gotta چیست

Gotta فعلی غیر رسمی است که از دو کلمه got و to تولید شده است. معنای این اصطلاح به نوعی به معنای “باید” و “نیاز است” می باشد. با به کار بردن این عبارت در جمله، نیاز به رعایت قوانین گرامری ویژه ای است. در زیر بررسی می کنیم که gotta چیست.

gotta چیست:

شاید تابحال برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که gotta چیست؟ این کلمه در حقیقت یک عبارت غیررسمی در زبان انگلیسی است که غالباً در مکالمات روزمره و به خصوص در گفتار استفاده می‌شود. این کلمه در واقع یک تلفیق از “got” و “to” است. اما به معنی دقیق “داشتن” به کار نمی‌رود؛ به جای آن، بیشتر به معنی “باید” یا “نیاز دارم/داریم” به کار می‌رود.

مثال‌ها:

‎I gotta go. = I’ve got to go. = I need to go. ‎
(من باید بروم)

‎You gotta be kidding! = You’ve got to be kidding!
( شوخی می کنی)   ‎

 

همچنین توجه داشته باشید که “gotta” در نوشتار رسمی یا فرمال به کار نمی‌رود و بیشتر برای نوشتارهای غیررسمی، مکالمات روزمره، و متون موسیقی استفاده می‌شود.

بررسی انواع مفاهیم gotta:

‎”gotta” یک عبارت غیررسمی است که در گفتار روزمره به کار می‌رود. در واقع، “gotta” تلفیقی از “got” و “to” است، اما همیشه به معنی “داشتن” به کار نمی‌رود. در بسیاری از موارد، “gotta” معنی “باید” یا “نیاز دارم/داریم” را می‌دهد.
‎به عنوان جایگزین “have got to”:

I gotta leave now. ‎
(من باید الان بروم)

She’s gotta finish her homework. ‎
(او باید تکلیف‌اش را تمام کند)

‎به عنوان جایگزین “need to”:

I gotta buy some groceries. ‎
(من باید مواد غذایی بخرم)

Do you gotta work tomorrow? ‎
(آیا تو باید فردا کار کنی?)

‎برای نشان دادن نیاز یا وظیفه:

We gotta be at the airport by 6pm. ‎
(ما باید تا ساعت 6 بعدازظهر در فرودگاه باشیم)

‎نکته: “gotta” بدون فعل کمکی استفاده می‌شود، پس نباید از آن با فعل‌های کمکی مانند “is”، “am”، “are”، “was” و “were” استفاده کرد.

‎نکته دیگر: چون “gotta” عبارت غیررسمی است، در نوشتارهای رسمی یا فرمال استفاده نمی‌شود. بهتر است در این موارد از “have to” یا “need to” استفاده کنید.

گرامر استفاده از gotta در جملات:

“gotta” یک فرم محاوره‌ای در انگلیسی است که از “have got to” می‌آید. به صورت خلاصه، “gotta” مخفف “got to” است، اما هنگامی که در جملات استفاده می‌شود، اغلب به معنای “have to” یا اجبار برای انجام چیزی استفاده می‌شود.

Subject + have/has + got to + verb

در محاوره، “have/has” و “got” با یکدیگر ادغام می‌شوند و “gotta” ساخته می‌شود.

مثال‌ها:

I have got to leave now. → I gotta leave now.
(من باید الان بروم)

She has got to study for her exams. → She’s gotta study for her exams.
(او باید برای امتحان‌هایش مطالعه کند)

They have got to finish their homework. → They gotta finish their homework.
(آن‌ها باید تکلیف‌هایشان را تمام کنند)

لازم است توجه داشته باشیم که “gotta” در نوشتار رسمی استفاده نمی‌شود و بیشتر در زبان محاوره‌ای یا نوشتار غیررسمی به کار می‌رود. در موقعیت‌های رسمی، بهتر است از “have to” یا “must” استفاده کنید.

 

عنصر توضيح
ساخت Subject + have/has + got to + verb
معادل محاوره‌اي gotta (مخفف “got to” ولي به معناي “have to” استفاده مي‌شود)
استفاده در نوشتار و گفتار غيررسمي و محاوره‌اي
نکته در نوشتار رسمي استفاده نمي‌شود. در موقعيت‌هاي رسمي، از “have to” يا “must” استفاده شود.

مترادفات gotta چه عباراتی هستند؟

“gotta” یک فرم محاوره‌ای است که معمولاً به معنای “have to” یا “must” استفاده می‌شود، بنابراین مترادف‌های آن می‌توانند به شرح زیر باشند:

have to
need to
must
ought to (در بعضی موارد)

به یاد داشته باشید که “gotta” خیلی غیررسمی است و بهتر است در موقعیت‌های رسمی از آن استفاده نکنید. در عوض، از مترادف‌هایی که فوق ذکر شد استفاده کنید.

استثناها و نکات مهم در ارتباط با استفاده از عبارت gotta:

اینجا برخی از استثناها و نکات مهم در مورد استفاده از “gotta” را بررسی می‌کنیم:

  • غیررسمیت: “gotta” بسیار غیررسمی است. پس در موقعیت‌های رسمی یا نوشتارهای رسمی، از آن استفاده نکنید. به جای آن، از “have to” یا “must” استفاده کنید.

 

  • ساختار: “gotta” به تنهایی به معنای “have to” یا “must” نیست. این عبارت مخفف “have got to” است، که در محاوره به “gotta” تبدیل می‌شود. بنابراین، “I gotta” مخفف “I have got to” است.

 

  • محدودیت در زمان: “gotta” عمدتاً برای زمان حال استفاده می‌شود. برای زمان‌های دیگر، از “had to” (برای گذشته) یا “will have to” (برای آینده) استفاده می‌شود.

 

  • محدودیت در شکل: “gotta” فقط در شکل مثبت استفاده می‌شود. برای منفی، از “haven’t got to” یا “don’t have to” استفاده می‌شود، نه “gotta not” یا موارد مشابه.

 

  • نبود فرم سوم: “gotta” فرم سوم یا past participle ندارد. پس در جملات مجهول یا زمان‌های کامل، از آن استفاده نشود.

 

  • به معنای “need”: در بعضی مواقع، “gotta” به معنای نیاز داشتن استفاده می‌شود، مانند “I gotta coffee” که به معنای “من به قهوه نیاز دارم” است.

 

  • دقت در استفاده: مطمئن شوید که وقتی از “gotta” استفاده می‌کنید، مخاطب شما با طبیعت غیررسمی آن آشنا باشد، وگرنه ممکن است به اشتباه آن را به معنی دیگری تفسیر کند.

دیدگاهتان را بنویسید