also کجای جمله میاد

Also در انگلیسی نوعی قید است که معنی کلی ان، ” همچنین، بعلاوه و …” است. وظیفه اصلی ان ارتباط دو جمله در تکمیل یکدیگر است. پس این سوال ایجاد می شود که also کجای جمله میاد؟ به منظور ارتباط صحیح این کلمه با موضوع مخاطب و انتقال مفهوم به روش صحیح، قرار گیری also در جمله از اهمیت بالایی برخوردار است.

also کجای جمله میاد:

کلمه “also” یک قید است که در انگلیسی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بیشتر به معنی “همچنین”، “علاوه بر آن” یا “به علاوه” ترجمه می‌شود.

کاربرد:
افزودن اطلاعات: زمانی که می‌خواهیم یک اطلاعاتی را به چیزی که قبلاً گفته شده است، اضافه کنیم.

She can play the guitar. She can also play the piano.
We’re going to visit Rome and also Milan on our trip.

در جملات منفی: در مواردی می‌توان از “also” در جملات منفی استفاده کرد، اما این کمتر رایج است.

I don’t like tea and I don’t like coffee also.

لازم به ذکر است که “Also” معمولاً با “too” و “as well” ترادف است، اما مکان قرار گیری آنها در جمله متفاوت است.

She likes coffee. She likes tea too.
She likes coffee. She likes tea as well.
She also likes tea.

“Also” ممکن است در مکتوب به نظر بیاید جدی‌تر و رسمی‌تر از “too”.

 

also کجای جمله میاد:

کلمه “also” می‌تواند در موقعیت‌های مختلفی از جمله قرار گیرد. مکان قرار گیری آن بستگی به نوع فعل و ساختار جمله دارد:

با فعل‌های اصلی: “also” قبل از فعل اصلی قرار می‌گیرد.

She also plays the violin.
They also bought a new car.

با فعل‌های کمکی یا مدال: “also” بعد از فعل کمکی یا مدال قرار می‌گیرد.

She can also swim.
They have also visited Paris.
We will also attend the meeting.

در ابتدای جمله: برای تاکید یا وقتی که به جمله پیشرو مرتبط است.

Also, he mentioned that he would be late.

در انتهای جمله: این کار کمتر رایج است و معمولاً در مکالمات روزمره به کار می‌رود. در این حالت، “too” یا “as well” معمولاً جایگزین مناسب‌تری هستند.

I like chocolate. I like ice cream also.
(اینجا بهتر است بگوییم: “I like ice cream too.”)

توجه داشته باشید که “also” باید در موقعیت مناسبی از جمله قرار گیرد تا معنای دقیق و صحیح را منتقل کند. اگر در مکان نادرستی قرار بگیرد، ممکن است جمله نامفهوم یا گیج‌کننده باشد.

 

موقعيت مثال
قبل از فعل اصلي I also like pizza.
بعد از فعل “be” وقتي به عنوان فعل اصلي استفاده مي‌شود He is also a teacher.
در انتهاي جمله She likes coffee. He does, also.
قبل از فعل کمکي يا modal verb She also can sing.

استثناهای قرارگیری also در انگلیسی:

در زبان انگلیسی، “also” بیشتر به معنی “همچنین” استفاده می‌شود. اما مکان قرارگیری این کلمه در جمله می‌تواند متفاوت باشد. در زیر موارد استفاده و استثناهای قرارگیری “also” را مشاهده می‌کنید:

قبل از فعل اصلی: اگر فعل کمکی یا modal verb در جمله وجود نداشته باشد، “also” معمولاً قبل از فعل اصلی قرار می‌گیرد.

She also plays tennis.
They also want to visit Paris.

بعد از فعل کمکی یا modal verb: اگر در جمله فعل کمکی یا modal verb وجود داشته باشد، “also” بعد از آنها قرار می‌گیرد.

She can also speak Spanish.
They have also been to London.

استثنا با “be”: زمانی که “be” به عنوان فعل اصلی استفاده می‌شود (و نه فعل کمکی)، “also” قبل از “be” می‌آید.

She is also a teacher.
They were also happy.

در ابتدای یا انتهای جمله: گاهی “also” می‌تواند برای تأکید در ابتدا یا انتهای جمله قرار بگیرد، اما این کمتر رایج است.

Also, she plays the piano.
They like chocolate, also.

البته، بیایید تفاوت‌ها و نحوه استفاده‌ی “also”, “too”, و “as well” را بررسی کنیم:

too: این کلمه معمولاً در انتهای جمله قرار می‌گیرد و به معنای “همچنین” یا “نیز” است.

I like coffee. She likes coffee too.
He can play the guitar, and he can sing too.

as well: مانند “too”، این عبارت معمولاً در انتهای جمله می‌آید.

I’m going to the party. She’s going as well.
I like reading books and watching movies as well.

also: همانطور که قبلاً بیان شد، “also” می‌تواند در مکان‌های مختلفی از جمله قرار بگیرد. این واژه معمولاً در اسپیکینگ فرمال و نوشتار استفاده می‌شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید