shall در انگلیسی

Shall یکی از کلمات چند مفهومه در زبان انگلیسی است. این کلمه می تواند شامل مفاهیم و معانی متعددی باشد که این امر بستگی به جمله و مطلبی دارد که قصد ارائه ان را دارید. در زیر به بررسی دقیق shall در انگلیسی پرداخته شده است.

shall در انگلیسی:

در زبان انگلیسی، “shall” به معانی مختلفی می‌تواند استفاده شود، اما در اکثر موارد به معنای “باید” یا “خواهد” استفاده می‌شود. در زیر، چندین معنا و کاربرد از “shall” آورده شده است:

تصمیم‌گیری و پیش‌بینی: در انگلیسی بریتانیا، وقتی کسی برای اول شخص (مثلاً I یا we) از shall استفاده می‌کند، اغلب برای اعلام یک تصمیم یا پیش‌بینی است.

I shall see you tomorrow.
(من فردا می‌بینمت)

پیشنهاد:

Shall we go to the cinema?
(به سینما برویم؟)

تعهد یا وعده:

You shall have your money by tomorrow.
(تا فردا پولت را خواهی داشت)

الزام قانونی یا فرمان:

The tenants shall not keep pets in the apartment.
(مستأجران نباید در آپارتمان حیوان خانگی نگه دارند)

مسأله‌ی واجبیت: در انگلیسی مدرن، ویژهً در انگلیسی آمریکایی، “should” بیشتر برای بیان واجبیت استفاده می‌شود، اما در گذشته، “shall” به همین منظور نیز استفاده می‌شد.

You shall not steal.
(تو نباید دزدی کنی)

در زبان‌های مختلف، ترجمه‌ی “shall” ممکن است متغیر باشد، ولی در فارسی، معمولاً به معانای “باید” یا “خواهد” ترجمه می‌شود.

ساختار و گرامر shall در جملات:
البته! کلمه‌ی “shall” یک فعل کمکی است که در ساختارهای گرامری مختلفی استفاده می‌شود. در زیر نحوه‌ی قرار گیری “shall” در جملات و بررسی گرامری آن بررسی شده است:

تصمیم‌گیری، پیش‌بینی، و یا اعلام نیت:
ساختار: Subject + shall + base form of verb

I/we shall go.
They shall see.

پیشنهاد‌ها:
Shall + subject (often “we”) + base form of verb

Shall we leave?
Shall we start the meeting?

تعهد یا وعده:
Subject + shall + base form of verb

You shall receive the package tomorrow.
She shall find a solution.

واجبیت‌ها یا فرمان‌ها:
Subject (often “you”) + shall + not + base form of verb

You shall not pass! (A famous line from “The Lord of the Rings”)
You shall not harm him.

سوال‌های کلی:
Shall + subject + base form of verb

Shall I open the window?
Shall they join us?

زمان آینده با “be going to”:

Subject + shall + be + going to + base form of verb (کمتر رایج است و معمولاً با “will” استفاده می‌شود)

I shall be going to the concert.

راهنمای بالا بیان‌کننده‌ی نحوه‌ی استفاده از “shall” در جملات انگلیسی است. البته باید توجه داشت که در انگلیسی مدرن، ویژهً در انگلیسی آمریکایی، استفاده از “shall” کمتر رایج است و معمولاً “will” به جای آن مورد استفاده قرار می‌گیرد، به خصوص در مواردی که بیان آینده است. “Shall” بیشتر در انگلیسی بریتانیا و در نوشته‌های رسمی یا قانونی استفاده می‌شود.

 

کاربرد ساختار مثال
تصميم‌گيري، پيش‌بيني، يا اعلام نيت Subject + shall + base form of verb I/we shall go.
پيشنهاد‌ها Shall + subject + base form of verb Shall we leave?
تعهد يا وعده Subject + shall + base form of verb You shall receive the package tomorrow.
واجبيت‌ها يا فرمان‌ها Subject + shall + not + base form of verb You shall not pass!
سوال‌هاي کلي Shall + subject + base form of verb Shall I open the window?
زمان آينده با “be going to” Subject + shall + be + going to + base form of verb I shall be going to the concert.

shall و will چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

“Shall” و “will” هر دو فعل‌های کمکی برای نشان دادن زمان آینده در انگلیسی هستند، اما بسته به موقعیت و استفاده، معنای مختلفی می‌توانند داشته باشند:

Shall

در موقعیت‌های رسمی یا سنتی، “shall” معمولاً برای اول شخص (I و we) استفاده می‌شود تا آینده را نشان بدهد.
گاهی “shall” برای نشان‌دهنده‌ی پیشنهاد یا سوال استفاده می‌شود:

“Shall we dance?”

در موقعیت‌های رسمی یا قانونی، “shall” برای نشان‌دهنده‌ی واجبیت یا فرمان استفاده می‌شود:

“All visitors shall sign in at the front desk.”

Will

“Will” برای نشان‌دهنده‌ی تصمیم‌ها، پیش‌بینی‌ها، یا وعده‌ها در زمان آینده استفاده می‌شود.
“Will” بیان‌کننده‌ی یک عمل یا وضعیت آتی بدون اشاره به نحوه‌ی به وجود آمدن آن است.

 

مثال‌ها برای “will”:

I think it will rain tomorrow.
I will call you as soon as I arrive.

در مجموع، “will” به صورت گسترده‌ای برای بیان تصمیم‌ها، وعده‌ها، و پیش‌بینی‌های آینده استفاده می‌شود، در حالی که “shall” در انگلیسی مدرن بیشتر در موقعیت‌های رسمی یا سنتی به کار می‌رود.

 

نکات خاص و استثناهای استفاده از shall:

اگرچه “shall” در انگلیسی مدرن کمتر استفاده می‌شود، اما هنوز هم در برخی موارد خاص و با نکات استثنایی به کار می‌رود. در زیر به برخی از نکات خاص و استثناهای استفاده از “shall” اشاره شده است:

پیشنهادات: “Shall” می‌تواند در سوالات با اول شخص (I یا we) برای پیشنهاد دادن استفاده شود.

مثال: Shall we dance?

واجبیت یا فرمان: در متون قانونی یا فنی، “shall” برای نشان‌دهنده‌ی یک وظیفه یا الزام استفاده می‌شود.

مثال: The contractor shall provide all necessary materials.

تعهد: “Shall” گاهی برای نشان دادن تعهد استفاده می‌شود، به ویژه وقتی که فاعل به فعل کمک دارد.

مثال: You shall have your money by tomorrow.

پیش‌بینی یا اطمینان: در انگلیسی بریتانیا، گاهی اوقات “shall” به جای “will” برای نشان دادن پیش‌بینی یا اطمینان در مورد آینده استفاده می‌شود.

مثال: I don’t think it shall be a problem.

استفاده با دیگر اشخاص: در انگلیسی قدیمی، استفاده از “shall” با اول شخص و “will” با دیگر اشخاص برای نشان دادن آینده عادی بود. اما اگر خواسته یا تصمیمی قاطع بود، این الگو معکوس می‌شد: “will” با اول شخص و “shall” با دیگر اشخاص.

مثال برای استفاده قدیمی: I will not tolerate this behavior!
(تصمیم قاطع)

You shall not leave the room!
(فرمان یا تهدید)

این نکات و استثناها برای “shall” به خصوص در مواردی که با سبک‌های نوشتاری مختلف یا زبان انگلیسی در دوره‌های مختلف زمانی مواجه هستید، مفید است. با این حال، در انگلیسی روزمره مدرن، “will” به طور گسترده‌ای جایگزین “shall” شده است.

دیدگاهتان را بنویسید