معنی subject در گرامر

معنی subject در گرامر

واژه “subject” در زبان انگلیسی معانی متعددی دارد. معنی subject در گرامر می تواند شامل مفاهیمی همچون به یک مبحث یا موضوع خاص، اشاره به فاعل جمله، چیزی یا کسی که تحت حاکمیت یا اختیار چیز یا کسی دیگری قرار دارد و … باشد. معنی subject در گرامر: واژه “subject” در زبان انگلیسی معانی متعددی … ادامه

اسم فاعل به انگلیسی

اسم فاعل به انگلیسی

اسم فاعل به انگلیسی به اشخاص یا چیزهایی اشاره دارد که یک فعل خاص را انجام می‌دهند. این اسم گاها بیان‌کننده شخص یا چیزی است که فعالیت خاصی را انجام می‌دهد. همچنین می‌توانند برای توصیف فعالیت‌هایی استفاده شوند که به صورت موقت انجام می‌شوند. به طور کلی این اسامی می تواند نقش و وظیفه های … ادامه

اسم مفعول چیست در انگلیسی

اسم مفعول چیست در انگلیسی

اسم مفعول چیست در انگلیسی؟ این اسامی به اسم‌هایی گفته می‌شود که از فعل‌ها با استفاده از پسوندهای خاصی، مانند “-ed” یا “-en”, ساخته می‌شوند و مفهوم مفعولی دارند. همچنین این اسم‌ها ممکن است نیز به تنهایی و بدون فعل به عنوان اسم در جمله استفاده شوند. در کل ساختار ان ها در جملات مختلف، … ادامه

پسوند اسم ساز در انگلیسی

پسوند اسم ساز در انگلیسی

پسوند اسم ساز در انگلیسی به پسوندهایی اطلاق می‌شود که به یک کلمه افعالی، صفتی یا حتی دیگر اسم‌ها اضافه می‌شود تا یک اسم جدید بسازد.کاربرد این پسوند ها تبدیل کلمات از یک نوع به نوع دیگر است؛ و معمولاً از فعل یا صفت به اسم. با استفاده از پسوندهای اسم‌ساز می‌توان به راحتی مفهوم‌های … ادامه

انواع s در انگلیسی

انواع s در انگلیسی

S در انگلیسی می تواند برای کاربرد های متفاوت، مورد استفاده قرار بگیرد. این کاربرد ها می تواند شامل نشانه جمع، مالکیت، اختصار، سوم شخص مفرد و … باشد. در زیر به معرفی و بررسی انواع s در انگلیسی پرداخته شده است. انواع s در انگلیسی: در بررسی مبحث انواع s در انگلیسی می توان … ادامه

نمونه سوال s مالکیت

نمونه سوال s مالکیت

“s مالکیت” یکی از روش‌های نشان‌دهنده مالکیت در زبان انگلیسی است. این ویژگی گرامری با افزودن “’s” به پایان اسم‌ها استفاده می‌شود تا مالکیت یا ارتباط را نشان دهد. نمونه سوال s مالکیت: “s مالکیت” یکی از روش‌های نشان‌دهنده مالکیت در زبان انگلیسی است. این ویژگی گرامری با افزودن “’s” به پایان اسم‌ها استفاده می‌شود … ادامه

ضمیر مونث انگلیسی در جدول

ضمیر مونث انگلیسی در جدول

در زبان انگلیسی، تشخیص ضمایر مونث از مذکر بیشتر بر اساس معنایی است نه گرامری. در واقع، این زبان تفاوت جنسیتی برای اسم‌ها ندارد. ضمایر مونث در زبان انگلیسی به اشخاص یا اشیاء با جنسیت مونث اشاره می‌کنند. در زیر به بررسی انواع ضمایر از جمله ضمیر مونث انگلیسی در جدول اشاره شده است. ضمیر … ادامه

گرامر verb complements

گرامر verb complements

“verb complements” (یا مکمل‌های فعلی) به آن عناصری اشاره دارد که پس از فعل می‌آیند و اطلاعات بیشتری در مورد فعل ارائه می‌دهند. بسته به گرامر verb complements مورد نیاز در جمله، این عناصر می توانند نقش مکمل فعل، مفعول، سند و … باشند. در زیر به بررسی دقیق تر این نوع گرامر پرداخته شده … ادامه

لیست افعال stative

لیست افعال stative

افعال stative (یا حالتی) به طور عمده حالت‌ها، احساسات، عقاید، و چیزهایی که “چگونه هستند” را توصیف می‌کنند نه “چه می‌کنند. افعال stative (یا افعال حالتی) در انگلیسی، افعالی هستند که به طور عمده نشان‌دهنده‌ی حالت، احساس، اعتقاد یا توانمندی هستند تا یک فعالیت یا اقدام مشخص. به عبارت دیگر، این افعال معمولاً نمی‌توانند به … ادامه

کاربردهای مهم after در انگلیسی

کاربردهای مهم after در انگلیسی

After یکی از کلمات انگلیسی ست که در نقش های مختلفی در جمله اجرا می شود. از کاربردهای مهم after در انگلیسی می توان به نقش ان به عنوان حروف اضافه اشاره کرد. همچنین می توان جایگاه قید و یا حتی ضمیر موصولی نیز داشته باشد. در زیر به بررسی دقیق هرکدام از نقش ها … ادامه