she/her یعنی چی

she/her هردو ضمیر هایی هستند که به جنس مونث اشاره دارند. She یک ضمیر فاعلی ست و زمانی به کار می رود که مورد او( یک مونث ) صحبت می کنید. در حالی که her یک ضمیر مفعولی و نیز یک صفت ملکی است. در زیر به این پرسش که she/her یعنی چی پرداخته شده است.

she/her یعنی چی:

در زبان انگلیسی، “she” و “her” به جنسیت زنانه اشاره دارند و در موقعیت‌های مختلف به کار می‌روند:

She: ضمیر فاعلی

معنی: وی (وقتی در مورد یک زن صحبت می‌شود)
کاربرد: زمانی که به یک زن به عنوان فاعل یک فعل اشاره می‌شود.

مثال: She is my sister.
(وی خواهر من است)

مثال: She writes books.
(وی کتاب می‌نویسد)

Her: ضمیر مفعولی و صفت ملکی

معنی به عنوان ضمیر مفعولی: وی (وقتی به یک زن به عنوان مفعول اشاره می‌شود)

مثال: I saw her at the mall.
(من وی را در مرکز خرید دیدم)

معنی به عنوان صفت ملکی: او (برای نشان دادن مالکیت یک زن)

مثال: This is her car.
(این ماشین او است)

مثال: Her ideas are innovative.
(ایده‌های او نوآورانه هستند)

نکته: زمانی که “her” به عنوان صفت ملکی به کار می‌رود، قبل از اسم می‌آید، اما زمانی که به عنوان ضمیر مفعولی به کار می‌رود، می‌تواند در جایگاه‌های مختلف جمله قرار گیرد، معمولاً بعد از فعل یا حرف اضافه.

ساخت جمله با sheبه عنوان ضمیر فاعلی:

البته! زمانی که از “she” به عنوان یک ضمیر فاعلی استفاده می‌شود، این ضمیر به یک انسان (معمولاً زن) یا حتی به جانور یا وسیله (در مواردی که به آن‌ها به صورت مجازی جنسیت زنانه نسبت داده شود) اشاره دارد.

ساخت جمله با “she” به عنوان یک ضمیر فاعلی:

She + [فعل] + [مکمل فعل (اگر وجود داشته باشد)]

مثال‌ها:

She reads every morning.
معنی: وی هر صبح می‌خواند

She plays the piano beautifully.
معنی: وی زیبا پیانو می‌زند

She was a brilliant student.
معنی: وی یک دانش‌آموز درخشان بود

She will travel to France next month.
معنی: وی ماه آینده به فرانسه سفر خواهد کرد

در این مثال‌ها، “she” ضمیر فاعلی است که به فاعل جمله (یعنی زن یا دختری) اشاره دارد. بعد از “she” فعل مورد نظر قرار می‌گیرد و سپس هر مکملی که جمله نیاز داشته باشد اضافه می‌شود.

ساخت جمله با her به عنوان ضمیر مفعولی:

“Her” به عنوان یک ضمیر مفعولی استفاده می‌شود و به اشیاء یا افرادی اشاره دارد که جنسیت زنانه دارند و در جمله به عنوان مفعول قرار می‌گیرند.

ساخت جمله با “her” به عنوان ضمیر مفعولی:

[فاعل] + [فعل] + her + [مکمل فعل (اگر وجود داشته باشد)]

مثال‌ها:

I saw her at the market.
معنی: من وی را در بازار دیدم

Can you give her the message?
معنی: می‌توانی پیغام را به وی بدهی؟

John loves her deeply.
معنی: جان او را عمیقاً دوست دارد

They invited her to the party.
معنی: آن‌ها او را به مهمانی دعوت کردند

در تمام مثال‌های بالا، “her” به عنوان مفعول جمله به کار رفته و به زن یا دختری اشاره دارد که از قبل معرفی شده یا به طور مشخص در ذهن گوینده و شنونده معلوم است.

ساخت جمله با her به عنوان صفت ملکی:

“Her” به عنوان یک صفت ملکی نشان‌دهنده مالکیت یک زن یا دختر است.

ساخت جمله با “her” به عنوان صفت ملکی:

Her + [اسم یا اشیاء ملکی]

مثال‌ها:

Her book is on the table.
معنی: کتاب او روی میز است

Her voice is so melodious.
معنی: صدای او بسیار خوش‌آهنگ است

I like her dress.
معنی: من لباس او را دوست دارم

Her parents are very kind.
معنی: والدین او بسیار مهربان هستند

در تمام مثال‌های بالا، “her” نشان‌دهنده مالکیت یک زن یا دختر است و می‌توان آن را با “مال او” ترجمه کرد. این صفت ملکی قبل از اسمی که مالکیت را نشان می‌دهد قرار می‌گیرد.

 

نوع استراکچر مثال ترجمه
She (ضمير فاعلي) She + فعل + مکمل (اگر وجود داشته باشد) She reads books. وي کتاب مي‌خواند.
Her (ضمير مفعولي) فاعل + فعل + her + مکمل (اگر وجود داشته باشد) I saw her. من وي را ديدم.
Her (صفت ملکي) Her + اشياء ملکي Her book کتاب او

استثناهای استفاده از she و her:

ضمیر‌های “she” و “her” برای اشاره به انسان‌ها با جنسیت زنانه استفاده می‌شوند، اما همچنین در برخی موارد استثنایی و خاص می‌توان از آن‌ها برای اشاره به اشیاء غیر انسانی یا حتی کشورها و جانوران استفاده کرد. در اینجا برخی از استثناها آورده شده‌اند:

کشورها: در ادبیات، برخی از کشورها با ضمیر زنانه معرفی می‌شوند. مانند:
معنی: فرانسه خود را به جهان نشان داد.

جمله انگلیسی: France showed her true colors to the world.

کشتی‌ها و وسائل نقلیه: اغلب، کشتی‌ها و وسائل نقلیه با ضمیر زنانه به تصویر کشیده می‌شوند.
معنی: کشتی به بندر رسید.

جمله انگلیسی: The ship docked in the harbor, and her crew disembarked.

جانوران: گاهی اوقات، وقتی جنسیت یک جانور معلوم است، می‌توان از “she” یا “her” استفاده کرد.
معنی: گربه من هر روز گله می‌دهد.

جمله انگلیسی: My cat is very vocal; she meows every day.

طبیعت: در اشعار و ادبیات، برخی اوقات به طبیعت با ضمیر زنانه اشاره می‌شود.
معنی: طبیعت به ما زیبایی‌های خود را نشان داد.

جمله انگلیسی: Nature showed her beauty to us.

به یاد داشته باشید که در اغلب این موارد، استفاده از “she” و “her” برای اشیاء غیر انسانی به صورت مجازی است و در زبان روزمره کمتر مشاهده می‌شود. اما در ادبیات، شعر یا زمانی که می‌خواهیم احساسات خاصی را منتقل کنیم، ممکن است از آن‌ها استفاده شود.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید