گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی Conditional Sentences

آموزش گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی ( English grammar of conditional sentences
) .

گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی

جمله شرطی معمولا از دو جمله و در واقع دو بخش تشکیل شده است .

 1. بخش پایه یک رخداد و یا یک عمل اصلی را بیان می کند
 2. بخش پیرو شرطی برای اتفاق افتادن عمل اصلی است

در واقع اگر آن اتفاقی که در بخش پیرو جمله شرطی ذکر می شود بیفتد حاصل آن اتفاقی است که در بخش پایه ذکر شده است .

بهتر است با یک جمله مفهوم را برسانیم . به مثال زیر دقت کنید :

اگر هر روز ورزش کنی احساس بهتری خواهی داشت .

دقت کنید که در جمله ی بالا بخش پایه ” احساس بهتری داشتن ” است . این بخش دارد در حالت کلی یک رخدادی را بیان می کند .

بخش پیرو در جمله ی بالا “هر روز ورزش کردن ” است که شرط احساس خوب داشتن می باشد .

جملات شرطی زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی جملات شرطی با if به کار می روند . دقت داشته باشید که می توان بخش های پایه و پیرو با هم جابجا شوند .

به دو مثال زیر دقت کنید :

If you exercise every day, you will feel much better .

You’ll feel much better if you exercise every day .

جملات شرطی انواعی دارند که در ادامه بررسی می کنیم .

 

جملات شرطی نوع صفر Zero Conditional

مهم ترین خصوصیات جملات شرطی نوع صفر این است که زمان حال ساده دارند و در حال بیان رخداد یا واقعیتی علمی هستند .

ساختار گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی نوع صفر :

If you heat water, it boils .

اگر آب را حرارت بدهیم می جوشد

If you press this button, the computer comes on .

اگر این دکمه را فشار بدهید کامپیوتر روشن می شود

جملات شرطی نوع اول First Conditional

جملات شرطی نوع اول در مورد عملی است که در آینده قرار است اتفاق بیفتد .

در واقع در بخش پیرو زمان حال را داریم ( یعنی اگر این اتفاق بیفتد ) و در بخش اصلی نتیجه بخش پیرو را داریم که مربوط به آینده می باشد .

ساختار گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی نوع اول :

 

main clause

If clause

will + verb

can + verb

might + verb

should + verb

حال ساده

حال کامل

حال استمراری

If I see Mary today, I’ll give her your message

اگر امروز مری را ببینم پیغام تو را به او خواهم داد

If you finish your homework soon, we can go out for dinner .

اگر تکالیفت را زود تمام کنی میتوانیم برای شام برویم بیرون

If it rains, they may/might cancel the football match .

اگر باران ببارد امکان دارد مسابقه فوتبال را کنسل کنند

If David is going to a job interview, he should wear a suit .

اگر دیوید قرار است برای مصاحبه برود باید کت و شلوار بپوشد

نکته : معمولا در قسمت شرطی از فعل کمکی will استفاده نمی شود

If it rains tomorrow, we might cancel the picnic. ( not If it will rain tomorrow )

اما اگر بخواهیم به طور رسمی و مودبانه از کسی خواهش کنیم در قسمت شرط از will استفاده می کنیم .

If you will wait a moment, I’ll find someone to help you .

جملات شرطی نوع دوم Second Conditional

جملا شرطی نوع دوم معمولا اتفاقاتی را بیان می کند که در واقعیت اتفاق نمی افتد و بیشتر تصوری است از آن ها .

اجازه دهید با مثال زیر کاملا مفهوم را به شما منتقل کنیم ؛

If I had enough money, I wouldn’t work anymore .

اگر پول کافی داشتم کار نمی کردم

واقعیتی که هیچ اتفاق نمی افتد در جمله بالای این است که پول کافی ندارد و صرفا تصور می کند که اگر پول کافی داشت ، کار نمی کرد .

همین طور که می بنید از فعل زمان گذشته در قسمت if به کار می بریم اما از نظر معنایی به آینده مربوط می شود .

ساختار گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی نوع دوم

 

main clause

If clause

would + verb

could + verb

might + verb

زمان گذشته

به چند مثال دیگر از ساختار گرامر زبان انگلیسی جمله شرطی نوع دوم دقت نمایید :

If I had computer skills, I’d apply for this job .

اگر می توانستم با کامپیوتر کار کنم ، برای این کار تقاضا می دادم

If I lived in a big city, I could go to a good university .

اگر در یک شهر بزرگ زندگی می کردم می توانستم به یک دانشگاه خوب بروم

جملات شرطی نوع سوم Third Condition

جملات شرطی نوع سوم نیز دقیقا مانند جملا شرطی نوع دوم اتفاقاتی را بیان می کند که در واقعیت اتفاق نیفتاده است . اما تفاوت اصلی آن با جملات شرطی نوع دوم این است که کاملا به گذشته مربوط می باشد .

به مثال زیر دقت کنید :

If you had told me about your problem, I would have helped you .

اگر راجع به مشکلت به من گفته بودی ، به تو کمک می کردم

ساختار گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی نوع سوم

main clause

If clause

would + have + قسمت سوم فعل

could + have + قسمت سوم فعل

might + have + قسمت سوم فعل

had + قسمت سوم فعل

 ( گذشته بعید )

به چند مثال دیگر از ساختار گرامر زبان انگلیسی جمله شرطی نوع دوم دقت نمایید :

If I hadn’t missed my bus, I wouldn’t have been late for my interview .

اگر اتوبوسم را از دست نداده بودم برای مصاحبه ام دیر نمی کردم .

If we had gone to Spain for out vacation, we might have had a better time .

اگر برای تعطیلاتمان به اسپانیا رفته بودیم احتمالا به ما بیشتر خوش می گذشت .

برای تسلط بیشتر شما بر گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی تعدادی تمرین با جواب را در ادامه آورده ایم .

ابتدا سعی کنید خودتان حل کنید سپس جواب ها را در انتها همین تمرینات ببینید .

تست گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی

1- If I …… stronger, I’d help you carry the piano .

 1. am
 2. will be
 3. were
 4. had been

2- If we’d seen you, we …… .

 1. stop
 2. would have stoped
 3. stoped
 4. had stopped

3- If we ……him tomorrow, we’ll say hello .

 1. meet
 2. will meet
 3. met
 4. had met

4- He would have repaired the car himself if he …… the tools .

 1. will have
 2. had
 3. had had
 4. would have

5- If you drop the vase, it …… .

 1. breaks
 2. broke
 3. will break
 4. had broken

پاسخ تست های گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی

 1. 3
 2. 2
 3. 1
 4. 3
 5. 3

English Test on Conditional Sentences


حل نمونه سوال و تست گرامر انگلیسی می تواند تاثیر زیادی در تسلط بیشتر شما بر روی مباحث گرامر زبان انگلیسی داشته باشد .

توصیه می کنیم حتما بر روی لینک زیر کلیک کنید و نمونه سوالات جملات شرطی را ببینید :

نمونه سوالات جملات شرطی

مطالب بسیار مفید دیگر :

گرامر زبان انگلیسی جملات مجهول

گرامر زبان انگلیسی جملات سببی

 

3 دیدگاه دربارهٔ «گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی Conditional Sentences;

دیدگاهتان را بنویسید