it برای چی استفاده میشه

It یکی از ضمایر مهم و پرکاربرد در انگلیسی است که در زبان روزمره به طور فراوانی به کار می‌رود. این کلمه می تواند جایگزین اسامی تکراری در جمله بوده؛ برای اشاره به کار رفته و بسیاری کاربرد های دیگر. در زیر به بررسی این سوال پرداخته شده است که it برای چی استفاده میشه.

it برای چی استفاده میشه:

کلمه “it” در انگلیسی یک ضمیر است که به معانی مختلفی می‌تواند استفاده شود. در زیر معانی و کاربردهای مختلف “it” را بررسی می‌کنیم:

جایگزین برای اشیاء یا حیوانات: زمانی که به یک شئ یا حیوان اشاره می‌شود، به جای اسم آن می‌توان از “it” استفاده کرد.

مثال: The book is on the table. It is my favorite.

 

برای زمان یا آب و هوا: به طور معمول برای اشاره به زمان یا آب و هوا از “it” استفاده می‌شود.

مثال: It is raining. / It is 3 o’clock.

در ساختارهای نحوی: گاهی اوقات “it” برای ساختار جمله‌ها به کار می‌رود، حتی اگر به چیز مشخصی اشاره نکند.

مثال: It is important to study regularly. / It seems that she is not coming.

برای اشاره به موقعیت: زمانی که به موقعیت یا مکان خاصی اشاره می‌شود.

مثال: Who is it?
(زمانی که کسی در در می‌زند)

در جملات مجهول: زمانی که فاعل اهمیت ندارد یا نامعلوم است.

مثال: It was decided that the meeting would be postponed.

برای تاکید: گاهی اوقات برای تاکید بر یک بخش خاص از جمله استفاده می‌شود.

مثال: It was John who fixed the computer.

در جملات شرطی: در بعضی از جملات شرطی برای ایجاد ساختار مناسب.

مثال: If it weren’t for you, we’d be lost.

جایگزین برای وضعیت یا احساسات: زمانی که به یک حالت یا احساس خاصی اشاره می‌شود.

مثال: How is it going? / I find it strange that he didn’t call.

it برای چی استفاده میشه:

کلمه “it” در انگلیسی یک ضمیر است که در موقعیت‌های مختلفی به کار می‌رود. در زیر به برخی از کاربردهای اصلی “it” پرداخته‌شده است:

ضمیر جایگزین برای اشیاء: زمانی که به یک شیء مفرد و غیر انسان اشاره می‌شود، می‌توان به جای نام آن از “it” استفاده کرد.

مثال: Can you pass the remote? It is on the table.

برای اشاره به آب و هوا:

مثال: It is raining. / It is cold outside.

برای اشاره به زمان و تاریخ:

مثال: It is 10 o’clock. / It is July 1st.

در ساختارهای نحوی یا زمانی که موضوع جمله بعداً آمده است:

مثال: It is nice to meet you. / It was in the morning when she called.

برای تاکید:

مثال: It was I who called the police.

در جملات مجهول یا زمانی که فاعل مهم نیست یا نامعلوم است:

مثال: It was said that he moved abroad.

در جملات شرطی:

مثال: If it rains, we won’t go outside.

زمانی که به حالت یا وضعیت خاصی اشاره شود:

مثال: How’s it going? / I find it hard to believe.

برای اشاره به کودکان و حیوانات زمانی که جنسیت آن‌ها مشخص نیست:

مثال: The baby is crying. Can you check if it needs a diaper change?

زمانی که به صداها، زنگ‌ها، واژه‌ها، حروف یا نقره‌ها اشاره می‌شود:

مثال: The phone is ringing. Answer it.

استثناها و نکات مهم در استفاده از it:

همانند بسیاری از قواعد گرامری، استفاده از “it” نیز دارای استثناها و نکات مهم خاصی است. در اینجا برخی از این استثناها و نکات مهم را مرور می‌کنیم:

حیوانات با جنسیت مشخص: زمانی که جنسیت یک حیوان مشخص است، از “he” یا “she” به جای “it” استفاده می‌شود.

مثال: My cat had kittens; she is a great mother.

کشورها: برخی از کشورها با اشاره به نام خود به صورت مؤنث یاد شده‌اند. با این حال، در انگلیسی معمولاً از “it” برای اشاره به کشورها استفاده می‌شود.

مثال: Italy is known for its cuisine.

کشتی‌ها و وسایل نقلیه: گاهی اوقات به کشتی‌ها با “she” اشاره می‌شود، اما این کاربرد غیررسمی و شعری است.

مثال: Look at that ship; she is a beauty!

تفاوت بین “its” و “it’s”: “its” یک ضمیر ملکی است در حالی که “it’s” یک اختصار برای “it is” یا “it has” است. این دو نباید با یکدیگر اشتباه شوند.

مثال: It’s a beautiful day. (It is a beautiful day.)
مثال: The bird is in its nest.

“it” به عنوان یک ضمیر فاعل در جملات مجهول: گاهی اوقات “it” به عنوان یک ضمیر فاعل در جملات مجهول استفاده می‌شود حتی اگر به چیز مشخصی اشاره نکند.

مثال: It is believed that ghosts exist.

“it” در ساختارهای بدون فاعل واقعی: مواردی وجود دارد که “it” به عنوان یک ضمیر فاعلی به کار می‌رود حتی اگر فاعل واقعی نداشته باشد، مانند اشاره به زمان یا آب و هوا.

مثال: It is raining.
مثال: It is late, we should go.

دیدگاهتان را بنویسید