گرامر زبان انگلیسی جملات مجهول English Grammar Passive Sentences

آموزش گرامر زبان انگلیسی جملات مجهول و معلوم . ( English Grammar Passive Sentences ) ما در این بخش هر آنچه باید درمورد گرامر جملات مجهول و معلوم نیاز است بدانید به شما آموزش می دهیم.

جملات مجهول و معلوم

جملات مجهول ، جملاتی هستند که فاعل در آن ها مشحص نیست . به عبارتی کننده کار در جملات مجهول معلوم نیست که چه شخصی است و صرفا دارد اتفاقی را بیان می کند که انجام شده است .

برخلاف جملات مجهول ، در جملات معلوم دقیقا مشخص است که چه کسی چه کاری را انجام داده استو به عبارتی فاعل مشخص است .

بهتر است با چند مثال مفهوم جملات مجهول را کاملا برای شما بیان کنیم :

This room is cleaned every day .

این اتاق هر روز نظافت می شود

My car was repaired last month .

اتومبیلم ماه گذشته تعمیر شد

John’s car was stolen last week .

هفته گذشته اتومبیل جان به سرقت رفت

The meeting will be held tomorrow

جلسه فردا تشکیل خواهد شد

همین طور که از جملات بالا مشخص است همه ی جملات در حال بیان اتفاقی هستند که معلوم نیست کننده کار آن چه کسی بوده است و صرفا عملی که انجام شده است اهمیت دارد .

در جملات مجهول اگر بخواهیم کننده عمل را نیز ذکر کنیم آن را در آخر جمله با حرف اضافه by بیان می کنیم :

The book was written by my father

این کتاب توسط پدرم نوشته شده است

گرامر زبان انگلیسی جملات مجهول

جملات مجهول با توجه به اینکه در چه زمانی است ساختار گرامری خاص خود را دارد .

گرامر زبان انگلیسی جملات مجهول

گرامر زبان انگلیسی جملات مجهول زمان حال ساده

گرامر زبان انگلیسی جملات مجهول در زمان حال ساده به فرم زیر است :

object + am/is/are + pp +

Passive

Active

I am helped

You are helped

He is helped

We are helped

They are helped

I help

You help

He helps

We help

They help

برای آشنایی با گرامر انگلیسی زمان حال ساده می توانید بر روی گرامر زبان انگلیسی حال ساده کلیک کنید .

گرامر زبان انگلیسی جملات مجهول زمان حال پیوسته

ساختار گرامر زبان انگلیسی جملات مجهول در زمان حال پیوسته به فرم زیر است :

object + am/is/are + being + pp +

Passive

Active

I am being helped

You are being helped

He is being helped

We are being helped

They are being helped

I am helping

You are helping

He is helping

We are helping

They are helping

جهت آشنایی بیشتر با گرامر انگلیسی زمان حال استمراری می توانید بر روی گرامر زبان انگلیسی حال استمراری کلیک کنید .

گرامر زبان انگلیسی جملات مجهول زمان حال کامل

گرامر زبان انگلیسی جملات مجهول در زمان حال کامل به فرم زیر می باشد :

object + have/has + been + pp +

Passive

Active

I have been helped

You have been helped

He has been helped

We have been helped

They have been helped

I have helped

You have helped

He has helped

We have helped

They have helped

برای تسلط بر گرامر انگلیسی زمان حال کامل بر روی گرامر زبان انگلیسی حال کامل کلیک کنید .

گرامر زبان انگلیسی جملات مجهول زمان گذشته ساده

گرامر زبان انگلیسی جملات مجهول در زمان گذشته ساده به صورت زیر می باشد :

object + was/were + pp +

Passive

Active

I was helped

You were helped

He was helped

We were helped

They were helped

I helped

You helped

He helped

We helped

They helped

برای تسلط بر گرامر انگلیسی زمان گذشته ساده می توانید بر روی گرامر زبان انگلیسی گذشته ساده کلیک نمایید .

گرامر زبان انگلیسی جملات مجهول گذسته استمراری

ساختار گرامری جملات مجهول گذشته استمراری به صورت زیر است :

object + was/were + pp +

Passive

Active

I was being helped

You were being helped

He was being helped

We were being helped

They were being helped

I was helping

You were helping

He was helping

We were helping

They were helping

برای تسلط بر گرامر انگلیسی زمان گذشته استمراری می توانید بر روی گرامر زبان انگلیسی گذشته استمراری کلیک کنید .

گرامر زبان انگلیسی جملات مجهول گذشته کامل

گرامر انگلیسی جملات مجهول در زمان گذشته کامل به فرم و شکل زیر است :

object + had + been + pp +

Passive

Active

I had been helped

You had been helped

He had been helped

We had been helped

They had been helped

I had helped

You had helped

He had helped

We had helped

They had helped

برای آشنایی با گرامر انگلیسی زمان گذشته کامل می توانید بر روی گرامر زبان انگلیسی گذشته کامل کلیک کنید .

گرامر زبان انگلیسی جملات مجهول آینده ساده

گرامر انگلیسی جملات مجهول در زمان آینده ساده به فرم زیر است :

object + shall/will + be + pp +

Passive

Active

I shall be helped

You will be helped

He will be helped

We will be helped

They will be helped

I shall help

You will help

He will help

We will help

They will help

گرامر زبان انگلیسی جملات مجهول آینده کامل

ساختار گرامری زبان انگلیسی جملات مجهول در زمان آینده کامل به فرم زیر است :

object + shall/will + have + been + pp +

Passive

Active

I shall have been helped

You will have been helped

He will been helped

We will have been helped

They will have been helped

I shall have helped

You will have helped

He will have helped

We will have helped

They will have helped

سعی کردیم گرامر انگلیسی جملات مجهول در زمان های مختلف را مورد بررسی قرار دهیم .

برای تسلط بیشتر بر گرامر زبان انگلیسی نیاز است تست و تمرین های زیادی را حل کنید .

هر چه تمرین بیشتری از مباحث و مفاهیم مختلف گرامر زبان انگلیسی حل کنید تسلط بیشتری و عمیق تری را بر روی مباحث گرامری و دستور زبان انگلیسی خواهید داشت .

برای تسلط کامل بر مبحث جملات مجهول حتما بر روی لینک زیر کلیک کنید و تست های گرامری این مبحث را بخوانید :

نمونه سوالات جملات مجهول انگلیسی

خواندن مطالب زیر را نیز به شما توصیه می کنیم :

گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی

گرامر زبان انگلیسی جملات سببی

English passive voice

دیدگاهتان را بنویسید