vegetable قابل شمارش است

کلمه “vegetable” در زبان انگلیسی به معانی مختلفی استفاده می‌شود. معنی کلی آن یک گیاه یا بخشی از گیاه که به طور معمول در آشپزی به عنوان غذا استفاده می‌شود. وقتی هدف، استفاده از ان در جمله و عبارات باشد، باید بدانیم که vegetable قابل شمارش است یا خیر. کلمه “vegetable” قابل شمارش است. وقتی از یک نوع یا یک مقدار خاص گیاه یا سبزیجات صحبت می‌کنیم، می‌توانیم از آن به صورت جمع یا مفرد استفاده کنیم.

vegetable قابل شمارش است:

کلمه “vegetable” در زبان انگلیسی به معانی مختلفی استفاده می‌شود، اما در اینجا به بررسی ساختار و معنای اصلی این کلمه خواهیم پرداخت:

ساختار:
تلفظ: /ˈvɛdʒɪtəbəl/
نوع: اسم (noun)
معانی و استفاده‌ها:
معنی کلی: یک گیاه یا بخشی از گیاه که به طور معمول در آشپزی به عنوان غذا استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، اجزاء قابل خوردن یک گیاه که معمولاً به صورت تازه یا پخته خورده می‌شود.

مثال: Tomatoes, carrots, and broccoli are all vegetables.

در معنی بیولوژیک: در برخی موارد، واژه “vegetable” به هر نوع گیاهی اشاره می‌کند، نه فقط به آنهایی که ما مصرف می‌کنیم.

استفاده غیررسمی: در موارد نادر، “vegetable” به صورت مجازی برای اشاره به شخصی که بدون فعالیت یا واکنش است، یا به عنوان یک وضعیت ناتوانی بی‌هوشی استفاده می‌شود. این استفاده نباید در موارد رسمی یا محیط‌های حساس به کار برده شود زیرا ممکن است برخوردار از حساسیت‌ها باشد.

مثال: After the accident, he was like a vegetable.

نکات مرتبط:
“Vegetable” می‌تواند در اصطلاح “vegetable oil” (روغن گیاهی) یا “vegetable garden” (باغچه سبزی) نیز به کار رود.
در زبان عامیانه، گاهی اوقات بین “fruit” (میوه) و “vegetable” (سبزی) تفاوت قائل نمی‌شوند، ولی از نظر بوتانیک و علمی، این دو متفاوت هستند. به عنوان مثال، گوجه‌فرنگی از نظر بوتانیک یک میوه است، اما در آشپزی معمولاً به عنوان یک سبزیجات در نظر گرفته می‌شود.
در نهایت، استفاده از “vegetable” و معنای دقیق آن ممکن است بسته به زمینه و موضوع متفاوت باشد، اما معمولاً به اجزاء قابل خوردن یک گیاه اشاره دارد.

vegetable قابل شمارش است:

بله، کلمه “vegetable” قابل شمارش است. وقتی از یک نوع یا یک مقدار خاص گیاه یا سبزیجات صحبت می‌کنیم، می‌توانیم از آن به صورت جمع یا مفرد استفاده کنیم:

مفرد (Singular): I bought a vegetable.
جمع (Plural): I bought several vegetables.

وقتی به صورت مفرد از “vegetable” استفاده می‌شود، اغلب به یک نوع خاص از گیاه یا سبزی اشاره دارد. وقتی به صورت جمع استفاده می‌شود، به چندین نوع یا مقدار بیشتری از گیاهان یا سبزیجات اشاره دارد.

نکات مهم در جمع بستن کلمه vegetable یا بکارگیری مفرد آن:

وقتی به “vegetable” به معنی سبزی یا گیاه مربوط می‌شود، تعددی نکات مهم وجود دارد که باید در نظر گرفت:

مفرد (Singular):

“Vegetable” به معنی یک نوع خاص از گیاه یا سبزی استفاده می‌شود.

مثال: I want to add a vegetable to the dish.
(یعنی یک نوع سبزی، نه یک قطعه)

جمع (Plural):

“Vegetables” به چندین نوع یا قطعه سبزی اشاره دارد.

مثال: She eats vegetables every day.

مفرد vs. جمع: در برخی موارد، شما ممکن است به تعدادی از یک نوع خاص سبزی اشاره کنید. در این صورت، از نوع خاص سبزی به صورت مفرد یا جمع استفاده می‌شود، نه “vegetable” یا “vegetables”.

مثال: I bought three carrots. (نه “three vegetables”)

تفاوت بوتانیکی و آشپزی: در برخی موارد، چیزی که در آشپزی به عنوان یک سبزی در نظر گرفته می‌شود، در واقع میوه است از نظر بوتانیک، مانند گوجه‌فرنگی. ولی در استفاده روزمره و آشپزی، “vegetables” به آنها اشاره دارد.

تعداد و مقدار: وقتی شما از مقداری از سبزیجات صحبت می‌کنید و نه تعداد، ممکن است از عبارت‌هایی مانند “a lot of”، “some”، “a few” استفاده کنید.

مثال: We need a lot of vegetables for the stew.

عبارت‌های مرتبط: برخی عبارت‌ها یا اصطلاحات با “vegetable” مرتبط هستند و آنها را می‌توان به صورت مفرد یا جمع بکار برد، مانند

“vegetable garden” یا “vegetable oil”.

نکته: همواره مطمئن شوید که از فعل مناسب با “vegetable” یا “vegetables” استفاده می‌کنید. به عنوان مثال، با “vegetables” (جمع) از فعل جمع استفاده کنید، مانند

“The vegetables are fresh.”

استثناهای استفاده از vegetable به صورت مفرد یا جمع:

واژه “vegetable” در انگلیسی می‌تواند به صورت مفرد و جمع مورد استفاده قرار گیرد، ولی بسته به موقعیت، استثناء‌هایی وجود دارد. در اینجا چند نکته در مورد استفاده از “vegetable” به صورت مفرد و جمع آورده شده‌اند:

استفاده به صورت مفرد: وقتی از “vegetable” به معنای یک نوع سبزی یا گیاه خاص استفاده می‌شود.

مثال: “The carrot is a root vegetable.”

استفاده به صورت جمع: وقتی به مجموعه‌ای از گیاهان یا سبزی‌ها اشاره داریم.

مثال: “I need to buy some vegetables for dinner.”

استثناء‌ها:

وقتی به مجموعه‌ای از سبزی‌های مخلوط با هم در یک ظرف یا بسته اشاره می‌کنیم، ممکن است به صورت مفرد استفاده شود.

مثال: “Would you like a vegetable with your steak?”
(در اینجا احتمالاً اشاره به یک نوع سبزی‌جات مخلوط مانند سلاد یا گیاهان پخته‌شده داریم)

در برخی موارد، هنگام اشاره به خواص یا موارد عمومی سبزی‌ها، ممکن است از “vegetable” به صورت مفرد استفاده شود.

مثال: “Vegetable is an essential part of a balanced diet.”

به طور کلی، باید به موقعیت مربوطه توجه کرد تا تصمیم بگیریم که آیا از “vegetable” به صورت مفرد یا جمع استفاده کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید