wh question در زمان گذشته

“Wh questions” در زبان انگلیسی به آن دسته از سوالات اطلاعاتی اشاره دارد که با کلماتی شروع می‌شوند که به طور معمول با “wh” شروع می‌شوند. ساخت جمله wh question در زمان گذشته به این صورت است که وقتی ما از سوالات “Wh” در زمان گذشته استفاده می‌کنیم، اغلب از فعل کمکی “did” استفاده می‌شود. فعل اصلی در جمله به صورت ساده (بدون پسوند “-ed” یا شکل گذشته) ظاهر می‌شود.

wh question در زمان گذشته:

“Wh questions” در زبان انگلیسی به آن دسته از سوالات اطلاعاتی اشاره دارد که با کلماتی شروع می‌شوند که به طور معمول با “wh” شروع می‌شوند. این سوالات به دنبال جواب‌هایی مخصوص و توضیحی هستند، نه فقط یک جواب “بله” یا “خیر”. در زیر نمونه‌هایی از این سوالات آورده شده‌اند:

Who – مربوط به فرد یا افراد

مثال: Who is your teacher?

What – در مورد اشیاء یا اطلاعات عمومی

مثال: What is your favorite color?

When – مربوط به زمان

مثال: When is your birthday?

Where – در مورد مکان یا محل

مثال: Where do you live?

Why – درخواست دلیل یا علت

مثال: Why are you late?

Which – انتخاب بین گزینه‌های مختلف

مثال: Which book do you prefer, the red one or the blue one?

Whose – مربوط به مالکیت

مثال: Whose shoes are these?

How – اگرچه با “wh” شروع نمی‌شود، اما “how” نیز یک سوال اطلاعاتی است که در مورد ویژگی، شرایط یا روش می‌پرسد.

مثال: How are you?
مثال: How old are you?
مثال: How far is it to the nearest station?

این سوالات اصلی و پایه‌ای هستند و در تقریباً تمامی زبان‌ها وجود دارند. در زبان انگلیسی، موقعیت و ساختار جملاتی که با این کلمات سوالی شروع می‌شوند ممکن است متفاوت باشد

گرامر ساخت جمله با wh question در زمان گذشته:

وقتی ما از سوالات “Wh” در زمان گذشته استفاده می‌کنیم، اغلب از فعل کمکی “did” استفاده می‌شود. فعل اصلی در جمله به صورت ساده (بدون پسوند “-ed” یا شکل گذشته) ظاهر می‌شود. این نکته بسیار مهم است.

در زیر برخی از مثال‌های سوالات “Wh” در زمان گذشته آورده شده‌اند:

Who

جمله: Who did you meet at the party?
معنی: تو در مهمانی با کی ملاقات کردی؟

What

جمله: What did you buy?
معنی: تو چه چیزی خریدی؟

 

When

جمله: When did you arrive?
معنی: تو کی رسیدی؟

 

Where

جمله: Where did you go on vacation?
معنی: تو کجا برای تعطیلات رفتی؟

Why

جمله: Why did you call me?
معنی: چرا من را زنگ زدی؟

 

Which

جمله: Which movie did you watch?
معنی: کدام فیلم را تماشا کردی؟

 

Whose

جمله: Whose book did you borrow?
معنی: کتاب کی را قرض گرفتی؟

 

How

جمله: How did you fix the computer?
معنی: چگونه کامپیوتر را تعمیر کردی؟

 

Wh Question Example Translation
Who Who did you meet at the party? تو در مهماني با کي ملاقات کردي؟
What What did you buy? تو چه چيزي خريدي؟
When When did you arrive? تو کي رسيدي؟
Where Where did you go on vacation? تو کجا براي تعطيلات رفتي؟
Why Why did you call me? چرا من را زنگ زدي؟
Which Which movie did you watch? کدام فيلم را تماشا کردي؟
Whose Whose book did you borrow? کتاب کي را قرض گرفتي؟
How How did you fix the computer? چگونه کامپيوتر را تعمير کردي؟

نکات مهم و استثناها در ساخت جمله با wh question در گذشته:

هنگامی که با “Wh questions” در زمان گذشته مواجه می‌شویم، چندین نکته و استثناء وجود دارد که باید به آن‌ها دقت کرد:

فعل کمکی “Did”: در اکثر سوالات “Wh” در زمان گذشته از فعل کمکی “did” استفاده می‌شود. وقتی “did” استفاده می‌شود، فعل اصلی به صورت ساده می‌آید، نه در زمان گذشته.

مثال: Where did you live? (نه “lived”)

استثناها با “Be”: وقتی فعل “be” در سوالات “Wh” در زمان گذشته استفاده می‌شود، نیازی به فعل کمکی “did” نیست.

مثال: Where were you last night?

فعل‌های مدال: وقتی از فعل‌های مدال مانند “could”, “would”, “should” و غیره استفاده می‌شود، نیازی به استفاده از “did” نیست.

مثال: Why couldn’t you come to the party?

سوالات با “How”: وقتی از “How” برای پرسش در مورد میزان یا ویژگی‌ها استفاده می‌شود، ممکن است نیاز به فعل کمکی دیگری داشته باشید، مانند

“How old are you?” یا “How long was the movie?”

“Whose” و مالکیت: زمانی که از “Whose” برای پرسش در مورد مالکیت استفاده می‌شود، ساختار جمله می‌تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال:

“Whose book is this?” در مقابل “Whose did you borrow?”

موارد مختلف “What”: “What” می‌تواند به معانی مختلفی استفاده شود. مثلاً “What do you do?” به معنی شغل شما چیست؟ است، در حالی که “What did you do?” به معنی “تو چه کاری کردی؟” است.

استفاده از فعل “have”: وقتی فعل “have” به عنوان یک فعل معنادار و نه یک فعل کمکی استفاده می‌شود، از “did” استفاده می‌کنیم.

مثال: What did you have for breakfast?

دیدگاهتان را بنویسید