تفاوت must و have to و should و کاربرد آن ها در گرامر زبان انگلیسی

آموزش و  کاربرد افعال کمکی must و have to و should برای بیان اجبار در گرامر زبان انگلیسی .

در گرامر زبان انگلیسی برای بیان اجبار Obligation عمدتا از افعال زیر استفاده می شود . در ادامه به بررسی یک به یک آن ها و تفاوت بین آن ها در گرامر انگلیسی می پردازیم .

ought to

should

be supposed to

had better

have / has to

must

need

استفاده از فعل کمکی Should برای بیان اجبار در گرامر انگلیسی

این فعل کمکی به معنای باید را هنگامی به کار می بریم که بخواهیم بگوییم انجام دادن عملی صحیح و عاقلانه است .

لذا برای نصیحت کردن و توصیه های دوستانه از این فعل استفاده می کنیم .

شکل منفی Shouldn’t به معنای آنست که انجام دادن عملی صحیح و عاقلانه نیست .

You have a fever , You should see a doctor .

تو تب داری باید بروی دکتر

Dad has a terrible cough. He shouldn’t smoke so much .

پدر بدجوری سرفه می کند . نباید آنقدر سیگار بکشد

تفاوت بین should و must ؟

باید توجه داشت که میزان اجبار should از must ضعیف تر است .

لذا برای اجبار قوی از must و برای اجبار ضعیف یا اخلاقی از should استفاده می شود .

You should stop smoking . (= It would be a good idea)

You must stop smoking . (= It is necessary that you stop)

معمولا برای نصیحت کردن ، اظهار نظر یا پرسیدن نظر دیگران از should و عبارت هایی مانند I think استفاده می شود .

I think you should get more exercise .

(به نظر من تو باید بیشتر ورزش کنی (اظهار نظر یا نصیحت دوستانه

I don’t think you should accept that offer .

به نظر من نباید آن پیشنهاد را قبول کنی

Do you think I Should apply for this job ?

بنظرت برای این کار تقاضا بدهم ؟

What do you think I should do ?

بنظرت چکار باید بکنم ؟

تفاوت فعل should با ought to ؟

فعل ought to معادل should می باشد . ought to از should رسمی تر است و لذا در موقعیت های دوستانه چندان رایج نیست . مثال های زیر را بررسی کنید :

You should get more exercise = You ought to get more exercise .

You shouldn’t smoke so much = You ought not to smoke so much .


بعد از should و ought to می توان از شکل استمراری فعل هم استفاده کرد .

What are you doing ? You should be doing your homework now .

داری چکار می کنی ؟ تو الان باید در حال انجام تکالیفت باشی

What are you sitting here doing nothing ? You ought to be working now .

چرا اینجا بیکار نشسته ای ؟ تو الان باید مشغول کار باشی


اگر انتظار داشته باشیم که عملی در آینده انجام شود یعنی احتمال وقوع آن از نظر ما زیاد باشد برای بیان آن از should استفاده می کنیم .

John has been studying very hard, so he should pass his exams .

جان خیلی درس خوانده است بنابراین باید در امتحانات قبول شود

You should get the job because you have all the necessary qualification

تو باید کار را بگیری زیرا همه شرایط لازم را دارا هستی


فعل should در زمان گذشته

فعل should در زمان گذشته طبق فرمول زیر به کار می رود .

should (n’t) have + p.p.

بیان گر آن است که عملی که انجام شده نمی بایست انجام می شده و یا برعکس عملی که انجام نشده می بایست انجام شده باشد .

به مثال های زیر دقت کنید :

I failed my exam. I should have studied harder . (= but I didn’t )

در امتحان رد شدم می بایست بیشتر درس می خواندم (= اما نخواندم)

I have a stomachache I shouldn’t have eaten so much (=but I did)

دلم درد می کند . نمی بایست آنقدر می خوردم (= ولی خوردم )


در زبان انگلیسی افعال دیگری هم هستند که کم و بیش به عنوان معادل های should به کار می روند . در ادامه به دو مورد از آن ها اشاره می کنیم .

فعل had better که معادل should است

هرگاه بخواهیم بگوییم که بهتر است کاری را انجام دهیم مثلا وقتی که بخواهیم کسی را نصیحت یا راهنمایی کنیم از این فعل استفاده می کنیم .

فعلی که بعد از had better به کار می رود همیشه شکل ساده ( مصدر بدون to ) دارد .

در اغلب موارد این فعل را به صورت کوتاه شده به کار می برند .

You have a temperature. You’d better go to a doctor .

تو تب داری بهتر است بروی دکتر

It’s late at night. We’d better turn the music down .

دیر وقت شب است . بهتر است صدای موسیقی را کم کنیم

کاربرد فعل be supposed to

از این فعل به معنای ( قرار است که – باید ) هنگامی استفاده می کنیم که بخواهیم بگوییم روش صحیح و منطقی انجام کاری کدام است .

I’d better hurry. I’m supposed to be at work at 8:00 sharp .

بهتر است عجله کنم . قرار است / باید سر ساعت هشت سرکار باشم

Will you put out your cigarette ? You’re not supposed to smoke in the conference room .

لطفا سیگارتان را خاموش کنید . شما نباید در سالن کنفرانس سیگار بکشید

A : How am I supposed to cook these noodles ?

این رشته را چطور باید بپزم ؟

B : It tells you on the pack .

روی بسته نوشته شده است


اگر قرار بوده که کاری را انجام دهیم برای آن از was / were supposed to استفاده می کنیم .

Everybody was supposed to write a composition. Did you do it ?

قرار بود همه انشا بنویسند . نوشتید ؟

It’s 6.30. You were supposed to be here at 6.00.

ساعت شش و نیم است قرار بود ساعت شش اینجا باشی


افعال must و have to

این دو فعل برای اجبار قوی به کار می روند و بیان گر عملی است که لازم است انجام شود .

مقایسه دو فعل must و have to

must به معنای ( باید ) و have to به معنای ( باید – مجبورم ) می باشد . must فقط یک شکل دارد ولی have to در سوم شخص مفرد به has to تبدیل می شود . در اینجا به بررسی این دو فعل می پردازیم .

۱- در بسیاری از موارد must و have to به طور یکسان به کار می روند .

It’s 11.30. I must / have to go now .

ساعت یازده و نیم است باید بروم

You must/have to get a visa if you want to travel to Canada .

اگر می خواهی به کانادا مسافرت کنی باید ویزا بگیری


۲- must فقط برای حال و آینده به کار می رود و شکل گذشته ندارد . برای زمان گذشته ، حال کامل ( ماضی نقلی ) ، آینده و یا به هنگام استفاده از افعال کمکی ( مانند may ، might و … ) فقط می توان از have to استفاده کرد .

I must give a lecture in class tomorrow . (آینده)

فردا باید در کلاس سخنرانی کنم

When I was at university, I had to work and study at the same time .(گذشته)

هنگامی که دانشگاه می رفتم ، مجبور بودم به طور همزمان درس بخوانم و کار کنم

Have you ever had to go to the hospital ? (حال کامل)

تا بحال هیچوقت بیمارستان رفته ای ؟

We might have to cancel tomorrow’s meeting (فعل کمکی)

شاید مجبور شویم جلسه فردا را کنسل کنیم .


تفاوت must و have to چیست ؟

دانستیم که must و have to در موارد زیادی به طور یکسان به کار می روند اما در بعضی موقعیت ها این دو فعل با هم تفاوت دارند و فقط یکی از آن ها می تواند صحیح باشد .

تفاوت این دو فعل بستگی به نوع اجبار دارد . معمولا اگر اجبار از طرف خود گوینده جمله باشد یعنی گوینده خود احساس کند که لازم است کاری را انجام دهد آنگاه از must استفاده می شود .

ولی اگر اجبار از بیرون بر گوینده تحمیل شود ( مثلا قانون و مقررات یا پزشک ، رئیس اداره ، معلم و غیره گوینده را مجبور به انجام کاری بنمایند ) آنگاه از have to استفاده می شود .

به عبارت دیگر به هنگام استفاده از must ، گوینده احساس خودش را بیان می کند ولی به هنگام استفاده از have to یک واقعیت بیرونی را بیان می کند .

I must lose some weight. I’m getting fat.

( باید کمی وزن کم کنم . دارم چاق می شوم ( گوینده خودش اجبار را حس می کند

The city council must do something about the traffic

شهرداری باید برای ترافیک کاری کند

I have to work late tomorrow .

( فردا باید اضافه کاری کنم ( گوینده فقط واقعیتی را بیان می کند

7 دیدگاه دربارهٔ «تفاوت must و have to و should و کاربرد آن ها در گرامر زبان انگلیسی;

  1. سلام. این که نوشتید had better آیا would better درست نیست؟ در مثالی هم که آوردید (We’d better turn the music down) موقعی d’ معنی had میده که فعل اصلی جمله به شکل past participle باشه. یعنی اینجا باید turned باشه. ولی فعل در شکل اصلی خودش هست (turn) و بنابراین اون هم would هست و نه had.

    ثانیا، یکی از کاربردهای must رو در اینجا ذکر نکردید. must می تونه معنی باید بده ولی اجباری در کار نباشه! مثلاً جمله “تو باید رضا باشی” که به انگلیسی می شه: You must be Reza. یا تو باید خسته باشی (You must be tired).

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید