گرامر who whom which

افعال پرسشی انگلیسی بسیار متنوع بوده و هر یک به نوع ویژه ای در جمله سازی استفاده می شوند. who whom which گرامر به گونه ایست که باید در جملات پرسشی بوده؛ اما گاها می توانند در جملات ساده نیز استفاده شوند.

who whom which گرامر:

“Who”, “whom”, و “which” از افعال پرسشی در زبان انگلیسی هستند که به معانی مختلف و در ساختارهای متفاوتی استفاده می‌شوند. در زیر توضیحاتی در مورد هر یک آمده است:

 

Who

معنا: این کلمه برای اشاره به اشخاص استفاده می‌شود.
موقعیت استفاده: زمانی که به عنوان فاعل جمله به اشخاص اشاره می‌شود.
مثال:

Who is at the door?
I don’t know who called.

Whom

معنا: نیز برای اشاره به اشخاص استفاده می‌شود اما به عنوان مفعول جمله.
موقعیت استفاده: زمانی که به عنوان مفعول یا پس از حروف اضافه به اشخاص اشاره می‌شود.
مثال:

To whom did you give the letter?
She is the one whom I met yesterday.

توجه: در مکالمات روزمره و سبک نوشتاری غیررسمی، بسیاری از افراد به جای “whom” از “who” استفاده می‌کنند.

Which

معنا: برای اشاره به اشیاء یا انتخاب بین چند گزینه استفاده می‌شود.
موقعیت استفاده: زمانی که می‌خواهیم بین چند مورد انتخاب کنیم یا به آن‌ها اشاره کنیم.
مثال:

Which color do you prefer, red or blue?
These are the shoes which I bought yesterday.

بررسی شباهت این سه کلمه:

“Who”, “whom”, و “which” هر سه به عنوان ضمایر موصولی در زبان انگلیسی استفاده می‌شوند. ضمایر موصولی برای ایجاد جملات وابسته به کار می‌روند. به طور خاص، آن‌ها به جملات اصلی و جملات وابسته پیوند می‌دهند. بیایید به شباهت‌های اصلی این ضمایر نگاهی بیندازیم:

 

  • تشکیل جملات وابسته: همه‌ی این ضمایر می‌توانند به عنوان ابزاری برای ایجاد جملات وابسته استفاده شوند.

Who: The man who called is my uncle.

Whom: The woman whom you met is my mother.

Which: The car which is parked outside is mine.

 

  • پرسشی: “Who”, “whom”, و “which” می‌توانند در ساختارهای پرسشی استفاده شوند.

Who: Who is she?

Whom: Whom did you see?

Which: Which cake do you want?

 

  • جایگزین کردن نام یا اسم: این ضمایر به عنوان جایگزین برای اسم‌ها یا نام‌ها استفاده می‌شوند، تا جمله را ادامه دهیم یا اطلاعات بیشتری ارائه دهیم.

The boy who plays piano is talented.

The artist whom you admire is coming to town.

The house which is on the hill belongs to my aunt.

 

  • اشاره به موضوع یا فرد: همه‌ی آن‌ها به یک موضوع یا فرد اشاره دارند:
    “Who” و “whom” معمولاً به اشخاص اشاره می‌کنند.
    “Which” معمولاً به اشیاء یا حیوانات اشاره می‌کند، گرچه در برخی موارد می‌تواند به اشخاص یا گروه‌های انسانی نیز اشاره کند.

 

who whom which گرامر به چه صورت است؟

برای فهمیدن چگونگی استفاده از “who”, “whom”, و “which” در گرامر زبان انگلیسی، باید به نقش این کلمات در جمله و ساختار گرامری آنها توجه کنیم.

Who

نقش: فاعل
ساختار گرامری: معمولاً برای پرسش در مورد فاعل یک فعل استفاده می‌شود.
مثال:

Who called you?

The man who lives next door is very kind.

Whom

نقش: مفعول
ساختار گرامری: برای پرسش در مورد مفعول یک فعل یا پس از حروف اضافه استفاده می‌شود. در مکالمات روزمره، استفاده از “whom” نسبتاً نادر است و معمولاً “who” به جای آن استفاده می‌شود.
مثال:

Whom did you see at the party?

This is the lady to whom I gave the book.

(در مکالمات روزمره: This is the lady who I gave the book to.)

 

Which

نقش: اشاره به اشیاء یا گروه‌ها
ساختار گرامری: معمولاً برای پرسش در مورد یک اشیا، حیوان، یا گزینه‌ای خاص استفاده می‌شود.
مثال:

Which book do you want?

We have two cars. The one which is red is mine.

هنگام استفاده از این کلمات، لازم است به نقش گرامری آنها در جمله دقت کنیم. به عنوان مثال، اگر می‌خواهید در مورد فاعل پرسش کنید، از “who” استفاده کنید، و اگر می‌خواهید در مورد مفعول یا پس از حرف اضافه پرسش کنید، از “whom” استفاده کنید (هر چند در مکالمات کورت‌های روزمره “who” می‌تواند به جای “whom” استفاده شود). و اگر می‌خواهید در مورد یک اشیا یا گزینه خاص پرسش کنید، از “which” استفاده کنید.

 

کلمه‌ي پرسشي نقش گرامري توضيح مثال
Who فاعل براي پرسش در مورد فاعل يک فعل استفاده مي‌شود. Who called you?
The man who lives next door is very kind.
Whom مفعول براي پرسش در مورد مفعول يک فعل يا پس از حروف اضافه استفاده مي‌شود. Whom did you see at the party?
This is the lady to whom I gave the book.
Which اشاره به اشياء يا گروه‌ها براي پرسش در مورد يک اشيا، حيوان، يا گزينه‌اي خاص استفاده مي‌شود. Which book do you want?
We have two cars. The one which is red is mine.

بررسی نکات مهم و استثناهای مهم در استفاده از who whom و which:

Who

کاربرد اصلی: به عنوان فاعل جمله استفاده می‌شود.
نکته مهم: در مکالمات روزمره، گاهی اوقات “who” به عنوان مفعول نیز به کار می‌رود، حتی اگر گرامراً صحیح نباشد.

مثال: “Who did you see?”
به جای “Whom did you see?”

Whom

کاربرد اصلی: به عنوان مفعول یا پس از حروف اضافه.
نکته مهم: در مکالمات روزمره و حتی در نوشتارهای غیررسمی، استفاده از “whom” به شدت کاهش یافته است. بسیاری از افراد “who” را به جای “whom” استفاده می‌کنند.

مثال: “Who did you give it to?”
به جای “To whom did you give it?”

استثناء: در برخی ساختارها، به ویژه زمانی که “whom” به دنبال یک حرف اضافه قرار می‌گیرد، استفاده از آن هنوز شایع است.

مثال: “For whom the bell tolls.”

Which

کاربرد اصلی: اشاره به اشیاء، حیوانات یا انتخاب بین چندین گزینه.
نکته مهم: در مواقعی که چندین گزینه وجود دارد و می‌خواهید بین آن‌ها انتخاب کنید، از “which” استفاده می‌شود. اما اگر پرسش در مورد یک انسان است و جنسیت یا هویت فرد مورد نظر نامشخص است، “who” استفاده می‌شود.
استثناء: در برخی موارد، “which” می‌تواند برای اشاره به گروه‌های انسانی یا موارد جمعی نیز استفاده شود.

مثال: “The team, which won the championship, is from our city.”

دیدگاهتان را بنویسید