants.
(من نمی‌دانم او چه می‌خواهد)

سایر کاربردها:

“What about …?” به معنای پیشنهاد دادن یا ارائه یک ایده است:

What about going to the movies tonight?
(چطور است اگر امشب به سینما برویم؟)

“What if …?” برای ارائه یک فرض یا سناریو استفاده می‌شود:

What if it rains tomorrow?
(اگر فردا باران بیاید چه؟)

در کل، “what” یک واژه چند منظوره و پرکاربرد در زبان انگلیسی است که بسته به موقعیت و مفهوم جمله، معانی متفاوتی دارد.

گرامر استفاده از what در جمله سازی:

“what” در زبان انگلیسی به چندین شکل و در موقعیت‌های متفاوت به کار می‌رود. بیایید گرامر “what” را در مختلف جملات بررسی کنیم:

What به عنوان ضمیر پرسشی:

وقتی می‌خواهیم در مورد هویت یا طبیعت چیزی یا کسی سوال کنیم:

What is your name?
(اسمت چیه؟)

What do you want to eat?
(چه می‌خواهی بخوری؟)

What به عنوان ضمیر نسبی:

معمولاً به معنای “آنچه که” یا “چیزی که”:

Tell me what you saw.
(به من بگو آنچه را که دیدی)

I gave her what she needed.
(من به او چیزی را که نیاز داشت دادم)

What به عنوان کلمه تأکیدی:

در این موارد، “what” به تأکید روی چیزی استفاده می‌شود:

What a beautiful view!
(چه منظره‌ی زیبایی)

What an amazing performance!
(چه اجرایی شگفت‌انگیز)

What در پرسش‌های غیرمستقیم:

این پرسش‌ها معمولاً پس از فعل‌هایی مانند “know”, “wonder”, و “ask” استفاده می‌شوند:

I wonder what he thinks.
(کنجکاوم بدانم او چه فکر می‌کند)

She asked me what time it was.
(او از من پرسید ساعت چند است)

What به همراه about/preposition:

در این حالت، از “what” برای ارائه پیشنهاد یا بررسی یک گزینه استفاده می‌شود:

What about watching a movie?
(چطور است اگر یک فیلم ببینیم؟)

What on earth are you doing? (در واقع تو چه می‌کنی؟) – در اینجا “on earth” برای تأکید استفاده می‌شود.

What if…?:

برای ارائه یک فرض یا سناریو:

What if it rains tomorrow?
(اگر فردا ببارد چه؟)

What + verb:

زمانی که می‌خواهیم یک فعل خاص را پرسشی کنیم:

What brings you here?
(چه چیزی تو را اینجا آورده؟)

نوع جمله ساختار مثال
پرسشي What + is/are + subject + …? What is your name?
ضمير نسبي subject + verb + what + verb I know what you mean.
تأکيد What + a/an + (adjective) + noun! What a beautiful day!
پرسش‌هاي غيرمستقيم subject + verb (like ‘know’) + what + … She knows what I did.
What به همراه about/preposition What + about/preposition + …? What about going to the park?
فرضي What if + subject + verb… What if it rains?
What + verb What + verb + subject + …? What brings you here?

اصطلاحات و عبارت پرکاربرد با what:

بسیاری از اصطلاحات و عبارات در زبان انگلیسی با “what” شروع می‌شوند. در اینجا برخی از مهم‌ترین و پرکاربردترین آنها را معرفی می‌کنم:

What’s up?: معمولاً به معنی “چه خبر؟” یا “چه می‌کنی؟” استفاده می‌شود.

What on earth…?: برای نشان دادن تعجب یا بی‌صبری استفاده می‌شود، مانند “What on earth are you doing?”

What’s the big idea?: به معنی “چرا این کار را کردی؟” یا “قصد چی داری؟”

What’s the catch?: زمانی که فکر می‌کنیم چیزی پشت پرده وجود دارد یا موضوع به نظر می‌آید خوب است اما مشکوک است.

What gives?: یک راه دیگر برای گفتن “چه خبر؟” یا “چه مشکلی است؟”

What goes around comes around.: یک اصطلاح برای نشان دادن اینکه رفتارها و اقدامات ما نهایتاً به ما برمی‌گردند، معمولاً به معنی “کارمان پیش خودمان می‌آید”.

What the heck/hell?: برای نشان دادن تعجب یا گیجی.

What’s gotten into you?: زمانی استفاده می‌شود که کسی رفتار غیرمنتظره یا غیرعادی دارد و می‌خواهیم بدانیم دلیل آن چیست.

What’s more…: برای اضافه کردن اطلاعات یا موارد اضافی به چیزی که قبلاً گفته شده.

What it boils down to: چیزی که در نهایت به آن می‌انجامد یا معنی اصلی چیزی.

دیدگاهتان را بنویسید