i’ll مخفف چیست

i’ll مخفف چیست؟ این کلمه مخفف “I will” است. به معنای “من خواهم” یا “من قصد دارم” ترجمه می‌شود. این فعل در شرایط متعدد و مختلفی استفاده می شود که عمدتا به تصمیماتی اشاره دارد که زمان انجام ان در اینده مشخص نیست.

i’ll مخفف چیست:

“i’ll” در انگلیسی اختصاری از “I will” است.

از “I will” برای بیان نیت یا تصمیمی که برای آینده داریم، استفاده می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید:

I’ll call you tomorrow.
(من فردا به تو زنگ می‌زنم)

I’ll help you with your homework.
(من به تو در تکلیفت کمک می‌کنم)

I’ll go to the store later.
(من بعداً به فروشگاه می‌روم)

از نظر گرامری، “will” یکی از افعال کمکی است که برای بیان اتفاقات یا عملیات‌هایی که در آینده اتفاق می‌افتد، به کار می‌رود.

کاربرد های I’ll در انگلیسی:

استفاده از “I’ll” (یا “I will”) در انگلیسی زمانی که می‌خواهیم در مورد نیت‌ها، تصمیمات یا پیش‌بینی‌های ما در آینده صحبت کنیم، مرسوم است. در زیر چند نکته از گرامر و استفاده‌های مختلف “I’ll” آورده شده است:

تصمیمات لحظه‌ای: زمانی که در همان لحظه تصمیم می‌گیریم چیزی را انجام دهیم.

(When the phone rings) I’ll get it!

پیش‌بینی: وقتی فکر می‌کنیم که چیزی اتفاق خواهد افتاد.

I think it’ll rain later.

وعده‌ها و قول‌ها:

I’ll always love you.
I’ll finish the project by tomorrow.

عرضه یا پیشنهاد کمک:

I’ll carry those bags for you.
I’ll make some tea.

درخواست یا خواهش:

Will you help me with this?
Will you open the window?

در ساختار گرامری، بعد از “will” یک فعل به صورت بنیادی (base form) قرار می‌گیرد، مثلاً:

I’ll go to the market.
She’ll write a letter.
We’ll see a movie.

توجه: در سوالات، موقعیت “will” و فاعل (subject) جابه‌جا می‌شود:

Will you come to the party?

و همچنین می‌توانیم با افزودن “not” منفی آن را کنیم:

I will not (I won’t) be late.

گرامر ساخت جمله با I’ll:

گرامر ساخت جمله با “I’ll” (اختصار “I will”) به شرح زیر است:

افعال اصلی: پس از “I’ll” یک فعل اصلی (به صورت ساده، بدون “to”) می‌آید.

I’ll go to the store later.

نکته تلفظ: در مکالمه‌های روزمره، ممکن است “I will” به صورت کوتاه شده “I’ll” بیان شود، که به صورت [ail] تلفظ می‌شود.

جملات منفی: برای ساخت جملات منفی، از “not” پس از “will” استفاده می‌شود، که به صورت اختصاری به عنوان “won’t” نیز می‌تواند بیان شود.

I will not (I won’t) be attending the meeting tomorrow.

ساخت سوالی: برای ساخت جملات سوالی با “will”، “will” قبل از فاعل می‌آید.

Will I be able to finish this task on time?

با افعال دیگر: “I’ll” می‌تواند با افعال مختلفی ترکیب شود تا معانی مختلفی ایجاد کند، مانند:

I’ll try…
(…من تلاش خواهم کرد)

I’ll start…
(…من شروع خواهم کرد)

I’ll finish…
(…من تمام خواهم کرد)

مثال‌ها:

I’ll see you tomorrow.
I’ll be there at 5 pm.
I’ll help you with your luggage.
I’ll study hard for the finals.

نوع جمله ساختار گرامري مثال
افعال اصلي I’ll + فعل اصلي I’ll go to the store later.
جملات منفي I won’t + فعل اصلي I won’t be attending the meeting tomorrow.
ساخت سوالي Will I + فعل اصلي + …? Will I be able to finish this task on time?
با افعال ديگر I’ll + فعل (مثل: try, start, finish) I’ll study hard for the finals.

استثناهای استفاده و کاربرد i’ll:

“I’ll” (اختصار “I will”) در انگلیسی به طور گسترده‌ای برای بیان اتفاقات و نیت‌های آینده استفاده می‌شود. اما برخی استثناء‌ها و نکاتی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود:

“I’ll” برای اتفاقات مطمئن: از “I’ll” زمانی استفاده نمی‌کنیم که چیزی به طور مطمئن یا برنامه‌ریزی شده در آینده اتفاق می‌افتد. به جای آن، ما از “going to” یا زمان حال استمراری برای بیان نیت‌ها استفاده می‌کنیم.

اشتباه: I’ll have a party on Friday.

درست: I’m having a party on Friday.

زمانی که یک پیش‌بینی براساس شواهد واقعی است: وقتی پیش‌بینی ما براساس شواهد یا مشاهده مستقیم است، ممکن است از “going to” به جای “will” استفاده کنیم.

اشتباه (در بعضی موارد): Look at those dark clouds. It’ll rain.

درست: Look at those dark clouds. It’s going to rain.

“I’ll” در احساسات فوری: برای بیان یک تصمیم یا پاسخ فوری و لحظه‌ای به یک موقعیت یا پیشنهاد، “I’ll” مناسب است.

A: We need someone to volunteer for the presentation.
B: I’ll do it!

در بسیاری از موارد، هم “I’ll” و هم “I’m going to” قابل قبول هستند، اما معنا و تأکید آن‌ها ممکن است کمی متفاوت باشد. به هر حال، در بیان اتفاقات آینده، توصیه می‌شود تا با توجه به معنی و سیاق جمله از هر دو ساختار به شکل مناسب استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید