s مالکیت برای حیوانات

نشانه های مالکیت برای حیوانات، مشابه نشانه های مالکیت برای انسان ها است. به این صورت که با افزودن s مالکیت برای حیوانات می توان این نشانه را ایجاد نمود. در زیر به بررسی دقیق تر نشانه های مالکیت برای حیوانات و کاربرد ان ها پرداخته شده است.

s مالکیت برای حیوانات:

در زبان انگلیسی، نشانه‌های مالکیت (possession) به ویژه با استفاده از ‘s (apostrophe s) مطرح می‌شوند. همان‌طور که برای انسان‌ها استفاده می‌شود، این نشانه می‌تواند برای حیوانات نیز به کار رود تا مالکیت یا ارتباطی که بین یک شئ و حیوان وجود دارد را نشان دهد.

مثال‌ها:

The dog’s bone: استخوان سگ
The cat’s tail: دم گربه
The horse’s mane: یال اسب

از این نشانه‌ها برای نشان‌دهنده مالکیت یا ویژگی خاصی که به یک حیوان تعلق دارد، استفاده می‌شود.

کاربرد:
برای نشان‌دهنده مالکیت: همان‌طور که در مثال‌های بالا آمده، می‌توان برای نشان‌دهنده مالکیت یا وابستگی یک شیء به حیوان از این نشانه استفاده کرد.
برای نشان‌دهنده ویژگی‌ها یا خصوصیات مرتبط با حیوان: مانند “the lion’s roar” (غرش شیر) که یک صدای خاص است که مختص شیر است.
اگرچه استفاده از ‘s برای نشان‌دهنده مالکیت در حیوانات مشابه انسان‌ها است، ولی غالباً در مواردی که با اشیاء غیر زنده سر و کار داریم، از نشانه‌های دیگری مانند “of” برای نشان‌دهنده مالکیت استفاده می‌شود. به عنوان مثال، “the legs of the table” به جای “the table’s legs” استفاده می‌شود. اما این یک قانون ثابت و قطعی نیست و در برخی موارد، هر دو ساختار ممکن است.

انواع روش های ارائه نشانه مالکیت برای حیوانات:

در زبان انگلیسی، نشانه‌های مالکیت برای حیوانات مشابه انسان‌ها ساخته می‌شوند. این نشانه‌ها به ویژه با استفاده از “apostrophe” یا علامت واژه‌پرداز (‘) یا ‘s (apostrophe s) تشکیل می‌شوند.

برای اسم‌هایی که با حرف صدادار تمام می‌شوند: از ‘s استفاده می‌شود.

مثال: The dog’s ball (توپ سگ)

برای اسم‌هایی که با حرف بی‌صدا تمام می‌شوند: باز هم از ‘s استفاده می‌شود.

مثال: The cat’s toy (اسباب‌بازی گربه)

برای اسم‌هایی که با s یا z یا یک صدای مشابه به پایان می‌رسند: عمدتاً فقط از علامت واژه‌پرداز یا ‘ استفاده می‌شود.

مثال: The horses’ stable (اصطبل اسب‌ها)
در این مورد، می‌گوییم اصطبل متعلق به چند اسب است

برای حیوانات با اسم‌های جمع: اگر اسم حیوان به صورت جمع باشد و با s به پایان برسد، فقط از علامت ‘ استفاده می‌کنیم.

مثال: The birds’ nests (آشیانه‌های پرندگان)

برای اسم‌های جمع که با s پایان نمی‌برند: از ‘s استفاده می‌کنیم.

مثال: The children’s pets (حیوانات خانگی کودکان)

همچنین لازم به ذکر است که در مواردی با استفاده از “of” نیز می‌توان به مفهوم مالکیت اشاره کرد، اگرچه این ساختار بیشتر برای اشیاء و مفاهیم غیرزنده متداول است:

The tail of the cat (دم گربه)

اما در بیشتر موارد، استفاده از ‘s برای نشان‌دهنده مالکیت حیوانات متداول‌تر و طبیعی‌تر است.

نکات مهم در ساخت نشانه های مالکیت حیوانات:

استفاده از نشانه‌های مالکیت برای حیوانات در زبان انگلیسی مشابه استفاده از آنها برای انسان‌ها است. ولی برخی نکات مهم و خاص باید در نظر گرفته شود:

نوع حیوان: استفاده از نشانه مالکیت برای حیوانات خانگی یا آنهایی که با انسان‌ها رابطه دارند معمول‌تر است. برای مثال، می‌توانیم بگوییم: “The cat’s toy” یا “The dog’s bed”. ولی وقتی در مورد حیوانات وحشی صحبت می‌کنیم، اغلب از ساختار‌های دیگری مانند “the legs of the elephant” استفاده می‌کنیم.

استفاده از ‘ یا ‘s: اگر نام حیوان با حرف “s” در پایان به شکل جمع باشد، فقط از ‘ استفاده می‌کنیم. مثلاً: “The horses’ tails”. اما اگر حیوان در مفرد باشد یا نام جمع آن با “s” به پایان نیاید، ‘s استفاده می‌شود: “The horse’s tail” یا “The children’s dog”.

استفاده از “of”: گاهی اوقات، به خصوص وقتی به نظر بیاید که استفاده از نشانه‌های مالکیت غیرطبیعی یا دست و پا چلفتی است، می‌توانیم از ساختار “of” استفاده کنیم: “The tail of the lion” به جای “The lion’s tail”.

جملات موازی: وقتی چندین شیء متعلق به یک حیوان است، معمولاً فقط یک بار از نشانه مالکیت استفاده می‌شود:

“The cat’s food and water” به جای “The cat’s food and the cat’s water”.

وقتی مالکیت مشخص نیست: در مواردی که می‌خواهیم به طور عام به مالکیت اشاره کنیم و نمی‌خواهیم مالک خاصی را مشخص کنیم، از “one’s” استفاده می‌شود:

“One should take care of one’s pet”.

تجنب اشتباهات مرسوم: مطمئن شوید که از نشانه مالکیت در مکان‌های درست و با استفاده صحیح از ‘ یا ‘s استفاده کنید.

در موارد نادر: در برخی موارد، استفاده از نشانه مالکیت ممکن است به اشتباهاتی منجر شود که برای برطرف کردن آنها می‌توان از ساختارهای جایگزین استفاده کرد.

استثناهای مهم در استفاده از نشانه های مالکیت حیوانات:

استفاده از نشانه‌های مالکیت در زبان انگلیسی به نسبت ساده است، اما همچنان برخی استثناها و نکات خاص وجود دارد، به ویژه وقتی به حیوانات مربوط می‌شود:

اسامی که به طور طبیعی با “s” به پایان می‌رسند: وقتی اسم حیوان به صورت فردی با “s” به پایان می‌رسد، معمولاً ‘s اضافه می‌شود. مثل: “The boss’s dog”.

وقتی استفاده از ‘s به نظر غیرطبیعی می‌رسد: در برخی موارد، استفاده از ‘s ممکن است غیرطبیعی به نظر برسد، به ویژه وقتی نام حیوان با یک صدای “s” یا مشابه آن به پایان می‌رسد. در چنین مواردی، بهتر است از ساختار “of” استفاده کرد. به عنوان مثال، به جای “The princess’s horses” ممکن است “The horses of the princess” را به کار ببرید.

اسامی جمع با s: وقتی نام جمع با “s” به پایان می‌رسد، معمولاً فقط از علامت ‘ استفاده می‌شود:

“The horses’ stable”، نه “The horses’s stable”.

اسامی جمع بدون s: برای اسامی که به صورت جمع هستند اما با “s” پایان نمی‌برند، ‘s اضافه می‌شود:

“The children’s pets”.

استفاده از “of” برای موجودات غیرزنده: اگرچه موجودات زنده (از جمله حیوانات) معمولاً با ‘s مالکیت نشان داده می‌شوند، اما در مورد اشیاء و موجودات غیرزنده، ساختار “of” بیشتر استفاده می‌شود: “The leg of the table” نسبت به “The table’s leg”.

توالی مالکیت: وقتی دو مالکیت با هم وجود دارد، معمولاً از ساختار “of” استفاده می‌شود:

“The friend of my brother’s dog” نه “My brother’s friend’s dog”.

دیدگاهتان را بنویسید